Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową?

Mimo udanej współpracy z wieloma klientami, niemal każdy przedsiębiorca spotkał (lub spotka) się z sytuacją, w której co najmniej jeden spośród kontrahentów nie zapłacił faktury na czas. Jeżeli zdarza się to rzadko, a kwoty na niespłaconych faktorach nie są zbyt wysokie, nie powinno to stanowić większego kłopotu dla rozwiniętego przedsiębiorstwa. Zupełnie inaczej jest jednak, gdy niepłacenie faktur na czas staje się nagminne lub gdy z takim problemem musi sobie poradzić niewielka firma, której płynność finansowa zależy od tego, czy klienci płacą w terminie. Co zrobić, gdy pojawiają się przeterminowane faktury? Jak zadbać o płynność finansową, gdy kontrahent nie płaci na czas?
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Terminy płatności, przeterminowane faktury i przedawnienie roszczenia


Zacznijmy od wyjaśnienia podstaw – jeżeli już je znasz, po prostu przejdź do następnego rozdziału naszego artykułu.

Wystawiając fakturę kontrahentowi, musisz określić termin, w którym powinien za nią zapłacić. Jeśli zależy Ci na czasie, możesz wyznaczyć 7-dniowy termin zapłaty, ale musisz liczyć się także z możliwościami klienta. Sami kontrahenci często zresztą proszą o wydłużenie terminu, na przykład do 30 dni, jednak zdarzają się także sytuacje, w których termin faktury na prośbę klienta wydłuża się do 60, 90, a nawet 120 dni! Powodów takiego postępowania może być wiele, a sprzedający najczęściej zgadzają się na taki układ z prostego powodu: nie chcą stracić kontrahenta. Często sytuacja dotyczy sprawdzonych klientów, którzy nigdy nie mieli problemów z terminowym regulowaniem należności. 

Przeterminowana faktura to dokument, którego termin zapłaty upłynął. Faktura wystawiona 15 września z 30-dniowym terminem staje się przeterminowana 16 października. Od tego momentu podmiot, który wystawił fakturę, może podjąć działania windykacyjne, mające na celu odzyskanie pieniędzy.

O przedawnionym roszczeniu mówimy z kolei w kontekście należności, od których spełnienia kontrahent może się uchylić. Informację o standardowym terminie przedawnienia znajdziemy w art. 118 Kodeksu Cywilnego. Termin przedawnienia wynosi zwykle 6 lat, jednak dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – jedynie 3 lata.

Ważne!

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym mija 3 lub 6 lat od zawarcia transakcji, Wyjątkiem od tej reguły są roszczenia, w których termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Co może zrobić przedsiębiorca, gdy termin płatności na fakturze minął?


Kontakt z klientem


Jednym z najczęstszych powodów, dla których kontrahenci nie płacą w terminie, jest.. zapominalstwo. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a przeoczenie faktury czy terminu jej zapłaty może się po prostu zdarzyć. Właśnie dlatego pierwszą formą windykacji powinna być próba nawiązania kontaktu z klientem. Napisz e-mail lub zadzwoń, jeżeli Twoje relacje z klientem zezwalają na taką formę komunikacji. Jeżeli zdecydowałeś się na formę mailową, poczekaj dwa lub trzy dni robocze i dopiero, jeśli w tym terminie nie otrzymasz odpowiedzi, przejdź do następnego punktu.

Wezwanie do zapłaty


Jeżeli prosta próba kontaktu pozostanie bez odpowiedzi, czas na bardziej formalne kroki. Wyślij swojemu klientowi wezwanie do zapłaty. Idealną formą w tym przypadku będzie tradycyjny list – obowiązkowo polecony. W ten sposób dasz kontrahentowi kolejną szansę na uregulowanie zobowiązania, a jednocześnie zabezpieczysz się na wypadek sprawy sądowej. W sądzie niebagatelne znaczenie może mieć fakt, że działałeś w dobrej wierze i najpierw podjąłeś próbę polubownego załatwienia sprawy.

Jak przygotować wezwanie do zapłaty?

Przygotuj proste pismo, które będzie zawierało następujące elementy:

 • dane wierzyciela (Twojej firmy) i dłużnika (kontrahenta),
 • opis powstania zobowiązania, dane umożliwiające identyfikację dokumentu sprzedaży,
 • słowa: “wzywam [nazwa podmiotu] do zapłaty kwoty [kwota wynikająca z zobowiązania] w terminie X dni. 
 • numer rachunku bankowego do przelewu należności,
 • podpis.

