Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy

Rodzaje faktoringu
Dodane: 20 maja 2020

Polskie firmy coraz więcej towarów sprzedają za granicę. To oczywiście pozytywne zjawisko dla krajowej gospodarki, ale wiąże się również z tym, że przedsiębiorcy podejmują nieco większe ryzyko wynikające, chociażby z innych, przewidzianych prawem, terminów spłat należności, obowiązujących w krajach kontrahentów. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść faktoring międzynarodowy.

 

 

Polskie firmy w handlu zagranicznym

Jeśli postanowimy prześledzić dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące handlu zagranicznego, z łatwością zauważymy, że eksport polskich towarów z roku na rok rośnie. Według wstępnych danych, w 2019 roku polski eksport osiągnął wzrost na poziomie 5,5%, co przy niższym tempie wzrostu importu pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki handlowej. Warto jednak pamiętać, że to jedynie wstępne szacunki – ostateczne dane dotyczące importu i eksportu za rok ubiegły poznamy na przełomie lipca i sierpnia.

Te informacje są powodem do zadowolenia, jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie handlu zagranicznego stanowi dla przedsiębiorców nie tylko szansę szybszego rozwoju, ale także ogromne wyzwanie. 

Polskie firmy handlujące z zagranicznymi kontrahentami skarżą się często na ograniczone możliwości weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych. Prawo handlowe w wielu krajach skonstruowane jest zupełnie odmiennie od naszego, co stanowi problem zwłaszcza dla mniejszych firm, nie zatrudniających własnego działu prawnego.

Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy w handlu zagranicznym, są bardzo długie, sięgające nawet 120 dni, terminy spłaty. Jeśli do tego okresu dodamy mogące wystąpić opóźnienia, otrzymamy obraz firm, które niejednokrotnie oczekują ponad pół roku na otrzymanie należnych im środków!

 
 
Sprawdź także!
Faktura dla firmy zagranicznej – z UE i spoza UE
Funkcje faktoringu
Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja
 

Rodzaje faktoringu międzynarodowego

Faktoring eksportowy

Rozwiązaniem w opisanej powyżej, niezbyt komfortowej dla przedsiębiorstwa sytuacji jest faktoring eksportowy. Proces korzystania z tej usługi można wyjaśnić w pięciu prostych krokach:

  1. Najpierw firma sprzedaje towar oraz wystawia fakturę kontrahentowi.
  2. Następnie faktorant (firma korzystająca z faktoringu) przesyła kopię dokumentu do firmy faktoringowej.
  3. Faktor (instytucja świadcząca usługę faktoringu) wypłaca do 90% wartości należności w ciągu kilku godzin lub dni (w zależności od ustaleń) pomniejszając kwotę o swoją prowizję. Od tej pory faktorant może rozporządzać środkami bez przeszkód.
  4. Firma faktoringowa monitoruje dłużnika i dokłada starań, by ten zwrócił wymaganą kwotę.
  5. Po jej uzyskaniu faktor wypłaca pozostałą część kwoty.

Faktoring importowy

To rodzaj faktoringu podobny w strukturze do faktoringu odwrotnego (zobowiązaniowego) – w tym układzie firma sprowadzająca towary zza granicy nawiązuje współpracę z faktorem działającym w kraju, z którego importuje. To rozwiązanie, choć wiąże się z dodatkowymi kosztami dla importera, pozwala mu natychmiast spłacić zobowiązania, a co za tym idzie poprawić swoją wiarygodność w oczach zagranicznych kontrahentów.

5 kroków faktoringu importowego:

  1. Działająca w kraju firma nawiązuje współpracę z zagranicznym kontrahentem. Podpisuje umowę i zobowiązuje się do szybkiej spłaty należności.
  2. Następnie kontaktuje się z firmą faktoringową świadczącą usługi w danym kraju i korzysta z jej usług.
  3. W kolejnym kroku faktor weryfikuje finanse faktoranta i spłaca jego zobowiązanie.
  4. Sprzedawca zza granicy otrzymuje swoją należność od razu – z jego perspektywy transakcja dobiegła końca.
  5. Faktorant (firma importująca towary do Polski) spłaca należność firmie faktoringowej w umówionym terminie.

 

Faktoring międzynarodowy – kiedy skorzystać?

Z faktoringu eksportowego firmy powinny skorzystać w sytuacji, w której długie terminy płatności zagrożą ich płynności finansowej. To również dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które dopiero próbują swoich sił na arenie międzynarodowej i chcą mieć pewność, że otrzymają należne im środki.

Faktoring importowy to z kolei dobre rozwiązanie dla importerów, którzy dopiero wyrabiają swoją markę za granicą, a także dla firm, które chcą odłożyć w czasie spłatę własnych zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów.


 
 
Czytaj także:
Biała lista podatników VAT a faktoring
Forfaiting – co to jest i czym się różni od faktoringu
Rynek faktoringu w Polsce
Zalety i wady faktoringu

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Definicja faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny co to jest i na czym polega

Szukasz sposobu na pozyskanie gotówki na firmowe wydatki? Dowiedz się, czym jest faktoring odwrotny!

Czytaj więcej
Faktoring online dla małych firm

Faktoring dla małych firm

Faktoring to usługa stworzona przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje i kiedy warto zdecydować się na faktoring dla MSP.

Czytaj więcej
Faktoring jawny a cichy (tajny) - różnice i definicja

Faktoring jawny a cichy

Najpopularniejszą i najtańszą formą faktoringu jest jego jawna odmiana. Dowiedz się, na czym polega oraz czym się różni od faktoringu cichego.

Czytaj więcej