Zmiana formy opodatkowania

W polskim systemie podatkowym dostępne są obecnie trzy formy opodatkowania dla działalności gospodarczych. Każdy przedsiębiorca musi wybrać jedną z nich w momencie zakładania firmy – jeżeli tego nie zrobi, automatycznie zostanie mu przypisany domyślny sposób rozliczeniae, czyli skala podatkowa (inaczej: zasady ogólne) – mówi o tym art. 9a ustawy o PIT. Bywa jednak, że z różnych powodów (na przykład zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej czy zwiększenia przychodów) firmy chcą dokonać zmian i wybrać bardziej korzystną formę opodatkowania.
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Zmiana formy opodatkowania – do kiedy?


Jeżeli przedsiębiorca chce przejść na ryczałt lub podatek liniowy, może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w bieżącym roku podatkowym. W przypadku, gdy pierwszy przychód przedsiębiorca odnotował w grudniu, może dokonać zmiany formy opodatkowania do końca roku podatkowego.

PRZYKŁAD

Z kolei jeśli mówimy o przedsiębiorstwie, które działa już od dłuższego czasu, z dużą dozą prawdopodobieństwa pierwszy przychód osiągnie w styczniu. Oznacza to, że może zadeklarować zmianę formy opodatkowania do 20 lutego danego roku. W 2024 roku zmiana formy opodatkowania dla firm, które osiągnęły przychód w styczniu nie jest już możliwa!

Jeżeli chcesz zmienić rozliczenie na skalę PIT, możesz zadeklarować zmianę w zeznaniu rocznym.

Zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową – czy jest możliwa?


Jeżeli przedsiębiorca korzysta z karty podatkowej i chce przejść na inną formę opodatkowania, może to zrobić do 20 stycznia każdego roku.

Utrata prawa do korzystania z karty podatkowej

Podatnik może utracić prawo do korzystania z karty podatkowej w ciągu roku. Dzieje się tak, gdy naruszy którykolwiek z warunków – na przykład rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami kraju, skorzysta z usług podwykonawców lub otworzy inną działalność gospodarczą. Warunki te nie zmieniły się od dłuższego czasu, więc nie stanowią zaskoczenia. Istnieje jednak inna okoliczność, która może skutkować utratą prawa do korzystania z karty podatkowej. Chodzi o decyzję urzędu skarbowego. 

Decyzja ta może zostać wydana na skutek błędnych informacji podanych przez podatnika we wniosku o wybór formy opodatkowania lub na wystawianych fakturach dokumentujących realizowane transakcje. Urząd skarbowy reaguje także, gdy podatnik nie poinformuje naczelnika US o wystąpieniu zdarzeń powodujących utratę prawa do korzystania z karty podatkowej w terminie 7 dni. 

Przed 31 grudnia 2021 roku każda decyzja urzędu skarbowego odnosiła skutek do końca danego roku kalendarzowego. Oznaczało to, że od momentu otrzymania decyzji podatnik musiał przejść na rozliczenie skala podatkową – bez możliwości zmiany na ryczałt lub podatek liniowy. Z kolei wszystkie składki, jakie do tego momentu odprowadził, były zaliczane na poczet składek odprowadzanych na zasadach ogólnych. Na początku kolejnego roku podatnik mógł złożyć wniosek o kartę podatkową i – jeżeli spełniał warunki – wrócić do tego rodzaju rozliczenia.

Obecnie decyzja urzędu skarbowego jest ostateczna – po jednorazowej utracie prawa do korzystania z karty podatkowej, podatnik nie ma możliwości powrotu na tę formę opodatkowania w przyszłości.

Jak zmienić formę opodatkowania?


Ważne!

Aktualizując formularz CEIDG-1, z pewnością trafisz na konieczne do wypełnienia pole o nazwie “data powstania zmiany”. W polu tym wpisz datę 1 stycznia bieżącego roku, nawet jeżeli wniosek wypełniasz w połowie lutego. Zmiana, o którą wnioskujesz, obejmuje także okres, w którym Twoja firma odnotowała pierwszy w roku przychód.

Niezależnie od wybranej formy, konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków lub aktualizacja formularza online w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma odnotowała pierwszy przychód w danym roku podatkowym. 

Ważne!

Raz wybrana forma opodatkowania nie musi być “odnawiana”. Jeżeli więc złożysz wniosek o rozliczanie ryczałtem ewidencjonowanym, Twoja firma będzie zobowiązana do rozliczania się ryczałtem aż do momentu zawnioskowania o kolejną zmianę z Twojej strony (czyli najwcześniej na początku kolejnego roku).

Zasada kontynuacji dotyczy każdej obecnie dostępnej w polskim systemie podatkowym formy opodatkowania.

Którą formę opodatkowania wybrać?


Zasady ogólne (skala podatkowa)

Ważne!

Przekroczenie progu dochodowego w wysokości 120 000 zł w ciągu roku oznacza, że podatnik zapłaci 10 800 zł podatku oraz 32% podatku od nadwyżki powyżej 120 000 zł.

Podatek liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

O tym warto wiedzieć:


 • Jak zmienić formę opodatkowania

  Zmiana formy opodatkowania


  Przedsiębiorca ma możliwość zmiany formy opodatkowania. Sprawdź kiedy i jak możesz to zrobić i nie daj się zaskoczyć!
  Więcej: Zmiana formy opodatkowania
 • podatek vat za transport osób i towarów

  Usługi transportu towarów i pasażerów a stawka VAT


  Chcesz wiedzieć, jak rozliczać VAT za usługi transportowe? Sprawdź!
  Więcej: Usługi transportu towarów i pasażerów a stawka VAT
 • KSeF czym jest

  Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?


  Co to jest KSeF? Co zmieni i kiedy zostanie wprowadzony?
  Więcej: Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy