Faktoring jawny a cichy

Rodzaje faktoringu
Dodane: 29 kwietnia 2020

Popularność faktoringu w Polsce wciąż rośnie, jednak wraz ze zwiększającą się liczbą klientów firm faktoringowych pojawia się coraz więcej pytań, między innymi o to, czym różni się faktoring jawny od cichego i który z nich najlepiej wybrać. Właśnie na te pytania odpowiem dzisiaj.

Spis treści:

 

Faktoring w skrócie

 
Definicję faktoringu można streścić w kilku słowach: to usługa skierowana dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dostępu do środków „zamrożonych” w należnościach z długimi terminami spłaty. Skorzystanie z faktoringu pozwala na odsprzedanie wierzytelności bankowi lub firmie faktoringowej, która w zamian natychmiast wypłaca faktorantowi pieniądze. Dzięki temu przedsiębiorca odzyskuje płynność finansową od razu, a dłużnik spłaca należność na konto firmy faktoringowej, zamiast swojego kontrahenta.
 

Faktoring jawny

 
Najpopularniejszą i najtańszą formą faktoringu jest jego jawna odmiana. W przypadku wybrania tego rodzaju usługi wymagana jest zgoda dłużnika na cesję wierzytelności. Po jej uzyskaniu faktorant (czyli przedsiębiorca korzystający z faktoringu) pozbywa się wierzytelności na rzecz faktora (instytucji świadczącej usługę). Następnie faktorant otrzymuje około 80-90 procent kwoty wynikającej z należności (pozostała część zostanie wypłacona po finalnej zapłacie ze strony odbiorcy).
 
Od momentu zawarcia cesji dłużnik ma świadomość, że wierzytelność należy do profesjonalnej firmy faktoringowej i to na jej konto będzie wpłacać należność. Faktor, któremu zależy na odzyskaniu pieniędzy, zajmie się pełną obsługą – będzie regularnie kontaktował się z kontrahentem, a także wysyłał powiadomienia o zbliżającym się terminie spłaty. W razie konieczności sporządzi także przedsądowe wezwanie do zapłaty czy inne dokumenty.
 

Weź faktoring online

 
Faktoring jawny charakteryzuje się tym, że łatwiej o jego uzyskanie. Jako, że kontrahent zdaje sobie sprawę z tego, że jego dług zostanie przeniesiony na firmę faktoringową, firma ta może dokonać oceny finansowej dłużnika i to od niej zależeć będzie możliwość skorzystania z faktoringu – finanse faktoranta nie mają w tym przypadku decydującego znaczenia.
 
Co więcej, przedsiębiorca wybierający faktoring jawny może odliczyć koszty usługi od swojego przychodu, a tym samym zapłacić niższy podatek.
 
 
Sprawdź także!

 

Faktoring cichy / ukryty

 
Ten rodzaj faktoringu inaczej nazywany jest tajnym lub ukrytym. Ogólne założenia są niemal identyczne, jak w przypadku faktoringu jawnego. Także tutaj przedsiębiorstwo stara się odzyskać płynność finansową poprzez sprzedaż należności firmie faktoringowej. Tym razem jednak chodzi o to, by kontrahent nie zdawał sobie sprawy z zachodzącej zmiany. 
 
Na faktoring cichy decydują się najczęściej ci przedsiębiorcy, którzy nie chcą ryzykować pogorszenia się relacji biznesowych z klientem. Korzystanie z usług firmy faktoringowej może zostać bowiem odebrane jako oznaka braku zaufania dla kontrahenta, podczas gdy prawda może leżeć gdzieś indziej (zdarzają się sytuacje, w których firma potrzebuje natychmiastowej spłaty, mimo że termin jest jeszcze odległy i nie ma to związku z tą konkretną transakcją).
 
Kolejnym powodem korzystania z faktoringu tajnego jest brak zgody kontrahenta na cesję wierzytelności (lub przeświadczenie o trudności w jej uzyskaniu). W świetle polskiego prawa nie jest ona wymagana, o ile wymóg taki nie został zastrzeżony umownie, jednak aby – i tutaj wracamy do poprzedniego punktu – nie narazić relacji z klientem na szwank, warto przemyśleć możliwość skorzystania z ukrytego finansowania. Jest to także jedyna możliwość obejścia zapisanego w umowie zakazu cesji.
 

Koszty faktoringu jawnego i niejawnego (tajnego)

Faktoring niejawny cechuje się wyższymi opłatami za usługę, niż w przypadku jawnej jego formy. Powodem tego jest przede wszystkim wysokie ryzyko podejmowane przez firmę faktoringową. W związku z tym, że kontrahent nie jest informowany o przejęciu wierzytelności przez faktora, reguluje on płatność bezpośrednio do klienta (będącego jego kontrahentem handlowym). Taki stan stawia instytucję finansową (faktora) w mniej komfortowym położeniu, co przekłada się na większe opłaty przy tej formie usługi faktoringu.
 
Podsumowując, warto powiedzieć, że faktoring jawny to zdecydowanie bardziej popularna i forma, zakładająca transparentność i pełną współpracę z kontrahentami. Z faktoringu tajnego zaleca się korzystać w sytuacji, gdy zachodzi taka konieczność. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o kosztach faktoringu, sprawdź nasz poradnik Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja.
 
 
Czytaj także:

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Faktoring online dla małych firm

Faktoring dla małych firm

Faktoring to usługa stworzona przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje i kiedy warto zdecydować się na faktoring dla MSP.

Czytaj więcej
Faktoring importowy i eksportowy - definicje i kroki faktoringu międzynarodowego

Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy

Eksport polskich towarów rośnie. Dowiedz się więcej o faktoringu międzynarodowym i zapewnij sobie bezpieczeństwo transakcji z zagranicznymi partnerami.

Czytaj więcej
Faktoring z regresem i bez regresu (pełny i niepełny) - różnice i definicje

Faktoring – z regresem czy bez?

Czym się różni faktoring z regresem od tego bez regresu? Które rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne? Poznaj zalety i wady obu rodzajów faktoringu.

Czytaj więcej