Ugoda z dłużnikiem – czemu służy, jak ją zawrzeć?

Dodane: 14 listopada 2016

Dochodzenie roszczeń przed sądem nie należy ani do łatwych, ani przyjemnych. Wie o tym każdy, kto ma za sobą jakikolwiek proces. W naszym kraju odzyskanie długu na drodze sądowej trwa średnio dwa lata. Inny problem to koszty. Musi się z nimi liczyć każdy, kto zdecyduje się skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. Składają się na nie opłaty za samo złożenie wniosku, oraz koszty zastępstwa procesowego. W sumie niebagatelne kwoty.

 

Profesjonalni windykatorzy podkreślają, że pozasądowe odzyskanie długu jest nie tylko szybsze, ale i tańsze. Jeżeli chcesz odzyskać pieniądze polubownie, a jednocześnie nie narazić się na stratę gotówki, przedawnienie długu lub brak dobrej woli dłużnika, spisz ugodę z dłużnikiem!

Zgodnie z definicją: ugoda pozasądowa jest umową zawartą między stronami określonego stosunku prawnego, w której strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie, albo by uchylić spór, który istnieje lub może powstać (art. 917 k.c.). Celem jest rozwiązanie sporu bez wszczynania postępowania sądowego.

Jeżeli ustalisz z dłużnikiem dogodny harmonogram spłat, który będzie realizował, to spłaci on należność szybciej, niż miałoby to miejsce wskutek wydania sądowego nakazu zapłaty. W ten sposób zaoszczędzisz czas i pieniądze. Zawarcie ugody jest możliwe tylko wówczas, gdy obie strony mają dobrą wolę. Jeżeli jednak mimo podpisanej ugody dłużnik nie będzie przestrzegał ustalonych terminów spłat, dokument taki zostanie potraktowany przez sąd jako uznanie długu, a to znacznie ułatwi uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty.

W ugodzie można dodatkowo zawrzeć klauzulę uznania długu.

 

Jak sporządzić ugodę?

 

W ugodzie cywilnoprawnej powinny znaleźć się następujące elementy:

 

Zabezpieczeniem wykonania ugody może być:

 

– ustanowienie na rzecz wierzyciela hipoteki albo zastawu rejestrowego do wysokości kwoty objętej ugodą

– zawarcie z dłużnikiem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie określonej rzeczy lub weksel In blanco.

W ugodzie warto ponadto zawrzeć klauzulę zrzeczenia się przez dłużnika zarzutów względem wierzyciela, a także oświadczenia dłużnika, iż dostarczony mu towar lub usługa były zgodne z umową. Będą one  pomocne w sytuacji, gdyby na skutek niewykonania ugody doszło do postępowania sądowego. Klauzulą chroniącą dłużnika będzie oświadczenie, iż zawierana ugoda wyczerpuje wszystkie roszczenia wierzyciela, które wypływają z określonego stosunku prawnego.

Zawarcie ugody przerywa bieg przedawnienia. Z drugiej strony ugoda może też dotyczyć roszczeń już przedawnionych, jeżeli strony łączą relacje biznesowe i pozostają w dobrej wierze. Darmowy wzór ugody można pobrać z różnych stron internetowych. Pomoc prawnika znacznie ułatwi dokonanie precyzyjnych i skutecznych zapisów.

 

Zobacz także:

Czy mediacja między wierzycielem a dłużnikiem się opłaca?

Konsekwencje niezapłaconej faktury

 

Potrzebujesz Rady?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Biała lista podatników a faktoring

Biała lista podatników VAT a faktoring

Od 1 września 2019 roku działa już tzw. „biała lista VAT”. Dowiedz się, czy elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT pływa ona na rozliczenia faktoringowe.

Czytaj więcej
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę

Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową

Czym właściwie jest limit faktoringowy? Na jakiej podstawie jest obliczany i jakie daje korzyści?

Czytaj więcej
Odsetki, procenty i prowizja – koszt faktoringu bez tajemnic

Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja

Faktoring, jak każda inna usługa, kosztuje – jednak zaskakująco mniej, niż się powszechnie wydaje. Sprawdź, jak liczony jest koszt faktoringu.

Czytaj więcej