Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja

Faktoring
Dodane: 09 października 2022

Koszty faktoringu bywają różne w zależności od usług, jakie wybierzemy, wysokości limitu czy rodzaju faktoringu. Największe różnice kryją się jednak w wyborze instytucji udzielającej faktoringu. Sam wybór pomiędzy bankiem a faktorem pozabankowym nie jest jednak łatwy – ich oferty są różne, a koszty zależą od wielu czynników.

 
W tym poradniku znajdziesz odpowiedź na pytania:

 

Koszty faktoringu bankowego

Sporą częścią rynku faktoringowego w Polsce jest ten udzielany przez faktorów bankowych. Ich sposób naliczania kosztów usługi składa się z trzech elementów: WIBOR-u, marży oraz prowizji.

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym. Od tego, z jaką stopą procentową bank pożyczy pieniądze, w dużej mierze zależy koszt pożyczki dla klienta końcowego. Dotyczy to także faktoringu. Parametr WIBOR jest ustalany na konkretne okresy czasowe np. jeden dzień, jeden miesiąc, trzy miesiące czy sześć miesięcy. Faktorzy bankowi w obliczaniu kosztów faktoringu uwzględniają zwykle WIBOR 1m lub 3m.

Marża (lub odsetki) to pojęcie najczęściej spotykane w handlu. Oznacza różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży. Mimo iż kredyty czy faktoring nie są towarami, banki również muszą na nich zarobić, dlatego też stosują marżę. Podstawowa marża najczęściej ustalana jest na poziomie od 0,2% do 3% w skali miesiąca. Ile procent wyniesie w danym przypadku, to kwestia indywidualna każdego banku.

Prowizja operacyjna naliczana jest z kolei od wysokości faktury. Drugim czynnikiem, który wpływa na prowizję, jest termin płatności faktury. Wielu faktorów bankowych (ale pozabankowi także) oferuje osobne progi dla faktur z 30-dniowym, 60-dniowym czy 90-dniowym terminem płatności. Analogicznie: im szybciej nastąpi spłata, tym niższe koszty dla faktoranta.

Wzór na bazowy koszt faktoringu bankowego

Przykład:


Przy fakturze na kwotę 100.000,00 tys. zł, obecnym oprocentowaniu WIBOR oraz założeniu, że faktura zostanie opłacona w ciągu 30 dni, odsetki wyniosą 388,08 zł. Do tego trzeba doliczyć prowizję. W przypadku faktora pobierającego prowizję w wysokości 2%, firma zapłaci 2000,00 tys. zł. Łączny koszt faktoringu dla podanego przykładu to 2388,08 zł.

 

Ile kosztuje faktoring pozabankowy?

Z punktu widzenia klienta końcowego, nieco przyjaźniejszą formę przyjmują koszty faktoringu oferowanego przez faktorów pozabankowych. Mamy tu do czynienia zwykle z jedną prowizją, nazywaną zazwyczaj prowizją faktoringową. Podaje się ją w skali miesiąca. Taki sposób rozliczania jest bardziej przejrzysty, ponieważ już na początkowym etapie faktorant może dokładnie policzyć podstawowy koszt faktoringu, z jakim będzie miał do czynienia w czasie trwania umowy.

W ofercie faktorów pozabankowych występuje również ujęcie zasadniczego kosztu w postaci prowizji miesięcznej wyrażonej nie % a kwotowo – stawka ryczałtowa, zwana także abonamentową.

Bazowy koszt faktoringu pozabankowego składa się z samej prowizji faktoringowej.

Sprawdź także!
Funkcje faktoringu
Finansowanie dla startupów
Split payment a faktoring

Pozostałe opłaty

Opisywane wyżej koszty faktoringu to jedynie baza – aby obliczyć dokładnie, jaki jest rzeczywisty koszt faktoringu, należy do podstawowych kosztów faktoringu doliczyć dodatkowe opłaty – występują one niezależnie od tego, czy korzystamy z usług faktorów bankowych, czy pozabankowych.

Wszystkie omawiane opłaty znajdują się w tabelach opłat poszczególnych faktorów.

Opłata przygotowawcza

Zwana również opłatą wstępną lub opłatą za przyznanie limitu faktoringowego. W ramach tej opłaty faktor przygotowuje ocenę sytuacji finansowej faktoranta i odbiorców, dokumenty potrzebne do zawarcia umowy, wycenę oraz analizę zabezpieczeń.

Opłata przygotowawcza może być pobrana jednorazowo przy zawarciu umowy lub przy zawarciu umowy oraz przy każdym jej przedłużeniu.

