Biała lista podatników VAT a faktoring

Faktoring
Dodane: 10 września 2019

Wprowadzenie białej listy podatników VAT, która – przypomnijmy – działa już od 1 września 2019 roku, miało wywrzeć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo transakcji oraz obniżyć ilość oszustw podatkowych. Plan się powiódł, od dwóch lat korzystamy z białej listy, ale jak każdy, ten medal także ma swoją drugą stronę – komplikacje.

 

 

Obowiązki związane z białą listą

Biała lista podatników VAT wymusza na wszystkich podatnikach sprawdzanie kontrahentów przy każdym wykonywanym przelewie na kwotę 15 000 złotych i wyższą. A zatem jeżeli mamy do wysłania przelew o kwocie mieszczącej się w tym zakresie, najpierw musimy zweryfikować, czy firma lub osoba figuruje w elektronicznym wykazie podatników VAT, a następnie porównać jej numer rachunku bankowego z tym, który znajduje się na białej liście.

WAŻNE!


Sprawdzenia każdorazowo należy dokonywać w dniu wykonania przelewu – to właśnie data zlecenia jest wiążąca w razie ewentualnej kontroli. Jeżeli okaże się, że rachunek wskazany różni się od numeru rachunku widniejącego na białej liście VAT, a przedsiębiorca wytłumaczy, że jeszcze kilka dni wcześniej wszystko się zgadzało, taka argumentacja nie spotka się ze zrozumieniem, a przedsiębiorca będzie musiał liczyć się z ryzykiem nałożenia możliwych sankcji.

 

Jakie informacje znajdziemy na białej liście?

Chcąc upewnić się, że nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, możemy go sprawdzić: w tym celu musimy odwiedzić oficjalny wykaz podatników VAT – wystarczy, że dysponujemy jego numerem konta, NIP-em, REGON-em, lub po prostu wpiszemy nazwę podmiotu.

W wynikach wyszukiwania znajdziemy takie informacje jak:

oraz, w sytuacji, w której podatnik nie jest już czynnym podatnikiem VAT:

To oczywiście nie wszystkie informacje, ale najistotniejsze na potrzeby zawierania transakcji i weryfikacji kontrahentów.

 

Weryfikacja wielu kontrahentów

Takie sprawdzenie firmy w wykazie podatników VAT nie jest czasochłonne, jednak inaczej ma się rzecz, gdy prowadzisz interesy z kilkudziesięcioma, a czasem nawet z kilkoma setkami kontrahentów.

W takiej sytuacji, zamiast sprawdzać ręcznie każdego podatnika, możesz skorzystać z aplikacji online stworzonej przez firmę PragmaGO.tech. Listapodatnikow.pl pozwoli Ci zaimportować listę kontrahentów i sprawdzić ich jednym kliknięciem zarówno na białej liście podatników VAT, jak i w CEIDG oraz bazie VIES.

Co jeszcze możesz zrobić dzięki aplikacji listapodatnikow.pl?

 
 
Sprawdź także!
Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy
Faktoring a leasing
Zalety i wady faktoringu
 

Biała lista VAT a faktoring

Zgodnie z przewidywaniami, biała lista podatników ma także duży wpływ na faktoring, a w szczególności na niektóre odmiany tej usługi.

Biała lista podatników a faktoring jawny

Tych przedsiębiorców, którzy korzystają regularnie z faktoringu jawnego, spieszę uspokoić: biała lista podatników nie wpłynęła na ten rodzaj faktoringu, poza tym, że oczywiście przedsiębiorcy powinni sprawdzić numer rachunku, na który wpłacają pieniądze.

Oznacza to, że firma faktoringowa musi sprawdzić faktoranta, zanim wyśle mu pieniądze, natomiast odbiorca (kontrahent, którego faktura jest przedmiotem usługi faktoringu) przed wysłaniem pieniędzy na nowy rachunek bankowy (czyli rachunek faktora) również musi sprawdzić, czy otrzymany numer konta zgadza się z wpisem na białej liście.

Biała lista VAT a faktoring cichy

W tym przypadku zmiany zaszły o wiele dalej, ponieważ istotą faktoringu cichego jest możliwość przeprowadzania transakcji bez wiedzy odbiorcy, a biała lista podatników de facto uniemożliwia rozegranie tego w standardowy sposób. Dlaczego?

W faktoringu cichym (zwanym również niejawnym) firma, która ma fakturę (lub faktury) do zapłaty, nie jest świadoma, że faktura ta została już sfinansowana przez firmę faktoringową – wpłaca pieniądze na wskazany przez wierzyciela numer rachunku bankowego i… od września 2019 roku musi go sprawdzić na białej liście podatników VAT. Jeżeli więc uruchomiono wobec tej faktury usługę faktoringu, na liście nie pojawią się dane wierzyciela, a firmy faktoringowej.

Skoro więc nie jest możliwe dokonanie cesji faktury, tak aby przeprowadzić standardowy niejawny faktoring, a biała lista podatników jest VAT jest właściwą tego przyczyną, to czy faktoring cichy w ogóle jeszcze funkcjonuje?

Tak, choć na innych zasadach.

Jak obecnie działa faktoring cichy?

Obecnie firmy faktoringowe oferują faktoring cichy, w którym faktorant zgłasza faktury do finansowania, faktor wypłaca kwotę zgodnie z ustaleniami, a odbiorca płaci należność nie na rachunek faktora, a na konto swojego wierzyciela. W ten sposób z perspektywy kontrahenta nic się nie zmienia.

W czym więc tkwi różnica? W ustaleniach pomiędzy firmą faktoringową a faktorantem, zgodnie z którymi faktorant zobowiązuje się do spłaty zobowiązania na numer rachunku faktora niezwłocznie po otrzymaniu płatności od swojego kontrahenta.

Także w tym przypadku faktorant może zabezpieczyć się na wypadek opóźnień ze strony kontrahenta lub skorzystać z pomocy firmy faktoringowej na przykład w kontekście windykacji należności.

 
 
Czytaj także:
Forfaiting – co to jest i czym się różni od faktoringu?
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową
Split payment a faktoring

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Faktoring dla firm z branży budowlanej

Faktoring dla firm budowlanych

Działasz w branży budowlanej i wystawiasz faktury z odległym terminem płatności? Sprawdź faktoring!

Czytaj więcej
Faktoring dla firm transportowych

Faktoring dla firm transportowych – zapomnij o zatorach płatniczych!

Długie terminy płatności w transporcie to norma. Dowiedz się, jak faktoring może Ci pomów w ich skróceniu.

Czytaj więcej
Definicja faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny co to jest i na czym polega

Szukasz sposobu na pozyskanie gotówki na firmowe wydatki? Dowiedz się, czym jest faktoring odwrotny!

Czytaj więcej