Zamów niezbędny produkt lub usługę u ulubionego dostawcy.

Z nami możesz odroczyć dowolną płatność lub rozłożyć ją na raty w trybie ekspresowym!

Zamów produkt lub usługę u dostawcy.

Z nami możesz odroczyć dowolną płatność lub rozłożyć ją na raty w trybie ekspresowym!

Wystawiasz faktury stałym klientom? Nie czekaj na gotówkę!

Weź faktoring online z ubezpieczeniem GRATIS.

Wystawiasz faktury stałym klientom?

Nie czekaj na gotówkę! Weź faktoring online z ubezpieczeniem GRATIS.

Szybka gotówka z wystawionej faktury? Z nami to możliwe!

Ekspresowe finansowanie pojedynczych faktur nawet do 250 tys. zł.

Szybka gotówka z faktury? To możliwe!

Ekspresowe finansowanie pojedynczych faktur nawet do 250 tys. zł.

JPK_V7 – nowy Jednolity Plik Kontrolny

Dodane: 04 listopada 2020

Początkowe informacje na temat wprowadzenia nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego zapowiadały spore uproszczenia dla podatników. Niestety to, co miało być połączeniem pliku JPK VAT oraz deklaracji VAT, okazało się zestawem znacznie szerzej zakrojonych zmian. Co dokładnie się zmieniło? Czym jest plik JPK_V7 i jak należy z nim postępować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym poradniku!
 

Spis treści:

 

Jak było wcześniej?

 
Przedsiębiorcy będący jednocześnie czynnymi podatnikami VAT do 30 września 2020 roku byli zobowiązani do składania deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK VAT (w trybie miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od wybranej opcji).
 
Oba te pliki zawierały część tych samych danych, przy czym plik JPK VAT wymagał przekazania większej ilości danych organom podatkowym niż deklaracja vatowska. W związku z tym zdecydowano się na nowy Jednolity Plik Kontrolny – opatrzony kodem JPK_V7.
 

JPK_V7 – od kiedy wchodzi w życie?

 
Początkowo plan zakładał wprowadzenie nowego pliku kontrolnego najpierw dla dużych przedsiębiorstw – miało to nastąpić 1 kwietnia 2020 r. Ze względu na sytuację pandemiczną zdecydowano się jednak uruchomić zmiany sześć miesięcy później jednocześnie dla wszystkich sektorów przedsiębiorstw.
 
Obowiązek składania pliku JPK_V7 istnieje od 1 października 2020 roku.
 

JPK_V7 – kogo dotyczy?

 
Gdy czytasz ten artykuł, nowe zasady już są wprowadzone w życie. Nie dotyczą one jednak wszystkich firm.
Obowiązek regularnego składania pliku JPK_V7 mają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy będące czynnymi podatnikami VAT, składające do tej pory deklarację VAT-7.

Ważne!


Nawet jeżeli podatnik świadczy usługi z art. 43 ustawy o VAT, tzn. zwolnione z podatku VAT, i tak konieczne jest składanie pliku kontrolnego JPK_V7.

 
 
Sprawdź także!
 
Zaliczka a zadatek – różnice. Co jest zwrotne, a co przepada?
Zaliczka na podatek dochodowy – czym jest i jak ją obliczyć?
Odroczenie płatności składek ZUS

 

Co zawiera plik JPK_V7?

 
Nowy Jednolity Plik Kontrolny podzielony jest na dwie struktury logiczne: ewidencyjną oraz deklaracyjną. Część ewidencyjna odpowiada dawnemu plikowi JPK_VAT, natomiast część deklaracyjna to zaktualizowana wersja deklaracji VAT.
Do danych, które zawierały obowiązujące wcześniej pliki kontrolne, dołączyły trzy dodatkowe rodzaje informacji: kody GTU, kody procedur transakcji oraz kody typów dokumentów.
 

Kody grup towarów i usług (GTU)

Pierwszym z nowych obowiązkowych oznaczeń są kody, którymi przedsiębiorcy muszą oznaczyć sprzedawane towary lub usługi. Obowiązek ten nie dotyczy kupujących.

Ważne!


Kody GTU nie dotyczą wszystkich rodzajów sprzedawanych towarów i świadczonych usług, a jedynie tych, które zostały przez Ministerstwo Finansów uznane za narażone na oszustwa podatkowe.

Obecnie lista kodów zawiera trzynaście pozycji – dziesięć dla towarów oraz trzy dla usług:

KOD GTU SZCZEGÓŁOWY OPIS
GTU_01 Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02 Paliwa – benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe, gaz płynny, benzyny i nafty do silników odrzutowych i wiele innych. Pełna lista paliw objętych kodem GTU_02 znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT
GTU_03 Olej opałowy (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym), oleje smarowe oraz pozostałe oleje o kodach od CN 2710 19 71 do CN 2710 19 99 z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
GTU_04 Susz oraz inne wyroby tytoniowe, płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05 Odpady określone w poz. 79-91 zał. nr 15 do ustawy o VAT
GTU_06 Urządzenia elektroniczne, części oraz materiały do urządzeń elektronicznych określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 oraz 94-96 zał. nr 15 do ustawy o VAT
GTU_07 Pojazdy oraz części samochodowe określone kodami CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone w poz. 1-3 zał. nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45-46, 56 oraz 78 zał. nr 15 do ww. ustawy
GTU_09 Leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
GTU_10 Nieruchomości – budynki, budowle oraz grunty
GTU_11 Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, reklamowe, usługi firm centralnych oraz badania rynku i opinii publicznej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 Usługi transportowe oraz gospodarki magazynowej

 

Ważne!


