Monit – co to jest i kiedy można go otrzymać?

Rozwój biznesu
Dodane: 10 marca 2021

Monit to powiadomienie, które wierzyciel wysyła dłużnikowi. Informuje w nim zwykle o tym, że upłynął termin płatności zobowiązania oraz prosi o jak najszybsze uregulowanie należności. Co jeszcze należy wiedzieć o monitach?

 

 

Monit – co to jest?

Konieczność wysłania monitu pojawia się wtedy, gdy kontrahentowi kończy się termin zapłaty za towar lub usługę, lub gdy zwleka ze spłatą pożyczki czy raty kredytu, a także w niektórych przypadkach (choć zdecydowanie rzadziej!) dopiero gdy termin ten już został przekroczony. Wysłanie monitu dłużnikowi to sposób na polubowne załatwienie sprawy i jedna z metod windykacji miękkiej. Wysłanie monitu przed upływem terminu płatności ma dodatkowo zapobiec przekazaniu świadczenia do niewłaściwych rąk. Jak to działa?

Gdy kontrahent nabywa towary lub usługi, a także gdy bierze pożyczkę, kredyt czy zaciąga inne zobowiązanie, otrzymuje informację o terminie zapłaty. Zgodnie z postanowieniami, powinien przelać środki na konto sprzedawcy lub wierzyciela przed upływem tego terminu.

Jeżeli data wskazana na fakturze lub umowie już minęła, a pieniądze nadal nie zostały przelane, wierzyciel może rozpocząć proces windykacji. Z początku może chcieć spróbować windykacji miękkiej – to zestaw działań mających na celu odzyskanie środków od dłużnika. Windykację miękką cechują przede wszystkim niskie koszty – większość metod wierzyciel może wypróbować samodzielnie, nie ponosząc niemal żadnych dodatkowych opłat.

Jednym z pierwszych etapów procesu odzyskiwania środków z nieopłaconych faktur jest właśnie wysłanie monitu, czyli wezwania do zapłaty. Przypomina się w nim nierzetelnemu kontrahentowi o konieczności spłaty zobowiązania, jednak bez podejmowania kroków prawnych.

WAŻNE!


Wierzyciele nie mają obowiązku przypominania dłużnikom o tym, że termin płatności minął. Informacja o terminie widnieje na fakturze, umowie pożyczki czy kredytu i to nabywca (pożyczkobiorca) powinien przypilnować daty zapłaty lub zwrotu środków. Jeżeli faktura została sprzedana (np. w ramach faktoringu), to odbiorca musi pamiętać o wykonaniu przelewu na rachunek wskazany w cesji wierzytelności.

 

Kiedy należy spodziewać się monitu?

Choć nie istnieją żadne reguły dotyczące terminu wysyłki monitu, praktyka pokazuje, że najczęściej wysyła się je nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu płatności. Dłużnik ma dzięki temu kilka dni na uregulowanie płatności we wskazanym terminie i uniknięcie dalszych, często poważniejszych konsekwencji.

 

Jak wygląda monit?

Jako że monit nie jest dokumentem uregulowanym prawnie, może przybierać różne formy. Do najczęściej stosowanych należą:

WAŻNE!


Istnieje jeszcze jeden rodzaj powiadomienia, który często jest mylony z monitem, a w rzeczywistości stanowi odrębny dokument – mowa o przedsądowym wezwaniu do zapłaty Wrócimy do niego później.

Jak napisać monit?

Chociaż monit nie ma określonej formy, dobrym pomysłem jest sporządzenie go w sposób dokładny, zawierający wszystkie najważniejsze informacje oraz opis sytuacji – w skrajnym przypadku, gdy przez długi czas wierzyciel nie będzie w stanie odzyskać swoich pieniędzy i zostanie zmuszony do wejścia na drogę sądową, starannie przygotowane monity mogą posłużyć jako dowody w postępowaniu.

Jakie dane powinny się znaleźć na monicie?

Aby wierzyciel mógł mieć pewność, że dopilnował wszystkiego, powinien zadbać o to, by w treści monitu znalazły się:

 
 
Sprawdź także!
Firma windykacyjna czy kancelaria prawna
Konsekwencje niezapłacenia składek ZUS w terminie
Monitoring należności sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie
 

Monit a wezwanie do zapłaty

Jeżeli wysłanie monitu, nawet kilkukrotne, nie przynosi skutku, konieczne jest zaplanowanie dalszych kroków. Co może zrobić wierzyciel oczekujący na spłatę długu?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Popularnym rozwiązaniem stosowanym jako następne w kolejności po wysłaniu monitu, jest sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty. Poza zestawem danych (takim samym jak w przypadku ww. monitu listownego) warto w wezwaniu do zapłaty opisać dalsze planowane działania – na przykład wpisanie nieuczciwego kontrahenta do Krajowego Rejestru Dłużników lub skierowanie sprawy na drogę sądową.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Ten dokument to nic innego jak ponaglenie wysyłane w przypadku braku odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jego forma powinna być podobna, warto jednak, by zawierała jasne sformułowanie informujące dłużnika o tym, że kolejne kroki będą bardziej zdecydowane.

 

Jak zareagować na otrzymany monit?

Co jednak, jeżeli znajdziemy się po drugiej stronie sporu i to na nasz adres wierzyciel doręczy monit? Przede wszystkim nie ma powodów do obaw – wysłanie monitu jest wyrazem dobrej woli i chęci polubownego załatwienia sprawy.

W przypadku otrzymania monitu najlepiej od razu dokonać spłaty należności. To wydaje się oczywiste, jednak często dłużnikom zdarza się jeszcze przeczekać, co prowadzi do otrzymania kolejnych monitów, wezwań do zapłaty (a zatem także do ponoszenia kosztów, ponieważ to dłużnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki monitów).

Co jeśli w tej chwili nie mamy środków na spłatę długu? Pierwszym krokiem w takiej sytuacji powinien być niezwłoczny kontakt z wierzycielem. Wysłany monit oznacza, że osoba lub firma, której jesteśmy dłużni, poważnie traktuje sytuację – nie warto więc chować głowy w piasek i liczyć na przedawnienie sprawy. W wielu przypadkach szybki kontakt ze strony dłużnika i wyjaśnienie powodów opóźnienia umożliwia wspólne ustalenie nowego terminu spłaty długu, co pozwoli na zebranie środków i zamknięcie sporu bez wchodzenia na drogę sądową.

 
 
Czytaj także:
Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową
Konsekwencje niezapłaconej faktury
Nie zawsze można sprzedać dług, czyli konsekwencje zakazu cesji
Ugoda z dłużnikiem – czemu służy, jak ją zawrzeć?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Założenia i przepisy pakietu mobilności

Pakiet mobilności w transporcie – założenia, przepisy i zmiany w 2022

Pakiet mobilności to zestaw przepisów i regulacji wprowadzonych przez UE, które mają na celu poprawę warunków pracy kierowców. Dowiedz się więcej!

Czytaj więcej
składanie sprawozdania finansowego do KRS

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je złożyć?

Czytaj więcej
Zakładanie biura rachunkowego

Jak założyć biuro rachunkowe – krok po kroku

Dowiedz się, kto może założyć biuro rachunkowe oraz jakich formalności należy dopełnić.

Czytaj więcej