Płynność finansowa firmy bez tajemnic

Rozwój biznesu
Dodane: 25 marca 2020

Istnienie i właściwe prosperowanie każdego biznesu zależy od wielu czynników. Jednym z miarodajnych wskaźników jest płynność finansowa. Jak ją ocenić? Co na nią wpływa?

 

 

Co to jest płynność finansowa?

Aby mieć pewność, że dobrze rozumiemy zagadnienie, musimy zacząć od podstaw – w tym przypadku od definicji. Płynność finansowa to zdolność firmy do opłacania bieżących zobowiązań, pokrywania wierzytelności, spłacania należności oraz zaopatrywania się w produkty i usługi niezbędne w codziennej pracy.

Innymi słowy: przedsiębiorstwo płynne finansowo jest w stanie na czas płacić swoim pracownikom, kupować odpowiednie sprzęty i zaopatrzenie (na przykład elementy do wytwarzania sprzedawanych później towarów), a także spłacać należności za towary i usługi w terminie.

Wydaje się, że utrzymanie płynności finansowej nie jest wcale trudne, jednak na przeszkodzie staje często długi termin płatności faktur. Zwyczajną praktyką w wielu branżach jest wystawianie dokumentów sprzedaży z terminem płatności wynoszącym 30, 60, 90 dni, a nawet jeszcze dłuższym! Może więc dojść do sytuacji, w której mimo pomyślnego przeprowadzenia dużej transakcji i dopełnienia wszelkich formalności z nią związanych, firma wciąż nie ma pieniędzy na koncie. Grozi to utratą płynności finansowej, w końcu podatki i tak należy zapłacić, wynagrodzenia dla pracowników również nie mogą czekać, a pozostaje jeszcze kwestia niezbędnych zakupów.

Żeby przygotować się na wszystkie ewentualności, trzeba uświadomić sobie, że płynność finansowa to jeden z elementów oceny przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, są z nią związane wskaźniki, które umożliwią nam samodzielną ocenę płynności finansowej i podjęcie środków zapobiegawczych.

 
 
Sprawdź także!
Analiza i wskaźniki rentowności
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

 

Jak obliczyć płynność finansową przedsiębiorstwa?

Aby trafnie ocenić zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań, należy wiedzieć, co tak naprawdę określa płynność finansowa:

  1. Stan środków pieniężnych.
  2. Możliwość przemiany majątku i jego składników w pieniądze.
  3. Możliwość pokrycia pieniędzmi zobowiązań firmy.

Analiza płynności finansowej może zostać przeprowadzona w ujęciu statycznym lub dynamicznym. Pierwsze z nich bierze pod uwagę dane finansowe wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i strat lub na podstawie wskaźników obowiązujących w konkretnym dniu. Drugie z kolei uwzględnia dane z przepływów pieniężnych mających miejsce w danym przedziale czasowym.

 

Wskaźniki płynności finansowej

Wyróżniamy trzy podstawowe kryteria, pozwalające określić płynność przedsiębiorstwa:

Wyliczenia stosowane w obliczaniu płynności finansowej opiera się na aktywach obrotowych, czyli środkach będących niejako “w rezerwie” finansowej firmy. Są to nie tylko pieniądze znajdujące się na firmowym koncie bankowym, ale także należności i inwestycje krótkoterminowe, czyli takie, które można zamienić na gotówkę stosunkowo szybko. W razie konieczności pieniądze te można wykorzystać w celu spłaty bieżących zobowiązań.

Bieżąca płynność finansowa

Analizę płynności przedsiębiorstwa rozpoczyna się zwykle od określenia stopnia bieżącej płynności finansowej. Dzięki temu osoba lub podmiot przeprowadzający analizę będzie mógł poznać zdolność firmy do pokrycia bieżących zobowiązań.

Wzór na bieżącą płynność finansową

Im wyższy wskaźnik, tym lepiej. Optymalną, zalecaną dla większości przedsiębiorstw wartością bieżącej płynności finansowej jest przedział 1.5-2.0. Na tym jednak nie koniec tej części analizy.

