Faktoring jawny a cichy

Faktoring
Dodane: 29 kwietnia 2020

Popularność faktoringu w Polsce wciąż rośnie, jednak wraz ze zwiększającą się liczbą klientów firm faktoringowych pojawia się coraz więcej pytań, między innymi o to, czym różni się faktoring jawny od cichego i który z nich najlepiej wybrać.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Faktoring w skrócie

Definicję faktoringu można streścić w kilku słowach: to usługa skierowana dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dostępu do środków „zamrożonych” w należnościach z długimi terminami spłaty. Skorzystanie z faktoringu pozwala na odsprzedanie wierzytelności bankowi lub firmie faktoringowej, która w zamian natychmiast wypłaca faktorantowi pieniądze. Dzięki temu przedsiębiorca odzyskuje płynność finansową od razu, a dłużnik spłaca należność na konto firmy faktoringowej, zamiast swojego kontrahenta.

 

Faktoring jawny

Najpopularniejszą i najtańszą formą faktoringu jest jego jawna odmiana. W przypadku wybrania tego rodzaju usługi wymagana jest zgoda dłużnika na cesję wierzytelności. Po jej uzyskaniu faktorant (czyli przedsiębiorca korzystający z faktoringu) pozbywa się wierzytelności na rzecz faktora (instytucji świadczącej usługę). Następnie faktorant otrzymuje około 80-90 procent kwoty wynikającej z należności (pozostała część zostanie wypłacona po finalnej zapłacie ze strony odbiorcy).

Od momentu zawarcia cesji dłużnik ma świadomość, że wierzytelność należy do profesjonalnej firmy faktoringowej i to na jej konto będzie wpłacać należność. Faktor, któremu zależy na odzyskaniu pieniędzy, zajmie się pełną obsługą – będzie regularnie kontaktował się z kontrahentem, a także wysyłał powiadomienia o zbliżającym się terminie spłaty. W razie konieczności sporządzi także przedsądowe wezwanie do zapłaty czy inne dokumenty.

Weź faktoring w PragmaGO

Faktoring jawny charakteryzuje się tym, że łatwiej o jego uzyskanie. Jako, że kontrahent zdaje sobie sprawę z tego, że jego dług zostanie przeniesiony na firmę faktoringową, firma ta może dokonać oceny finansowej dłużnika i to od niej zależeć będzie możliwość skorzystania z faktoringu – finanse faktoranta nie mają w tym przypadku decydującego znaczenia.

Co więcej, przedsiębiorca wybierający faktoring jawny może odliczyć koszty usługi od swojego przychodu, a tym samym zapłacić niższy podatek.

Sprawdź także!
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową
Faktoring a kredyt – poznaj różnice
Faktoring bankowy a pozabankowy

Faktoring cichy / ukryty

Ten rodzaj faktoringu inaczej nazywany jest tajnym lub ukrytym. Ogólne założenia są niemal identyczne, jak w przypadku faktoringu jawnego. Także tutaj przedsiębiorstwo stara się odzyskać płynność finansową poprzez sprzedaż należności firmie faktoringowej. Tym razem jednak chodzi o to, by kontrahent nie zdawał sobie sprawy z zachodzącej zmiany. 

Na faktoring cichy decydują się najczęściej ci przedsiębiorcy, którzy nie chcą ryzykować pogorszenia się relacji biznesowych z klientem. Korzystanie z usług firmy faktoringowej może zostać bowiem odebrane jako oznaka braku zaufania dla kontrahenta, podczas gdy prawda może leżeć gdzieś indziej (zdarzają się sytuacje, w których firma potrzebuje natychmiastowej spłaty, mimo że termin jest jeszcze odległy i nie ma to związku z tą konkretną transakcją).

Kolejnym powodem korzystania z faktoringu tajnego jest brak zgody kontrahenta na cesję wierzytelności (lub przeświadczenie o trudności w jej uzyskaniu). W świetle polskiego prawa nie jest ona wymagana, o ile wymóg taki nie został zastrzeżony umownie, jednak aby – i tutaj wracamy do poprzedniego punktu – nie narazić relacji z klientem na szwank, warto przemyśleć możliwość skorzystania z ukrytego finansowania. Jest to także jedyna możliwość obejścia zapisanego w umowie zakazu cesji.

Koszty faktoringu jawnego i niejawnego (tajnego)

Faktoring niejawny cechuje się wyższymi opłatami za usługę, niż w przypadku jawnej jego formy. Powodem tego jest przede wszystkim wysokie ryzyko podejmowane przez firmę faktoringową. W związku z tym, że kontrahent nie jest informowany o przejęciu wierzytelności przez faktora, reguluje on płatność bezpośrednio do klienta (będącego jego kontrahentem handlowym). Taki stan stawia instytucję finansową (faktora) w mniej komfortowym położeniu, co przekłada się na większe opłaty przy tej formie usługi faktoringu.

Podsumowując, warto powiedzieć, że faktoring jawny to zdecydowanie bardziej popularna i forma, zakładająca transparentność i pełną współpracę z kontrahentami. Z faktoringu tajnego zaleca się korzystać w sytuacji, gdy zachodzi taka konieczność. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o kosztach faktoringu, sprawdź nasz poradnik Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja.

Szukasz faktoringu dla swojej firmy? Koniecznie sprawdź nasz faktoring online!

Czytaj także:
Faktoring z regresem czy bez? 
Forfaiting – co to jest i czym się różni od faktoringu?
Split payment a faktoring
Zalety i wady faktoringu

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Rynek faktoringu w Polsce

Rynek faktoringu w Polsce

Faktoring to usługa, która zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Zobacz analizę danych GUS z lat 2015-2021 i poznaj aktualną sytuację faktoringu na polskim rynku.

Czytaj więcej
Faktoring z regresem i bez regresu (pełny i niepełny) - różnice i definicje

Faktoring – z regresem czy bez?

Czym się różni faktoring z regresem od tego bez regresu? Które rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne? Poznaj zalety i wady obu rodzajów faktoringu.

Czytaj więcej
Odsetki, procenty i prowizja – koszt faktoringu bez tajemnic

Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja

Wydaje Ci się, że koszty faktoringu są wysokie i złożone? Poznaj podstawowy koszt faktoringu oraz możliwe dodatkowe opłaty.

Czytaj więcej