Umowa faktoringowa – jak powinna wyglądać

Faktoring
Dodane: 10 czerwca 2020

Skorzystanie z usługi faktoringu w celu sprzedaży wierzytelności wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu. Co to jest umowa faktoringowa i jakie są jej elementy? Na które jej punkty należy zwrócić szczególną uwagę?

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Umowa faktoringu a cesja

Podczas gdy cesja to procedura polegająca wyłącznie na sprzedaży wierzytelności, usługa faktoringu przewiduje możliwość sprzedaży wielu wierzytelności z jednoczesnym skorzystaniem z dodatkowych usług, takich jak monitoring należności czy ocena sytuacji finansowej kontrahenta, a także możliwość zabezpieczenia się na wypadek niewypłacalności dłużnika.

Umowa faktoringu należy do umów nienazwanych (mieszanych). Oznacza to, że składa się z elementów typowych dla różnych rodzajów pism, na przykład cesji, umów pożyczkowych czy umów zlecenia. W związku z tym istnieje wiele wzorów i modeli umowy faktoringowej.

Więcej o różnicach między faktoringiem a cesją wierzytelności znajdziesz w artykule: Cesja wierzytelności – co to jest i jak działa?

Sprawdź także!
Split payment a faktoring
Biała lista podatników VAT a faktoring
Faktoring a kredyt – poznaj różnice

Jak wygląda umowa faktoringowa?

Spróbujmy przejść przez przykładowy dokument krok po kroku. Jak w każdej umowie na początku należy wyczerpująco określić strony umowy faktoringu, czyli zawrzeć wszystkie istotne dane identyfikujące zarówno klienta, jak i faktora.

Wstęp do umowy

Warto wiedzieć, że w umowie faktoringu stronami są jedynie klient (czasem nazywany także faktorantem) i faktor. Dłużnik nie jest stroną umowy faktoringu, choć jako pośrednio zaangażowany w sprawę, zostanie poinformowany o sprzedaży wierzytelności.

Dalsza treść dokumentu

  1. Żadna umowa faktoringu nie obejdzie się bez szczegółowego opisu wierzytelności – jaka jest wartość faktury, termin zapłaty, komu przysługuje, kto jest dłużnikiem, z jakiego tytułu i z jakiej umowy wynika. Opis wierzytelności warto uzupełnić o zestaw dokumentów je potwierdzających, w tym fakturę, czy zamówienie – warto tu podkreślić, że wierzytelność będąca przedmiotem faktoringu musi być objęta prawidłowo wystawioną fakturą VAT, która stanowi załącznik do umowy.
  2. Dalej spisuje się informacje o przeniesieniu wierzytelności w umowie faktoringu, określa się zasady powiadomienia dłużnika o zmianie właściciela wierzytelności oraz dane dotyczące usług dodatkowych (jeśli zostały wybrane przez klienta). To także odpowiednie miejsce, by wskazać rodzaj faktoringu, na który zdecydował się klient.
  3. W umowie faktoringowej nie może zabraknąć zapewnień klienta do co stanu prawnego wierzytelności: potwierdzenia, że wierzytelność nie jest przedawniona czy też zajęta przez organ egzekucyjny.
  4. Umowa faktoringu określa także wzajemne relacje finansowe łączące klienta i faktora, w tym określa zasady zapłaty przez faktora ceny za wierzytelności oraz wysokość wynagrodzenia należnego faktorowi z tytułu finansowania w oparciu o faktoring.
  5. Właściwie sporządzona umowa określa również podmiot ponoszący ryzyko niewypłacalności dłużnika. W zależności od wybranego rodzaju faktoringu (faktoring z regresem lub bez) ryzyko ponosić może klient lub faktor.
  6. Umowa faktoringu określa prawne zabezpieczenia np. weksel.

Na końcu pozostają jeszcze do uzupełnienia podpisy faktora i klienta – z chwilą podpisania umowy przez obie strony staje się ona prawnie wiążąca.

W ramach nowoczesnego finansowania fintechowego możliwe jest zawarcie skutecznej umowy online bez konieczności wymiany podpisanych dokumentów.

Czytaj także:
Jak księgować faktoring?
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową
Rynek faktoringu w Polsce

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Rynek faktoringu w Polsce

Rynek faktoringu w Polsce

Faktoring to usługa, która zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Zobacz analizę danych GUS z lat 2015-2021 i poznaj aktualną sytuację faktoringu na polskim rynku.

Czytaj więcej
Faktoring z regresem i bez regresu (pełny i niepełny) - różnice i definicje

Faktoring – z regresem czy bez?

Czym się różni faktoring z regresem od tego bez regresu? Które rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne? Poznaj zalety i wady obu rodzajów faktoringu.

Czytaj więcej
Odsetki, procenty i prowizja – koszt faktoringu bez tajemnic

Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja

Wydaje Ci się, że koszty faktoringu są wysokie i złożone? Poznaj podstawowy koszt faktoringu oraz możliwe dodatkowe opłaty.

Czytaj więcej