Kontakt
Infolinia
801 020 130
Dla połączeń spoza Polski
+48 324 500 222
Kontakt z doradcą jest możliwy pn-pt 8:00-16:00
PragmaGO SA

ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice

tel. +48 32 450 02 22
fax. +48 32 44 20 240
biuro@pragmago.pl

KRS: 0000267847
NIP: 634 24 27 710
REGON: 277573126

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 5.933.860,00 zł opłacony w całości. Konto bankowe: 14 1020 2313 0000 3102 0399 6766 PLN
Formularz kontaktowy