Rynek faktoringu w Polsce

Faktoring
Dodane: 12 sierpnia 2020

Faktoring w Polsce pojawił się w roku 1994, jednak – mimo młodego wieku – rynek faktoringowy w naszym kraju rośnie w szybkim tempie. Dlaczego polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z nowych form finansowania? Co sprawia, że faktoring często okazuje się najlepszym wyborem? Czy nieustanny rozwój faktoringu zarówno w Polsce, jak i na świecie jest czymś zagrożony? Jak branża radzi sobie z obecną sytuacją gospodarczą? Sprawdźmy!
 

Spis treści:

 

Początki faktoringu w Polsce

 
Lata 90. to przede wszystkim ogromne zmiany ustrojowe w Polsce, które otwarły nasz kraj na gospodarkę wolnorynkową. Powstawały tysiące nowych firm, a niektórzy przedsiębiorcy starali się przeszczepiać na polski rynek rozwiązania znane już wcześniej za granicą.
 
W 1994 roku w Polsce powstała pierwsza firma zajmująca się faktoringiem, w następnych latach dołączały kolejne. Pierwsze kroki polegały głównie na edukacji – polski przedsiębiorca nie znał dotąd faktoringu, podchodził więc do nowinek z rezerwą. Polscy faktorzy postanowili zawiązać Konfederację Instytucji Faktoringowych właśnie w celu integracji branży, wprowadzenia nowych form i rozszerzenia skali edukacji na temat usług faktoringowych. Działalność KIF od 2006 roku kontynuuje Polski Związek Faktorów – do głównych zadań związku wciąż należy współpraca podmiotów zajmujących się faktoringiem, popularyzacja tego rodzaju instrumentów finansowania oraz edukowanie (także poprzez współpracę z uczelniami ekonomicznymi).
 

Faktoring w Polsce w ostatnich latach

 
Usługi faktoringowe to sektor, który od wielu lat nieprzerwanie rośnie. Dane na temat działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych gromadzi Główny Urząd Statystyczny, dzięki czemu co roku możemy zapoznać się z raportem analizującym aktualny stan branży. Na stronach internetowych GUS dostępne są raporty od 2006 roku, jednak w tym artykule skupimy się jedynie na informacjach najbardziej aktualnych, dotyczących ostatnich pięciu lat.
 
Skalę faktoringu mierzy się wieloma współczynnikami, jednak już tylko dwa spośród nich pozwalają na zarysowanie ogólnego obrazu. Są to wartość wykupionych wierzytelności oraz liczba klientów.
 

Grupa kontrolna

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia raportów GUS, warto wiedzieć, że w corocznych badaniach od 2015 roku brało udział najmniej 50 podmiotów świadczących usługi faktoringowe (w 2017 roku), a najwięcej 57 (w 2018).
 
Badana grupa przedsiębiorstw była zróżnicowana – dla przykładu w roku 2019 wśród 54 zbadanych podmiotów 48% stanowiły firmy, dla których faktoring to jedyny rodzaj działalności, 9% firmy, które świadczą także inne usługi, ale faktoring pozostaje najważniejszą z nich, a 43% te przedsiębiorstwa, dla których faktoring to jedynie działalność uboczna (na przykład banki).
 

Liczba faktorantów

Popularność faktoringu w Polsce nieustannie rośnie, co wyraźnie widać w liczbie podmiotów korzystających z usług tego rodzaju. Choć wzrost obserwowany na przestrzeni ostatnich lat prezentuje różną dynamikę, próżno szukać zahamowania trendu wzrostowego, a wręcz przeciwnie. Dobrze widać to na poniższym wykresie:
 
 
Liczba faktorantów w Polsce 2015 - 2019
 

Wartość wykupionych faktur

Skuteczność rynku faktoringowego określa nie tylko liczba firm korzystających z tych usług, ale także, a może przede wszystkim, wartość wykupionych faktur (czyli de facto łączna kwota należności sfinansowanych przez faktorów).
 
Tutaj już wątpliwości nie ma: Polacy coraz chętniej spieniężają swoje należności dzięki faktoringowi. Różnica jest wyraźna, a tempo wzrostu imponujące – tym razem bez żadnych zahamowań.
 
 
Wartość wykupionych faktur 2015 - 2019
 
 
Warto zauważyć, że na przestrzeni zaledwie pięciu ostatnich lat wartość sfinansowanych faktur wzrosła aż o 134 384 mln zł – to wzrost o niemal 84%!
 
Sprawdź także!

 
 

Zainteresowanie faktoringiem w wybranych branżach

 
Nie jest tajemnicą fakt, że w niektórych gałęziach gospodarki częściej korzysta się z faktoringu. Powodów ku temu jest wiele: jednym z nich mogą być długie terminy płatności faktur, zazwyczaj będące efektem znanej i trwającej już wiele lat w branży praktyki.
 
Innym czynnikiem, mogącym mieć wpływ na to, że niektóre obszary rynku chętniej sięgają po faktoring, jest częstsza konieczność pozyskania środków na wykonanie usługi, do której firma zobowiązuje się, wygrywając przetarg – taki schemat działania doskonale znają na przykład firmy budowlane.
 
