Zrównoważony rozwój 

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie – wdrożyliśmy Politykę Zrównoważonego Rozwoju, prowadząc działania w trzech obszarach ESG: środowiska (environment), społecznej odpowiedzialności (social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (governance). 

Zrównoważony rozwój 

Odpowiedzialność za nasze otoczenie, czyli działania ESG 


Kluczowe ryzyka naszej działalności w zakresie ESG  


Przedstawiamy obszary ESG, które są najbardziej ryzykowne dla naszego otoczenia ze względu na rodzaj prowadzonej przez nas działalności. W związku z tym w ich obrębie prowadzimy najbardziej zaawansowane działania.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach ESG 


Poznaj nasz roczny raport, dotyczący działań w obszarze ESG. Sprawdź Politykę Zrównoważonego Rozwoju oraz Filary Współpracy z PragmaGO.  

Raport zrównoważonego rozwoju 2023
plik w formacie .pdf
Polityka zrównoważonego rozwoju
plik w formacie .pdf
Filary współpracy
plik w formacie .pdf

Obszar: ŚRODOWISKO (E) 


Obszar: SPOŁECZEŃSTWO (S) 


Obszar: ŁAD KORPORACYJNY (G) 


Edukacja przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju


Prowadzimy „Poradnik przedsiębiorców”, w zakresie którego edukujemy właścicieli firm w obszarach  ekonomii, finansów, prawa, a także w zakresie zrównoważonego rozwoju. Publikujemy artykuły o tematyce ESG.