Aby uzyskać miarodajny wynik, porównuje się te wartości z innymi przedsiębiorstwami działającymi w kraju w tej samej branży. Warto także zestawić aktualny wynik z osiągniętym w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej niższy niż 1.0 to wyraźny sygnał, że należy zadbać o regulowanie zobowiązań. 

Przyspieszona płynność finansowa

Ten wskaźnik stosuje się, by określić możliwość pokrycia zobowiązań za pomocą jedynie aktywów o wyższym stopniu płynności, czyli inwestycji oraz należności krótkoterminowych. Przyspieszoną płynność finansową obliczamy niemal tak samo, jak bieżącą. Różnica polega na tym, że z obliczeń wyłącza się zgromadzone zapasy oraz towary znajdujące się w fazie produkcji.

Wzór na przyspieszoną płynność finansową

Wynik powinien być większy lub równy 1.0. W uproszczeniu oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wszystkie zobowiązania bieżące bez konieczności upłynniania aktywów rzeczowych. Wartość PPF poniżej 1.0 oznacza, że nastąpiła utrata płynności finansowej.

Warto wiedzieć, że zestawienie: wysoka bieżąca płynność finansowa – niska przyspieszona płynność finansowa to sytuacja niepożądana, świadczy bowiem o zalegających w firmie zapasach. Zwykle generuje to dodatkowe, niepożądane koszty (np. magazynowania towaru).

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej

Ostatni ze wskaźników płynności przedsiębiorstwa określa możliwości firmy w zakresie regulowania bieżących zobowiązań jedynie z pomocą posiadanych środków pieniężnych.

Wzór na natychmiastową płynność finansową

Wartość ostatniego wskaźnika powinna wynosić ok. 0.1-0.2. Nawet brak środków na koncie firmowym niekoniecznie musi być powodem do niepokoju. O ile wskaźniki przyspieszonej i bieżącej płynności finansowej są wysokie, a ściągalność należności działa sprawnie, nie powinny wystąpić żadne negatywne skutki takiego stanu rzeczy.

 

Brak płynności finansowej w firmie – co zrobić?

Może się zdarzyć, że nawet mimo najlepszych chęci, chłonnego rynku i mądrego zarządzania firmą, przedsiębiorstwo traci płynność finansową. Doprowadzić do tego może niekorzystna sytuacja gospodarcza, nieuczciwość kontrahentów unikających spłaty należności, a także zupełnie nieprzewidziane okoliczności, jak klęska żywiołowa czy epidemia.

Jeśli firma do tej pory radziła sobie na rynku dobrze, a przejściowe trudności zaskoczyły nas w nieodpowiednim momencie lub były zupełnie nieprzewidywalne, nie ma sensu składać broni. Istnieje kilka sposobów, które pozwolą przezwyciężyć utratę płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

 

Sposoby na odzyskanie płynności finansowej

Firmy, które znajdują się na krawędzi upadłości, najczęściej sięgają po kredyt. Ale to nie jedyna dostępna opcja. Co więcej, zdarzają się sytuacje, w których żaden bank nie udzieli naszej firmie kredytu, a mimo to mamy jeszcze duże szanse, by postawić biznes na nogi.

Utrata płynności finansowej to nie wyrok, a być może jedynie przejściowa trudność. Sfinansuj pojedyncze faktury w PragmaGO!

 
 
Zobacz także:
Konsekwencje niezapłaconej faktury
Odroczony termin płatności – jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi?
Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

składanie sprawozdania finansowego do KRS

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je złożyć?

Czytaj więcej
Zakładanie biura rachunkowego

Jak założyć biuro rachunkowe – krok po kroku

Dowiedz się, kto może założyć biuro rachunkowe oraz jakich formalności należy dopełnić.

Czytaj więcej
Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Jeśli rozważasz przejście z JDG na spółkę z o.o., koniecznie sprawdź jakie formalności oraz koszty wiążą się z tym procesem.

Czytaj więcej