Jakie rodzaje przedsiębiorstw najczęściej korzystają z faktoringu? Porównajmy sytuację w 2015 i 2019 roku:
 
 
Faktoring w branżach lata 2015-2019
 
 
Powyższe dane pokazują, że największy wzrost zainteresowania faktoringiem nastąpił w branży transportowej – w ciągu pięciu lat udział faktorantów trudniących się transportem wzrósł o ponad 9 proc. Najbardziej zmniejszył się udział branży przemysłowej (o 7,7 proc.), zaś w usługach sytuacja pozostała bez większych zmian (choć po drodze nastąpiły pewne wahania).
 
 Jak powinna wyglądać umowa faktoringowa? Czytaj dalej!
 

Kondycja faktoringu w 2020

 
Mimo że trwająca już od miesięcy pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła sytuację na rynku, wciąż istnieją obszary gospodarki, które nie odnotowały znaczących spadków, a nawet ich obroty wzrosły.
 
Faktoring w Polsce to coraz popularniejsze źródło finansowania, które w tej bezprecedensowej sytuacji pomogło wielu przedsiębiorcom utrzymać miejsca pracy i kontynuować działalność pomimo licznych trudności.
 
Z oczywistych względów nie dysponujemy jeszcze dokładnymi danymi dla całego rynku faktoringu w Polsce za rok 2020, ale o kondycję faktoringu w tym roku możemy być spokojni, co potwierdzają słowa Łukasza Ramczewskiego, dyrektora ds. sprzedaży faktoringu w PragmaGO®:
 

Faktoring będący formą krótkoterminowego finansowania ma coraz większe znaczenie dla polskich firm.
 
PragmaGO®, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych sposobów świadczenia usług online wpisuje się we właściwy dla całej branży trend wzrostowy, odnotowując ciągły wzrost liczby obsługiwanych klientów (w 2. kwartale 2020 roku wzrost ten wyniósł 170% rok do roku).


 
Zachowanie tendencji wzrostowej, a nawet przekroczenie oczekiwań (lipiec 2020 to dla spółki PragmaGO® miesiąc najwyższych obrotów w historii) wskazuje na to, że rynek faktoringu zachowuje tak pożądaną w ostatnich miesiącach stabilność. Istotna jest również większa niż kiedykolwiek liczba klientów spółki, która w lipcu 2020 roku sięgnęła liczby 771 (to o 44% więcej rok do roku).
 
Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać nie tylko w samym fakcie, że faktoring jest dla wielu przedsiębiorców cenionym źródłem finansowania, na którym można polegać w czasach kryzysu, ale także w szerokiej ofercie produktów i wykorzystaniu nowoczesnej technologii:
 

Ciągły rozwój usług faktoringowych oraz rosnąca świadomość wśród klientów sprawiają, że również oczekiwania faktorantów wzrastają.
 
Dzięki połączeniu technologii z usługami finansowymi oraz szerokiej ofercie produktów, PragmaGO® potrafi w pełni tym oczekiwaniom sprostać – dodaje Łukasz Ramczewski.

 
Nawet pomimo zawirowań prawnych (jak zmiany dotyczące dozwolonych terminów płatności faktur w styczniu 2020) czy gospodarczych (znaczący spadek obrotów w branżach usługowych czy handlu spowodowany koronawirusem), faktoring w Polsce wciąż prężnie się rozwija, także dzięki prostym procedurom i mniej restrykcyjnym wymogom niż w przypadku pozyskiwania kredytu.
 
Ostatnie miesiące potwierdziły, że usługi faktoringowe to stabilny i niejednokrotnie najbardziej opłacalny instrument finansowania dla przedsiębiorstw działających w zróżnicowanych obszarach rynku. A jak będzie wyglądać faktoring w niedalekiej przyszłości?
 

Przyszłość faktoringu w Polsce

 
Prawdopodobnie dopiero w połowie przyszłego roku poznamy kolejny raport o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych, przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny (w poprzednich latach był on publikowany zwykle na przełomie czerwca i lipca), jednak przykład sytuacji w firmie PragmaGO® pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość: Polacy wciąż chętnie korzystają z faktoringu i nic nie wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał się wkrótce zmienić.
 
 
*Artykuł przygotowany na podstawie danych z GUS o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w lata 2015-2019
 
 
Czytaj także:

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Limit faktoringowy – co to jest i na co zwracać uwagę

Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową

Limit faktoringowy to kryterium przyznawania finansowania dla firm. Podstawowe pojęcia, które warto znać to limit globalny, sublimity i limit koncentracji. Dowiedz się o nich więcej.

Czytaj więcej
Odsetki, procenty i prowizja – koszt faktoringu bez tajemnic

Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja

Wydaje Ci się, że koszty faktoringu są wysokie i złożone? Poznaj podstawowy koszt faktoringu oraz możliwe dodatkowe opłaty.

Czytaj więcej
Zalety i wady usługi faktoringu

Zalety i wady faktoringu

Faktoring jak wszystkie zewnętrzne źródła finansowania posiada zalety i wady. Poznaj dokładnie je wszystkie!

Czytaj więcej