Faktoring jawny a cichy

Rodzaje faktoringu
Dodane: 29 kwietnia 2020

Popularność faktoringu w Polsce wciąż rośnie, jednak wraz ze zwiększającą się liczbą klientów firm faktoringowych pojawia się coraz więcej pytań, między innymi o to, czym różni się faktoring jawny od cichego i który z nich najlepiej wybrać.

 

 

Faktoring w skrócie

Definicję faktoringu można streścić w kilku słowach: to usługa skierowana dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dostępu do środków „zamrożonych” w należnościach z długimi terminami spłaty. Skorzystanie z faktoringu pozwala na odsprzedanie wierzytelności bankowi lub firmie faktoringowej, która w zamian natychmiast wypłaca faktorantowi pieniądze. Dzięki temu przedsiębiorca odzyskuje płynność finansową od razu, a dłużnik spłaca należność na konto firmy faktoringowej, zamiast swojego kontrahenta.

 

Faktoring jawny

Najpopularniejszą i najtańszą formą faktoringu jest jego jawna odmiana. W przypadku wybrania tego rodzaju usługi wymagana jest zgoda dłużnika na cesję wierzytelności. Po jej uzyskaniu faktorant (czyli przedsiębiorca korzystający z faktoringu) pozbywa się wierzytelności na rzecz faktora (instytucji świadczącej usługę). Następnie faktorant otrzymuje około 80-90 procent kwoty wynikającej z należności (pozostała część zostanie wypłacona po finalnej zapłacie ze strony odbiorcy).

Od momentu zawarcia cesji dłużnik ma świadomość, że wierzytelność należy do profesjonalnej firmy faktoringowej i to na jej konto będzie wpłacać należność. Faktor, któremu zależy na odzyskaniu pieniędzy, zajmie się pełną obsługą – będzie regularnie kontaktował się z kontrahentem, a także wysyłał powiadomienia o zbliżającym się terminie spłaty. W razie konieczności sporządzi także przedsądowe wezwanie do zapłaty czy inne dokumenty.

Weź faktoring online

Faktoring jawny charakteryzuje się tym, że łatwiej o jego uzyskanie. Jako, że kontrahent zdaje sobie sprawę z tego, że jego dług zostanie przeniesiony na firmę faktoringową, firma ta może dokonać oceny finansowej dłużnika i to od niej zależeć będzie możliwość skorzystania z faktoringu – finanse faktoranta nie mają w tym przypadku decydującego znaczenia.

Co więcej, przedsiębiorca wybierający faktoring jawny może odliczyć koszty usługi od swojego przychodu, a tym samym zapłacić niższy podatek.

 
 
Sprawdź także!
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową
Faktoring a kredyt – poznaj różnice
Faktoring bankowy a pozabankowy
 

Faktoring cichy / ukryty

Ten rodzaj faktoringu inaczej nazywany jest tajnym lub ukrytym. Ogólne założenia są niemal identyczne, jak w przypadku faktoringu jawnego. Także tutaj przedsiębiorstwo stara się odzyskać płynność finansową poprzez sprzedaż należności firmie faktoringowej. Tym razem jednak chodzi o to, by kontrahent nie zdawał sobie sprawy z zachodzącej zmiany. 

Na faktoring cichy decydują się najczęściej ci przedsiębiorcy, którzy nie chcą ryzykować pogorszenia się relacji biznesowych z klientem. Korzystanie z usług firmy faktoringowej może zostać bowiem odebrane jako oznaka braku zaufania dla kontrahenta, podczas gdy prawda może leżeć gdzieś indziej (zdarzają się sytuacje, w których firma potrzebuje natychmiastowej spłaty, mimo że termin jest jeszcze odległy i nie ma to związku z tą konkretną transakcją).

Kolejnym powodem korzystania z faktoringu tajnego jest brak zgody kontrahenta na cesję wierzytelności (lub przeświadczenie o trudności w jej uzyskaniu). W świetle polskiego prawa nie jest ona wymagana, o ile wymóg taki nie został zastrzeżony umownie, jednak aby – i tutaj wracamy do poprzedniego punktu – nie narazić relacji z klientem na szwank, warto przemyśleć możliwość skorzystania z ukrytego finansowania. Jest to także jedyna możliwość obejścia zapisanego w umowie zakazu cesji.

Koszty faktoringu jawnego i niejawnego (tajnego)

Faktoring niejawny cechuje się wyższymi opłatami za usługę, niż w przypadku jawnej jego formy. Powodem tego jest przede wszystkim wysokie ryzyko podejmowane przez firmę faktoringową. W związku z tym, że kontrahent nie jest informowany o przejęciu wierzytelności przez faktora, reguluje on płatność bezpośrednio do klienta (będącego jego kontrahentem handlowym). Taki stan stawia instytucję finansową (faktora) w mniej komfortowym położeniu, co przekłada się na większe opłaty przy tej formie usługi faktoringu.

Podsumowując, warto powiedzieć, że faktoring jawny to zdecydowanie bardziej popularna i forma, zakładająca transparentność i pełną współpracę z kontrahentami. Z faktoringu tajnego zaleca się korzystać w sytuacji, gdy zachodzi taka konieczność. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o kosztach faktoringu, sprawdź nasz poradnik Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja.

Szukasz faktoringu dla swojej firmy? Koniecznie sprawdź nasz faktoring online!

 
 
Czytaj także:
Faktoring z regresem czy bez? 
Forfaiting – co to jest i czym się różni od faktoringu?
Split payment a faktoring
Zalety i wady faktoringu

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Definicja faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny co to jest i na czym polega

Szukasz sposobu na pozyskanie gotówki na firmowe wydatki? Dowiedz się, czym jest faktoring odwrotny!

Czytaj więcej
Faktoring online dla małych firm

Faktoring dla małych firm

Faktoring to usługa stworzona przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje i kiedy warto zdecydować się na faktoring dla MSP.

Czytaj więcej
Faktoring importowy i eksportowy - definicje i kroki faktoringu międzynarodowego

Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy

Eksport polskich towarów rośnie. Dowiedz się więcej o faktoringu międzynarodowym i zapewnij sobie bezpieczeństwo transakcji z zagranicznymi partnerami.

Czytaj więcej