Faktor i faktorant – strony umowy faktoringu

Faktoring
Dodane: 05 sierpnia 2020

Z faktoringiem – podobnie jak z innymi usługami finansowymi – wiąże się wiele definicji, których poznanie jest kluczem do zrozumienia podstawowych zagadnień i wykorzystania wszystkich możliwości, jakie oferuje. Zanim postanowimy zgłębić tajniki tej formy finansowania, dobrze jest poznać przynajmniej dwa pierwsze pojęcia, określające strony umowy faktoringu. Są to: faktor i faktorant. Podmiotem, który pojawia się w transakcji faktoringu, ale nie jest stroną umowy, któremu mimo to warto się przyjrzeć, jest także odbiorca.
 

Spis treści:

 

Kto to jest faktor?

 
Faktorem nazywamy instytucję finansową, która świadczy usługi faktoringowe. W roli faktora najczęściej występuje bank lub firma faktoringowa, która specjalizuje się w tego rodzaju usługach.
 
Faktor to instytucja, która skupuje wierzytelności od swoich klientów, wypłaca za nie środki, a następnie pozyskuje zapłatę za sfinansowane wierzytelności bezpośrednio od kontrahentów klientów. Powyższą definicją można także opisać faktoring w klasycznej formie (faktoring jawny), ale faktorzy zajmują się także świadczeniem usług z zakresu faktoringu cichego, wymagalnościowego czy zobowiązaniowego (odwrotnego).
 
Dowiedz się więcej o rodzajach faktoringu
 
Niektóre firmy faktoringowe – takie jak PragmaGO® – oferują swoim klientom inne usługi, takie jak możliwość wykupu pojedynczych faktur czy finansowanie wydatków firmowych.
 

Kim jest faktorant?

 
Drugim spośród podstawowych pojęć dotyczących faktoringu jest faktorant. Kto to taki?
 
Faktorant to przedsiębiorca korzystający z usługi faktoringu. Warto pamiętać, że na faktoring mogą zdecydować się te podmioty, które posiadają wierzytelności i chcą je sprzedać, aby natychmiast pozyskać należne im środki. Warunkiem skorzystania z faktoringu jest to, by posiadana wierzytelność była niewymagalna.
 
Pozostałe wymagania (dotyczące na przykład rocznych obrotów przedsiębiorstwa czy liczby odbiorców) mogą zostać określone w treści umowy faktoringowej i zależą od instytucji finansowej udzielającej faktoringu oraz od indywidualnych ustaleń stron.
 
Zanim strony podpiszą umowę, firma faktoringowa (faktor) dokona oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa starającego się o faktoring (faktoranta).
 

Kim jest odbiorca w faktoringu?

 
Istotnym podmiotem – poza faktorem i faktorantem – o którym warto wspomnieć, mimo że nie jest stroną umowy faktoringu, ale bierze udział w procesie, jest odbiorca. Pojęcie to odnosi się do przedsiębiorcy, który jest dłużnikiem faktoranta – to właśnie transakcja handlowa faktoranta i odbiorcy jest źródłem wierzytelności, którą wykupuje faktor.
 
Faktoring to rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcom odzyskać należność od dłużnika na różne sposoby. Faktoring jawny polega de facto na tym, że faktor przejmuje wierzytelność i wypłaca faktorantowi środki, a następnie ściąga należność od dłużnika na własną rękę.
 
Istnieje jednak druga droga, dzięki której faktorant może odzyskać pieniądze, jednocześnie nie narażając relacji z odbiorcą na szwank – mowa o faktoringu tajnym. W takim układzie dłużnik nie otrzymuje informacji o zmianie właściciela wierzytelności – wciąż będzie spłacał należność kontrahentowi, z tym że tamten będzie wówczas zobowiązany do niezwłocznego przekazania środków faktorowi.
 
O odbiorcy nie mówimy jednak w kontekście umowy faktoringowej, ponieważ – technicznie rzecz biorąc – nie jest on jej stroną aktywną, a jedynie wymienia się go w treści dokumentu.
 
 
Sprawdź także!

 

Umowa faktoringowa

 
Wszystkie trzy pojęcia, które wprowadziliśmy w tym krótkim artykule, wynikają nie z definicji prawnych, a jedynie z praktyki, czyli zawartych już umów faktoringowych.
 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że umowa faktoringowa należy do umów nienazwanych, co oznacza, że nie jest regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego – stosuje się do nich zasadę swobody umów (przy zachowaniu zgodności z obowiązującym prawem).
 
Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa faktoringowa
 
Umowę faktoringową zawierają między sobą faktorant – będący dostawcą usług i/lub towarów, oraz faktor – skupujący wierzytelność od faktoranta. W praktyce umowa faktoringowa zakłada, że faktorant dokona cesji wierzytelności (pochodzącej z każdej faktury) na faktora, a następnie otrzyma środki pomniejszone o prowizję firmy faktoringowej. Umowę faktoringową można jednak rozszerzyć o dodatkowe usługi oraz ubezpieczyć.
 
 
Weź faktoring online
 

Podsumowanie

 
Na koniec, dla utrwalenia, warto podsumować jednym zdaniem zależności zachodzące pomiędzy stronami faktoringu. Faktor w faktoringu to firma skupująca od faktoranta niewymagalne wierzytelności pochodzące z transakcji faktoranta z odbiorcą. Z tą podstawową wiedzą zrozumienie bardziej skomplikowanych zagadnień związanych z faktoringiem powinno być o wiele łatwiejsze.
 
 
Czytaj także:

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Kiedy warto sprzedać fakturę?

W jakiej sytuacji zdecydować się na sprzedaż faktur?

Dowiesz się, jakie firmy powinny zdecydować się na sprzedaż faktur i w jakich sytuacjach najlepiej sprawdza się finansowanie sprzedaży.

Czytaj więcej
Limit faktoringowy – co to jest i na co zwracać uwagę

Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową

Limit faktoringowy to kryterium przyznawania finansowania dla firm. Podstawowe pojęcia, które warto znać to limit globalny, sublimity i limit koncentracji. Dowiedz się o nich więcej.

Czytaj więcej
Odsetki, procenty i prowizja – koszt faktoringu bez tajemnic

Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja

Wydaje Ci się, że koszty faktoringu są wysokie i złożone? Poznaj podstawowy koszt faktoringu oraz możliwe dodatkowe opłaty.

Czytaj więcej