1. Informacje ogólne

a.) Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach, ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, 48 32 44 20 200, fax +48 32 44 20240, pragmago.pl, faktoring@pragma.pl b.) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresami:

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o poniżej podane podstawy prawne:

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji ww. celów, w szczególności zawarcia umowy i prowadzenia współpracy. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe jest np.: zbadanie Państwa kondycji finansowej, a w rezultacie rozpoczęcie współpracy.

3. Okresy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu:

4. Państwa uprawnienia

Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres iod@pragma.pl.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pragma Faktoring S.A. jak Administrator Danych Osobowych podejmuje zautomatyzowane decyzje, które wywołują skutek dla Państwa jako osób, których dane dotyczą w przypadku:

Oceny zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy – przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Państwa we wniosku o zawarciu umowy oraz dokumentach finansowych i przeprowadzana jest w oparciu o zestaw reguł i algorytmów niezbędnych do zbadania zdolności kredytowej. Brane są pod uwagę m.in.:

Skutkiem dokonania oceny zdolności finansowej w sposób zautomatyzowany jest wydanie decyzji dotyczącej zgody na zawarcie umowy, warunkach umowy, zmiany jej zakresu w oparciu o ocenę kultury płatniczej lub odmowa zawarcia umowy. Nie korzystamy z profilowania, tj. ostateczne decyzje podejmowane są przez naszych pracowników.

6. Udostępnianie Danych Osobowych

Pragma Faktoring S.A. udostępnia Państwa dane osobowe: partnerom handlowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne spółki z Grupy: Pragma Faktoring S.A., Pragma Inkaso S.A.,Pragma Faktor sp. z o.o.,  a także podmioty, którym podzlecamy zadania wymagające przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej (Mint Software sp. z o.o., StrongPC) i prawnej (Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder sp. k., Kancelaria Radców Prawnych Wysocki Zawiejski sp. p.), a także firmy udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej (Biuro Informacji Kredytowej S.A.) lub podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe  (Euler Hermes S.A.). Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

7. System informatyczny

Operatorem Serwisu [pragmago.pl]  PRAGMA FAKTORING S.A. ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, tel. +48 32 44 20 200, fax +48 32 44 20 240, pragmago.plfaktoring@pragma.pl

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzanie informacji w formularzach;
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Mint Software funkcjonującego pod adresem mintsoftware.pl.

8. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedsiębiorcy, z którym pozostajecie Państwo w relacjach umownych lub w stosunku do którego pozostajecie Państwo beneficjentem rzeczywistym, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, innej strony umowy zawartej ze Spółką oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, Rejestru Dowodów Osobistych.

9. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

10. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowanych użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

11. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.