Co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje

Dodane: 06 maja 2020

Ostatnie lata wykazały, że rynek usług finansowych nieustannie się rozrasta, a faktoring staje się jedną z najpopularniejszych usług, z których coraz chętniej korzystają przedsiębiorstwa. Co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje? Który z nich wybrać i jak to zrobić? Na wszystkie te pytania odpowiedzi znajdziecie poniżej.
 

Spis treści:

 

Co to jest faktoring?

 
Faktoring wierzytelnościowy (bo tak brzmi pełna jego nazwa) jest usługą, która umożliwia sprzedaż faktur w zamian za gotówkę. Z faktoringu korzystają ci przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jak dotąd pieniędzy z tytułu wystawionych faktur. Najczęściej wynika to z długiego terminu spłaty (wynoszącego np. 60 dni). W sytuacji, w której środki firmy są w ten sposób „zamrożone” (przedsiębiorca oczekuje na spłatę kilku należności jednocześnie), a zachodzi potrzeba ich użycia (konieczność spłaty własnych zobowiązań, nadarzająca się okazja do inwestycji – powodów może być wiele), wstrzymane środki najłatwiej odzyskać decydując się na faktoring.
 
Zainteresowany przedsiębiorca zwraca się w tym celu do firmy faktoringowej lub banku oferującego podobną usługę. Instytucja udzielająca faktoringu nazywana jest faktorem. Faktor wykupuje od faktoranta (osoby lub firmy korzystającej z faktoringu) jego należności i wypłaca gotówkę – zazwyczaj w ciągu kilku godzin lub kilku dni (zależnie od wybranego rodzaju faktoringu oraz indywidualnych ustaleń).
 

Schemat faktoringu

Schemat faktoringu
 
Tak – na najbardziej podstawowym poziomie – można odpowiedzieć na pytanie: jaka jest definicja faktoringu i jak działa ten rodzaj usługi? Pamiętajmy jednak, że rynek usług finansowych musi być przygotowany na przeróżne sytuacje, stąd sam faktoring posiada wiele odmian, spośród których kluczowy jest wybór najbardziej odpowiedniej w danym czasie dla danego przedsiębiorstwa.
 

Jakie są rodzaje faktoringu?

 
Najczęściej faktoring dzielimy na dwa rodzaje – faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Te dwie odmiany różnią się od siebie w istotny sposób:

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Faktoring – z regresem czy bez?
 

Podział ze względu na instytucję

 
Kolejnymi odmianami faktoringu są faktoring bankowy i pozabankowy. Jak wynika z ich nazw, chodzi o instytucję, z której usług może skorzystać firma chcąca sfinansować swoje faktury.
 
Największą różnicą pomiędzy bankami a firmami faktoringowymi jest obsługa firm z sektora MŚP (typowym klientem banku w zakresie faktoringu jest raczej duże przedsiębiorstwo, które może pochwalić się bogatszą historią kredytową). Ponadto banki stawiają przed firmami nieco większe wymagania, zanim zdecydują się na udzielenie faktoringu. Takich praktyk nie stosują firmy faktoringowe, które zwykle zadowalają się analizą sytuacji finansowej dłużników.
 
Dalsze różnice tkwią w kosztach usługi (banki z reguły oferują nieco niższe koszty faktoringu) oraz dostępie do usług dodatkowych (tu z kolei wygrywają firmy faktoringowe, które w ramach faktoringu oferują wiele towarzyszących usług, jak wykup pojedynczych faktur, obsługa należności czy możliwość sfinalizowania faktoringu online).

Usługi dodatkowe oraz różnice między faktoringiem w banku a w firmie faktoringowej poznasz dzięki lekturze artykułu: Faktoring bankowy a pozabankowy.
 

Podział ze względu na jawność

 
Zdecydowanie najpopularniejszą formą faktoringu jest faktoring jawny (otwarty). W tym przypadku faktorant stawia na transparentność – jego kontrahent zostaje poinformowany o przejęciu wierzytelności przez faktora w drodze cesji. W tym przypadku istotny jest stan finansów dłużnika – jeśli uzyska ocenę pozytywną, udzielenie faktoringu stanie się możliwe.

Odwrotnością tej formy jest faktoring cichy (tajny lub ukryty). W tym scenariuszu dłużnik nie dowiaduje się o tym, że jego wierzyciel skorzystał z faktoringu, a zatem należność przelewa na to konto, co zwykle.

Formę pośrednią stanowi faktoring półotwarty, w którym o sprzedaży należności firmie faktoringowej dłużnik dowiaduje się dopiero w momencie otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. W praktyce oznacza to, że o ile nie spóźni się z płatnością, w ogóle nie dowie się o zmianie właściciela faktury.

Więcej o jawności faktoringu znajdziesz w artykule: Faktoring jawny a cichy.
 

Podział ze względu na terytorium

 
W tej specyficznej kategorii wyróżniamy faktoring krajowy oraz międzynarodowy. Z faktoringu krajowego skorzystać mogą jedynie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Polski.

Z kolei faktoring międzynarodowy skierowany jest do firm, które prowadzą interesy za granicą. Ten rodzaj faktoringu dzieli się na dwa kolejne: importowy i eksportowy.

Z faktoringu importowego skorzystać mogą firmy, które importują towary z zagranicy do Polski, z kolei faktoring eksportowy może pomóc przedsiębiorcom sprzedającym swoje towary za granicę utrzymać wysoką płynność finansową.