Dobrze będzie także odpowiednio zatytułować dokument. Zwykle wystarczy duży napis o treści: “Wezwanie do zapłaty” u góry strony.

Wpis do rejestru dłużników


Jeżeli podjęta próba nie przyniosła rezultatu, masz prawo zgłosić dłużnika do któregoś z funkcjonujących w Polsce rejestrów dłużników. Organizacje te gromadzą informacje na temat długów, a wpisy w ich rejestrach często służą do oceny zdolności kredytowej osób i podmiotów.

Informację o powstałym długu możesz zgłosić do:

Na tym kończą się możliwości tzw. windykacji miękkiej. Jeśli dłużnik pozostaje głuchy na kolejne listy, maile, telefony, a nawet na zgłoszenie do rejestru dłużników, możesz skierować przeciwko niemu pozew sądowy, który może – choć po długim czasie – doprowadzić do otrzymania tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności, a w konsekwencji do odzyskania pieniędzy.

Jak zadbać o płynność finansową firmy i zabezpieczyć się przed długami?


Nie ulega wątpliwości, że wstąpienie na drogę sądową może poważnie nadszarpnąć relacje z klientem. Z drugiej strony warto zadać sobie pytanie, czy utrzymywanie kontaktów biznesowych z kontrahentem, który nie tylko nie płaci na czas, ale także uchyla się od płatności mimo wielokrotnych wezwań, jest korzystne dla naszej firmy.

Pięć kroków do płynnego finansowo przedsiębiorstwa


Aby nie musieć martwić się możliwą utratą płynności finansowej, należy wprowadzić w firmie kilka dobrych praktyk – stosowanie się do nich sprawi, że niepokojące sygnały o wiele łatwiej będzie wykryć, a Twoja działalność już zawsze będzie miała dostęp do potrzebnych środków.

Monitoring należności

Nie kieruj się zasadą: wystaw fakturę i o niej zapomnij. Każda należność powinna być regularnie sprawdzana. Dzięki temu będziesz wiedzieć, gdy zacznie zbliżać się jej termin płatności. Rzetelnie prowadzony monitoring pozwoli łatwo stwierdzić, którzy kontrahenci są solidni i płacą w terminie, a którym zdarzają się opóźnienia. Jeżeli monitorujesz należności, od razu zauważysz, gdy któraś z faktur nie zostanie opłacona w terminie, dzięki czemu szybciej zareagujesz i szybciej odzyskasz pieniądze.

Nacisk na krótkie terminy płatności i uważny wybór kontrahentów

Spora część Twoich klientów chętnie skorzysta z długich terminów płatności, jednak nie zawsze należy je oferować. Sam znasz swoje przedsiębiorstwo najlepiej, wiesz więc, czy możesz sobie pozwolić na wystawianie faktur z 60-dniowym terminem płatności. W czasie negocjacji z kontrahentami połóż nacisk na terminowość, a jeśli wiesz, że klient bywa niesolidny, zastanów się, czy współpraca z nim jest potrzebna Twojej firmie.

Analiza i optymalizacja kosztów

Funkcjonowanie firmy generuje zwykle sporo kosztów. Jeżeli jest ich za dużo, rentowność przedsiębiorstwa spada, a jego płynność finansowa może być zagrożona. Dobrą praktyką, stosowaną w celu uniknięcia kłopotów finansowych, jest cykliczne analizowanie ponoszonych wydatków oraz ich optymalizacja. Zmniejszanie udziału kosztów w finansach Twojego przedsiębiorstwa również niesie za sobą pewne ryzyko (np. obniżenia jakości usług lub wywarcia negatywnego wpływu na pracowników i klientów), ale właściwie przeprowadzona analiza pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych konsekwencji.

Faktoring online lub finansowanie faktur

Twarda windykacja

O tym warto wiedzieć:


 • Jak wykorzystać przeterminowane faktury

  Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową?


  Zastanawiasz się, co zrobić gdy kontrahent nie płaci? Dowiedz się, jak zachować płynność finansową i dobre relacje z partnerami biznesowymi.
  Więcej: Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową?
 • Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy


  Koniec umowy leasingu to czas na wykup pojazdu. Jak się do tego przygotować i co warto wiedzieć?
  Więcej: Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw

  Źródła finansowania przedsiębiorstw


  Kredyty bankowe, pożyczki, wpływy ze sprzedaży aktywów i wkład własny to źródła finansowania przedsiębiorstw znane chyba wszystkim. Poznaj inne, mniej popularne z nich.
  Więcej: Źródła finansowania przedsiębiorstw

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy