Umowa faktoringowa – jak powinna wyglądać

Dodane: 10 czerwca 2020

Skorzystanie z usługi faktoringu w celu sprzedaży wierzytelności wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu. Co to jest umowa faktoringowa i jakie są jej elementy? Na które jej punkty należy zwrócić szczególną uwagę? Na te i kilka innych pytań odpowiedzi znajdziesz w tym artykule!

Spis treści:

 

Umowa faktoringu a cesja

 
Podczas gdy cesja to procedura polegająca wyłącznie na sprzedaży wierzytelności, usługa faktoringu przewiduje możliwość sprzedaży wielu wierzytelności z jednoczesnym skorzystaniem z dodatkowych usług, takich jak monitoring należności czy ocena sytuacji finansowej kontrahenta, a także możliwość zabezpieczenia się na wypadek niewypłacalności dłużnika.
 
Umowa faktoringu należy do umów nienazwanych (mieszanych). Oznacza to, że składa się z elementów typowych dla różnych rodzajów pism, na przykład cesji, umów pożyczkowych czy umów zlecenia. W związku z tym istnieje wiele wzorów i modeli umowy faktoringowej.
 
Więcej o różnicach między faktoringiem a cesją wierzytelności znajdziesz w artykule: Cesja wierzytelności – co to jest i jak działa?
 

Jak wygląda umowa faktoringowa?

 
Spróbujmy przejść przez przykładowy dokument krok po kroku. Jak w każdej umowie na początku należy wyczerpująco określić strony umowy faktoringu, czyli zawrzeć wszystkie istotne dane identyfikujące zarówno klienta, jak i faktora.
 

Wstęp do umowy

Warto wiedzieć, że w umowie faktoringu stronami są jedynie klient (czasem nazywany także faktorantem) i faktor. Dłużnik nie jest stroną umowy faktoringu, choć jako pośrednio zaangażowany w sprawę, zostanie poinformowany o sprzedaży wierzytelności.
 

Dalsza treść dokumentu

  1. Żadna umowa faktoringu nie obejdzie się bez szczegółowego opisu wierzytelności – jaka jest wartość faktury, termin zapłaty, komu przysługuje, kto jest dłużnikiem, z jakiego tytułu i z jakiej umowy wynika. Opis wierzytelności warto uzupełnić o zestaw dokumentów je potwierdzających, w tym fakturę, czy zamówienie – warto tu podkreślić, że wierzytelność będąca przedmiotem faktoringu musi być objęta prawidłowo wystawioną fakturą VAT, która stanowi załącznik do umowy.
  2. Dalej spisuje się informacje o przeniesieniu wierzytelności w umowie faktoringu, określa się zasady powiadomienia dłużnika o zmianie właściciela wierzytelności oraz dane dotyczące usług dodatkowych (jeśli zostały wybrane przez klienta). To także odpowiednie miejsce, by wskazać rodzaj faktoringu, na który zdecydował się klient.
  3. W umowie faktoringowej nie może zabraknąć zapewnień klienta do co stanu prawnego wierzytelności: potwierdzenia, że wierzytelność nie jest przedawniona czy też zajęta przez organ egzekucyjny.
  4. Umowa faktoringu określa także wzajemne relacje finansowe łączące klienta i faktora, w tym określa zasady zapłaty przez faktora ceny za wierzytelności oraz wysokość wynagrodzenia należnego faktorowi z tytułu finansowania w oparciu o faktoring.
  5. Właściwie sporządzona umowa określa również podmiot ponoszący ryzyko niewypłacalności dłużnika. W zależności od wybranego rodzaju faktoringu (faktoring z regresem lub bez) ryzyko ponosić może klient lub faktor.
  6. Umowa faktoringu określa prawne zabezpieczenia np. weksel.

 
Na końcu pozostają jeszcze do uzupełnienia podpisy faktora i klienta – z chwilą podpisania umowy przez obie strony staje się ona prawnie wiążąca.
 
W ramach nowoczesnego finansowania fintechowego możliwe jest zawarcie skutecznej umowy online bez konieczności wymiany podpisanych dokumentów.
 
 
Czytaj także:
Jak księgować faktoring?
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową

Potrzebujesz Rady?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Strony umowy faktoringowej - faktor, faktorant i odbiorca

Faktor, faktorant i odbiorca – strony umowy faktoringu

Planujesz skorzystać z usługi faktoringu? Zanim podpiszesz umowę, poznaj strony biorące udział w transakcji. Dowiedz się, kim są faktor, faktorant i odbiorca.

Czytaj więcej
Różnice między faktoringiem a leasingiem

Faktoring a leasing

Faktoring i leasing to usługi, które umożliwiają pozyskanie środków na pokrycie zobowiązań. Dowiedz się, czym różnią się te usługi i jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy!

Czytaj więcej
Zakupy firmowe na raty a VAT

Zakup na raty a faktura na firmę i rozliczenie VAT

Zakupy na raty to rozwiązanie wybierane nie tylko przez osoby prywatne, ale także przez wiele firm. Dowiedz się, czy każdy zakup można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Czytaj więcej