Estoński CIT – na czym polega i komu przysługuje?

Estoński CIT cieszy się coraz większą popularnością, a najnowsze zmiany, wprowadzone w życiu w styczniu 2023 roku, jeszcze bardziej zwiększyły atrakcyjność tego rozwiązania dla wielu spółek. Sprawdź, co się zmieniło!
Spis treści:

Estoński CIT – co to jest?


Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo jako osoba prawna, a zatem odprowadzasz regularnie podatek CIT, na pewno zdarzyło Ci się usłyszeć już termin “estoński CIT”. Mogła też dotrzeć do Ciebie informacja, według której polscy przedsiębiorcy od 2021 roku mają możliwość przejścia na estoński CIT oraz, że taka zmiana może się okazać bardzo korzystna dla prowadzonego biznesu.

Jak często należy odprowadzać estoński CIT?

Estoński CIT – efektywna stawka podatku

Tradycyjny CIT/PITEstoński CIT
Podatnik odprowadza 9% podatku CIT, ale aż 19% podatku od dywidendy. Przy zysku spółki wynoszącym 500 000 zł netto podatnik odprowadza 45 000 zł podatku i wypłaca 455 000 zł dywidendy. Od wypłaconej dywidendy należy odprowadzić podatek w wysokości 86 450 zł. Łączna wartość podatku wynosi więc 131 450 zł, (czyli 26.29%).Podatnik odprowadza 10% podatku CIT, ale jedynie 10% podatku od dywidendy (w przypadku odliczenia 90% CIT). Przy zysku spółki wynoszącym 500 000 zł netto, podatnik musi pamiętać o podatku CIT (10%), ale wciąż może wypłacić dywidendę w wysokości 500 000 zł. Od tej dywidendy konieczne jest odprowadzenie podatku (znów 10%). To wszystko składa się na łączną kwotę podatku w wysokości 100 000 zł (20%).
Tradycyjny CIT/PITEstoński CIT
Podatnik musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy CIT w wysokości 19%. Taki sam podatek zapłaci od dywidendy. Jeżeli zysk spółki wyniesie 2 000 000 zł netto, podatnik musi odprowadzić aż 380 000 zł podatku. Możliwa do wypłacenia dywidenda to 1 620 000 zł. Podatek od niej wynosi 307 800 zł. Daje to tak naprawdę kwotę 1 312 200 zł do dyspozycji. Łączna kwota podatku wynosi 687 800 zł, co daje aż 34,39% efektywnego podatku.Estoński CIT każe podatnikowi zapłacić 19% podatku z dochodu, ale jedynie 5% podatku od dywidendy! W omawianym obok przykładzie (2 000 000 zł zysku netto), podatnik będzie musiał odprowadzić 360 000 zł podatku. Przy wypłacie dywidendy w kwocie 2 000 000 zł podatek od dywidendy wyniesie 100 000 zł. Łączna kwota podatku w tym wariancie wynosi 460 000 zł. Kwota ta jest równa 25% wartości zysku netto.

Estoński CIT – dla kogo?


Kto może przejść na estoński CIT?

Dodatkowe warunki dla podatników rozliczających się estońskim CIT-em.

Ten ostatni warunek uległ zmianom w styczniu 2023 roku. Powodem wprowadzenia modyfikacji były problemy, na jakie natrafiali przedsiębiorcy, chcący skorzystać z estońskiego CIT-u w sytuacji, gdy zatrudniali osoby objęte zwolnieniem PIT (na przykład osoby przed 26. rokiem życia). Poprzednie zapisy mówiły bowiem o tym, że podatnik musiał być jednocześnie płatnikiem podatku i składek od wynagrodzeń pracowników. Brak podatku do odprowadzania uniemożliwiał korzystanie z estońskiego CIT-u przed nowelizacją.

Co więcej, osoby rozpoczynające działalność biznesową, mogą skorzystać z uproszczenia – nie muszą zatrudniać trzech pracowników w momencie przejścia na estoński CIT. W świetle nowych przepisów na osiągnięcie tego poziomu zatrudnienia nowy przedsiębiorca ma aż cztery lata!

Estoński CIT – kto nie może skorzystać z tej opcji?

Jak przejść na estoński CIT?


Na początku roku podatkowego

W trakcie roku podatkowego

1
Krok pierwszy: rozlicz CIT klasyczny.
2
Krok drugi: Zamknij księgi i wykonaj sprawozdania finansowe – krok ten jest konieczny do prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania estońskim CIT-em.
3
Krok trzeci: złóż zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT-u.