Informacje o kodach GTU powinny znaleźć się w pliku JPK_V7 – nie ma potrzeby umieszczania ich na fakturach.

 

Kody procedur transakcji

Niektóre transakcje objęte są szczególnymi procedurami rozliczania podatku VAT. Właśnie dla tego rodzaju transakcji przewidziano dodatkowe oznaczenia:
 

KOD PROCEDURY CZEGO DOTYCZY?
SW Sprzedaż wysyłkowa
EE Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
TP Transakcje dokonywane przez podmioty powiązane (art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o VAT)
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w transakcjach trójstronnych (dział XII, rozdział 8 ustawy o VAT)
TT_D Dostawy towarów poza terytorium kraju w transakcjach trójstronnych
MR_T Usługi turystyczne opodatkowane zgodnie z art. 119 ustawy o VAT
MR_UZ Towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki opodatkowane zgodnie z art. 120 ustawy o VAT
I_42 Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów po imporcie w ramach procedury celnej 42
I_63 Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów po imporcie w ramach procedury celnej 63
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
B_MPV_PROWIZJA Usługi pośrednictwa i inne dot. transferu bonu różnego przeznaczenia
MPP Podzielona płatność
IMP Import towarów

 

Kody typów dokumentów

Ostatnim z nowych obowiązkowych oznaczeń są kody, którymi przedsiębiorcy zobowiązani są opisać niektóre rodzaje dokumentów:
 

DOWODY SPRZEDAŻY
RO Raporty kasowe
WEW Dokumenty wewnętrzne dla czynności nieudokumentowanych dokumentami zakupu/sprzedaży
FP Faktury do paragonów
DOWODY ZAKUPU
VAT RR Faktury na zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego
WEW Dokumenty wewnętrzne dla czynności nieudokumentowanych dokumentami zakupu/sprzedaży
MK Faktury kosztowe od przedsiębiorców rozliczających się metodą kasową
ZakupVAT_Marza Sprzedaż opodatkowana marżą zgodnie z art. 120 ustawy

 

Rodzaje JPK_V7

 

JPK_V7M

Plik kontrolny JPK_V7M wysyłamy co miesiąc w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Składany plik musi zawierać dwie części: ewidencyjną oraz deklaracyjną.
 

JPK_V7K

Plik kontrolny JPK_V7K również wysyłamy co miesiąc w terminie do 25 dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami dokumentu zawiera się w trzecim aspekcie – plik JPK_V7K powinien w pierwszym i drugim miesiącu kwartału rozliczeniowego zawierać jedynie część ewidencyjną. Dopiero w ostatnim miesiącu kwartału rozliczeniowego musi składać się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Część deklaracyjna powinna wówczas zawierać dane obejmujące cały kwartał.
 

Kary administracyjne za błędy w JPK_V7

 
Jeżeli w przesłanym do odpowiedniego organu podatkowego pliku JPK_V7 znajdą się błędy, które uniemożliwią przeprowadzenie kontroli transakcji, przedsiębiorcom grozi kara administracyjna w wysokości 500 zł. Co więcej, każdy błąd w JPK_V7 kosztować będzie naszą działalność gospodarczą 500 złotych. Oczywiście tylko, jeśli nie sprostujemy błędu i nie prześlemy korekty złożonego pliku kontrolnego.
 
Organ podatkowy zajmujący się weryfikacją prawidłowości transakcji przeprowadzanych przez naszą firmę wyśle najpierw stosowną informację. Na odpowiedź mamy wówczas 14 dni. W tym czasie konieczne będzie złożenie wyjaśnień. Jeśli okaże się, że błąd był wynikiem pomyłki, urząd nie nałoży kary.
 
 
Czytaj także:
Klasyfikacja PKD – co to jest?
Certyfikat rezydencji podatkowej – czym jest i jak go uzyskać?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Formy opodatkowania w Polsce

Formy opodatkowania w Polsce

Jakie są dostępne formy opodatkowania w Polsce? Czy każdy przedsiębiorca może wybrać dowolną z dostępnych możliwości? Sprawdź!

Czytaj więcej
KPiR

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to ewidencja prowadzona na potrzeby podatkowe. Jakie elementy musi zawierać i kto ma obowiązek ją prowadzić?

Czytaj więcej
REGON- czym jest numer i rejestr REGON

Rejestr i numer REGON

Czym jest numer REGON i jak go uzyskać? Dowiedz się, czemu służy REGON i czy każda polska firma musi go mieć.

Czytaj więcej