Funkcje i istota faktoringu

Faktoring
Dodane: 14 października 2020

Faktoring to usługa, która – w zależności od aktualnych potrzeb sięgającego po nią podmiotu – może odgrywać różne role. Zwykle dostrzegamy podstawowe funkcje faktoringu: poprawę płynności finansowej i zabezpieczenie przed nieuczciwymi kontrahentami. Jakie jeszcze inne funkcje może spełniać ta usługa i jaka jest jej istota? Sprawdźmy!

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Jakie funkcje pełni faktoring?

W świecie usług finansowych wyróżnia się trzy główne funkcje, jakie może pełnić usługa faktoringu:

Nie zawsze faktoring spełnia wszystkie te funkcje jednocześnie – część z nich ograniczona jest do konkretnego rodzaju faktoringu. Aby nie mieć trudności z ich rozróżnieniem i zastosowaniem, omówmy je po kolei.

Poznaj faktoring online od PragmaGO!

Funkcja finansowa faktoringu

Podmioty korzystające z usługi faktoringu dokonują przelewu posiadanej wierzytelności na rzecz faktora – firmy, świadczącej usługi faktoringowe. To rozwiązanie pozwala na niemal natychmiastowe uzyskanie dostępu do środków, które były wcześniej “zamrożone” – na przykład z powodu długiego terminu płatności za fakturę.

Funkcja finansowania w faktoringu realizuje się poprzez szybki przelew środków (częstą praktyką jest przekazywanie środków faktorantowi już po upływie kilku godzin), co sprawia, że faktoring stanowi atrakcyjną alternatywę dla kredytu bankowego, obwarowanego licznymi wymogami i obostrzeniami przy realizacji wypłaty środków.

Reasumując: sprzedaż wierzytelności następuje błyskawicznie, a koszt ponoszony przez przedsiębiorcę korzystającego z usługi jest niewielki w porównaniu do korzyści, jakie może uzyskać.

Przykład:


Pan Maciej, prowadzący działalność gospodarczą, współpracuje z firmą „X” i regularnie wystawia na tę firmę faktury na kwotę 15 000 zł. Termin płatności na wystawianych przez niego fakturach zawsze wynosi 60 dni. Pan Maciej, aby realizować kolejne zlecenia, nie może czekać tak długo na gotówkę, środki są mu potrzebne na już. Firma „X” jest jednym ze stałych kontrahentów Pana Macieja, w związku z czym decyduje się on na stały faktoring. Pan Maciej od razu po wystawieniu faktury na firmę „X” (oraz na pozostałych zgłoszonych do faktoringu stałych kontrahentów) może ją zgłosić do finansowania i szybciej uzyskać zamrożone środki.

Sprawdź także!
Biała lista podatników VAT a faktoring
Jak księgować faktoring?
Split payment a faktoring

Funkcja administracyjna faktoringu

Małe, mikro- i jednoosobowe przedsiębiorstwa często nie posiadają działów administracyjnych, a ich właściciele zajmują się ściąganiem należności samodzielnie. W sytuacji, gdy firma regularnie prowadzi interesy z kilkoma klientami, taki system będzie prawdopodobnie działał sprawnie bez konieczności wprowadzania zmian.

Jeśli jednak klientów jest więcej, lub też często pojawiają się nowi, przedłużający się czas oczekiwania na spłatę należności może słusznie zaniepokoić przedsiębiorcę. W takiej sytuacji skorzystanie z faktoringu (i towarzyszących mu usług dodatkowych) pozwoli nie tylko na zabezpieczenie środków, ale również zapewni obsługę należności, w tym kontakt z dłużnikami i ocenę ich wypłacalności.

Funkcja gwarancyjna faktoringu

Funkcja gwarancyjna, zabezpieczająca lub del credere zachodzi jedynie w sytuacji, w której faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Pełne przejęcie ryzyka wypłacalności zachodzi jedynie w faktoringu pełnym (właściwym) i poprzedzone jest zwykle wnikliwą oceną finansów dłużnika.

Istnieje również możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności do pewnej kwoty, ustalonej na etapie zawierania umowy faktoringowej. Jeżeli suma należności dłużnika przekroczy wspomnianą wyżej kwotę, odpowiedzialność za spłatę wraca do faktoranta. Taki faktoring nazywamy faktoringiem mieszanym, jako że łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego.

Funkcje faktoringu

Mnogość możliwości

Chociaż bezsprzecznie funkcja finansowania należności to istota faktoringu, nie należy lekceważyć pozostałych możliwości.

Pozostałe funkcje faktoringu to obsługa należności przez faktora, która może zdjąć sporą część obowiązków z barków przedsiębiorcy, oraz funkcja del credere, pozwalająca właściwie zapomnieć o należności – przejęcie  pełnego ryzyka niewypłacalności przez firmę faktoringową wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, ale w zamian oferuje natychmiastowe rozwiązanie problemu, niezależne od tego, co wydarzy się później.

Weź faktoring w PragmaGO

Czytaj także:
Rynek faktoringu w Polsce
Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy
Faktoring jawny a cichy

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi dzięki odroczonemu terminowi płatności

Odroczony termin płatności – jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi?

Faktura z odroczonym terminem płatności to duży problem dla wielu firm. Dowiedz się, w jaki sposób zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi.

Czytaj więcej
Rynek faktoringu w Polsce

Rynek faktoringu w Polsce

Faktoring to usługa, która zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Zobacz analizę danych GUS z lat 2015-2021 i poznaj aktualną sytuację faktoringu na polskim rynku.

Czytaj więcej
Faktoring z regresem i bez regresu (pełny i niepełny) - różnice i definicje

Faktoring – z regresem czy bez?

Czym się różni faktoring z regresem od tego bez regresu? Które rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne? Poznaj zalety i wady obu rodzajów faktoringu.

Czytaj więcej