Więcej informacji o faktoringu międzynarodowym znajdziesz w artykule Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy.
 

Podział ze względu na zakres usług

 
Niektóre przedsiębiorstwa korzystają z faktoringu w sposób regularny i stały – dotyczy to na przykład firm, które handlują z zagranicznymi kontrahentami i wystawiają faktury z wyjątkowo długim terminem spłaty. Właśnie dla nich najlepszym rozwiązaniem będzie faktoring globalny (nie mylić z międzynarodowym).

Faktoring globalny to usługa, w której faktorant przekazuje faktorowi wszystkie faktury, które wystawia swoim kontrahentom. Zgłasza je do umowy faktoringowej, a następnie zarządza nimi, wybierając, które chce sfinansować od razu, a które pozostawia “w odwodzie”.

Faktoring pojedynczy to odwrotność globalnego – polega na przekazaniu firmie faktoringowej jednej lub kilku faktur. To rozwiązanie doraźne, przydatne dla tych przedsiębiorstw, które nie mają problemów z płynnością finansową na co dzień, a zamrożone środki potrzebują uwolnić jednorazowo.

Weź faktoring online

 

Inne rodzaje faktoringu

 
Wymienione wyżej formy należą do najbardziej znanych i najpopularniejszych, jednak aby uzyskać pełny obraz, warto zapoznać się także z tymi mniej typowymi formami faktoringu.

Faktoring wymagalnościowy – to specyficzny rodzaj faktoringu, w którym założenia i cel są odmienne od klasycznej formy. W tym przypadku faktorantowi nie chodzi o utrzymanie płynności finansowej czy szybkie pozyskanie środków na inwestycje, a jedynie o przekazanie obsługi wierzytelności firmie faktoringowej. Po podpisaniu umowy o faktoring wymagalnościowy faktor nie wypłaca pieniędzy faktorantowi – zrobi to dopiero po tym, gdy z sukcesem pozyska pieniądze od kontrahenta. Ten typ faktoringu przyda się szczególnie tym przedsiębiorstwom, które nie posiadają własnego działu finansowego lub nie są w stanie ściągnąć należnych im pieniędzy od swojego kontrahenta.

Faktoring odwrotny (faktoring zobowiązaniowy) – to dosłowna odwrotność klasycznej formy faktoringu. Korzystają z niej kupujący, którzy w ten sposób zabezpieczają się przed ewentualnymi problemami ze spłatą swoich należności. W tym przypadku firma korzystająca z faktoringu wydłuża sobie czas na spłatę zobowiązania – zanim termin zapłaty minie, faktor przelewa pieniądze kontrahentowi, a kupujący od tej pory jest zobowiązany zwrócić środki firmie faktoringowej. Czasami firma może uzyskać różnego rodzaju bonusy w przypadku przedterminowej spłaty należności. To również jest jedna z możliwości wykorzystania faktoringu odwrotnego.

Faktoring dyskontowy – to forma faktoringu, która umożliwia przedsiębiorstwu sprzedającemu usługę natychmiastowe uzyskanie środków. Nie bez powodu inna nazwa tego rodzaju usługi to faktoring przyspieszony. Warto jednak wspomnieć, że błyskawiczny przelew pieniędzy wiąże się czasem z wyższą prowizją faktora, co realnie obniży wysokość otrzymanej kwoty.

Faktoring zaliczkowy – w tym scenariuszu faktorant po zawarciu umowy z faktorem otrzymuje jedynie zaliczkę, stanowiącą określony w umowie procent kwoty znajdującej się na dokumencie sprzedaży. Pozostała część należności wypłacana jest dopiero wówczas, gdy dłużnik ureguluje płatność na konto faktora.
 

Wady i zalety faktoringu

 
Na koniec warto wspomnieć o istotnych wadach i zaletach faktoringu. Co sprawia, że warto przemyśleć skorzystanie akurat z tej usługi finansowej? Jakie niesie ze sobą zagrożenia?
 

Wady faktoringu

Do potencjalnych problemów wynikających z korzystania z faktoringu należy przypisać:

 

Zalety faktoringu

Warto jednak pamiętać, że usługa faktoringu niesie ze sobą także wymierne korzyści:

 
Mając na uwadze to wszystko, pozostaje nam życzyć dokonania odpowiedniego wyboru i podejmowania jak najlepszych decyzji biznesowych w przyszłości. Decydując się na faktoring koniecznie sprawdź faktoring online od PragmaGO® oraz mikrofaktoring przygotowany z myślą o mniejszych firmach.
 
 
Czytaj także:
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową
Split payment a faktoring

Potrzebujesz Rady?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Strony umowy faktoringowej - faktor, faktorant i odbiorca

Faktor, faktorant i odbiorca – strony umowy faktoringu

Planujesz skorzystać z usługi faktoringu? Zanim podpiszesz umowę, poznaj strony biorące udział w transakcji. Dowiedz się, kim są faktor, faktorant i odbiorca.

Czytaj więcej
Różnice między faktoringiem a leasingiem

Faktoring a leasing

Faktoring i leasing to usługi, które umożliwiają pozyskanie środków na pokrycie zobowiązań. Dowiedz się, czym różnią się te usługi i jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy!

Czytaj więcej
Zakupy firmowe na raty a VAT

Zakup na raty a faktura na firmę i rozliczenie VAT

Zakupy na raty to rozwiązanie wybierane nie tylko przez osoby prywatne, ale także przez wiele firm. Dowiedz się, czy każdy zakup można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Czytaj więcej