Kontakt

Infolinia


Dla połączeń spoza Polski


Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Logo PragmaGO

PragmaGO S.A.

ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice

Oddział w Warszawie:
ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

KRS: 0000267847
NIP: 634 24 27 710
REGON: 277573126

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 6.891.041.00 zł opłacony w całości. Konto bankowe: 14 1020 2313 0000 3102 0399 6766 PLN

Napisz do nas


    Dowiedz się więcej