Opłata za niewykorzystany limit

Niezwykle istotnym elementem umowy faktoringowej jest ustalenie odpowiedniego dla Twojej firmy limitu faktoringowego. Faktorzy udzielają limitów w różnych przedziałach kwotowych, jednak nie zawsze większy limit jest korzystny dla faktoranta – za niewykorzystany limit faktor może bowiem naliczyć opłatę.

Opłata za przekroczenie limitu w koncentracji

Limit koncentracji to wyrażony procentowo maksymalny udział zgłoszonych (sfinansowanych) faktur wystawianych na danego odbiorcę (płatnika) w stosunku do łącznego sfinansowanego przez faktora salda umowy. Przekroczenie limitu w koncentracji może mieć dwa skutki: wstrzymanie finansowania lub naliczenie dodatkowej opłaty za przekroczenie limitu.

Opłata za przejęcie ryzyka

Część faktorów pobiera dodatkową opłatę za przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta Twojej firmy – to dodatkowe zabezpieczenie w razie problemów ze spłatą po stronie odbiorców. Taka opłata z reguły wynosi od 0,2% do 0,5% wartości finansowanej faktury i występuje w przypadku faktoringu pełnego.

Faktoring – inne opłaty

Poza wyżej wymienionymi opłatami, niektórzy spośród faktorów naliczają także dodatkowe, niewielkie opłaty: na przykład za zmianę numeru konta do rozliczeń, z tytułu kolejnego aneksu do umowy, za podniesienie wysokości limitu czy za wcześniejsze rozwiązanie umowy. W przypadku opóźnienia odbiorcy ze spłatą wierzytelności, faktor może także zażądać prowizji z tytułu opóźnienia.

 

WAŻNE!


Wszystkie opisane powyżej opłaty powinny zostać należycie opisane w umowie faktoringowej lub załączonych do niej OWU, tak aby faktoranci nie mieli problemu ze zrozumieniem, jakiego rodzaju opłaty mogą ich dotyczyć zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w czasie jej trwania.

Zanim zaakceptujesz warunki umowy, upewnij się, że zapoznałeś się dokładnie z tabelą opłat dołączoną do dokumentu.

 

Przejrzysta struktura

Wielu przedsiębiorców zainteresowanych faktoringiem ceni sobie przede wszystkim przejrzystość opłat. Z tego właśnie powodu nieco większym zainteresowaniem cieszą się oferty faktorów pozabankowych – charakteryzują się one nieco większą elastycznością w dostępie do dodatkowych usług.

Poza tym transparentne podejście do opłat faktoringowych owocuje podejmowaniem przez klientów bardziej świadomych decyzji dotyczących umów faktoringowych, co z kolei pozytywnie wpływa na późniejszą współpracę pomiędzy faktorem a faktorantem.

Weź faktoring w PragmaGO

 

Faktoring dostępny dla wszystkich

Warto zaznaczyć, że sektor pozabankowy nie dyskwalifikuje przedsiębiorstw, które funkcjonują na rynku od niedawna lub miewają przejściowe problemy finansowe czy przeterminowane wierzytelności.

Jeżeli firma faktoranta działa w branży, w której powszechne są rozliczenia z terminem płatności odroczonym do 90 lub nawet 120 dni, faktoring online może się okazać narzędziem, które położy kres powracającym problemom z płynnością finansową przedsiębiorstwa. To oraz fakt, że korzystanie z faktoringu nie zwiększa zadłużenia firmy, ma szczególne znaczenie w przypadku firm z krótkim stażem oraz tych, które posiadają inne zobowiązania.

Czytaj także:
Ubezpieczenie należności faktoringowych
Faktoring jawny a cichy
Faktoring – z regresem czy bez?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Rynek faktoringu w Polsce

Rynek faktoringu w Polsce

Faktoring to usługa, która zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Zobacz analizę danych GUS z lat 2015-2021 i poznaj aktualną sytuację faktoringu na polskim rynku.

Czytaj więcej
Faktoring z regresem i bez regresu (pełny i niepełny) - różnice i definicje

Faktoring – z regresem czy bez?

Czym się różni faktoring z regresem od tego bez regresu? Które rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne? Poznaj zalety i wady obu rodzajów faktoringu.

Czytaj więcej
faktoring a biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT a faktoring

Od 1 września 2019 roku działa już tzw. „biała lista VAT”. Dowiedz się, czy elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT pływa na rozliczenia faktoringowe.

Czytaj więcej