CIT estoński a Nowy Ład


Estoński CIT – warunki, zasady, ustawa


O czym jeszcze warto pamiętać?

Co podlega opodatkowaniu CIT?

Opodatkowaniu estońskim podatkiem CIT podlega nie tylko wypracowany przez spółkę zysk netto oraz dywidendy (jak wynika z przykładów zamieszczonych powyżej), ale także tzw. ukryte zyski, czyli: świadczenia pieniężne i niepieniężne, świadczenia odpłatne, nieodpłatne i częściowo odpłatne, czy świadczenia wykonane na rzecz udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników (np. pożyczki).

Opodatkowane są także wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz nadwyżka wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość składowych w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia.

W tym miejscu warto nadmienić, że wydatki, odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, które są związane z użytkowaniem pojazdów oraz innych składników majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej, nie wliczają się do tej grupy – są więc traktowane jako wydatki związane z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu. Jeżeli te same wydatki i odpisy dotyczą składników majątku wykorzystywanych w działalności mieszanej, 50% z nich podlega opodatkowaniu estońskim CIT. 

Ważne!

To podatnik ma obowiązek wykazania, które wydatki spełniają warunek związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co podlega estońskiemu CIT

Kryteria zatrudnienia

Wspominaliśmy o tym, że podatnik, który chce skorzystać z estońskiego CIT-u musi zatrudniać co najmniej trzy osoby na podstawie umów o pracę. W tym kontekście warto pamiętać o dwóch istotnych elementach. 

Po pierwsze: wspomniane w ustawie o CIT trzy osoby dotyczą przeliczenia na pełne etaty – oznacza to, że spółka może zatrudnić na przykład sześć osób – każdą na pół etatu. 

Co więcej, podatnik musi zagwarantować, że wydatki na wynagrodzenia pracowników pracujących w oparciu o umowę inną niż umowa o pracę, wynoszą nie mniej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Dotyczy to przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (zapis ten doprecyzowano w styczniu 2023), co oznacza, że spółka korzystająca z estońskiego CIT-u w 2023 roku jest zobowiązana do zagwarantowania pracownikom wynagrodzeń o łącznej wysokości co najmniej 20 218,26 zł. 

Kwota ta wynika z faktu, że na potrzeby ustawy bierze się pod uwagę wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego (mówi o tym art. 28c, pkt. 2a ustawy o CIT).

Utrata prawa do estońskiego CIT

Możesz stracić prawo do korzystania z estońskiego CIT-u w sposób klasyczny, czyli poprzez złożenie informacji o rezygnacji, ale także na skutek niespełnienia warunków wstępnych, nieprawidłowe prowadzenie ksiąg podatkowych czy przejęcie innego podmiotu.

Gdy utracisz prawo do estońskiego CIT-u, o ponowne opodatkowanie na zasadach estońskich możesz ubiegać się po 3 latach, licząc od momentu zakończenia roku kalendarzowego.

Wybór na lata

Podatnik, który zdecyduje się przejść na estoński CIT, będzie zobligowany do korzystania z tych zasad przez cztery lata kalendarzowe. Jeżeli włodarze spółki nie zdecydują się na złożenie rezygnacji z tej formy opodatkowania, rozliczanie estońskim CIT-em zostanie przedłużone o następne 4 lata.

To już wszystko na temat estońskiego podatku dochodowego dla osób prawnych. Mamy nadzieję, że ten poradnik przybliżył Ci ideę korzystania z estońskiego CIT-u i pomoże podjąć decyzję: przejść na estoński CIT, czy też póki co pozostać przy tradycyjnym rozwiązaniu. Decyzja należy do Twojej spółki!

O tym warto wiedzieć:


 • Jaka rekompensata należy Ci się za koszty windykacji?

  Rekompensata za koszty odzyskiwania należności


  Czy wiesz, że masz prawo do rekompensaty za koszty windykacji? Sprawdź!
  Więcej: Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
 • Cesja wierzytelności a faktoring - definicje i różnice

  Cesja wierzytelności – co to jest i jak działa?


  Czym jest cesja wierzytelności i co się z nią wiąże? Co ma wspólnego z faktoringiem? Sprawdź w naszym poradniku!
  Więcej: Cesja wierzytelności – co to jest i jak działa?
 • odliczanie vat od paliwa

  W jakim zakresie można odliczyć VAT od kosztów paliwa?


  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu paliwa? W jakim zakresie? Sprawdź!
  Więcej: W jakim zakresie można odliczyć VAT od kosztów paliwa?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy