JPK_V7 – nowy Jednolity Plik Kontrolny

Początkowe informacje na temat wprowadzenia nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego zapowiadały spore uproszczenia dla podatników. Niestety to, co miało być połączeniem pliku JPK VAT oraz deklaracji VAT, okazało się zestawem znacznie szerzej zakrojonych zmian.
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Jak było wcześniej?


JPK_V7 – od kiedy wchodzi w życie?


JPK_V7 – kogo dotyczy?


Ważne!

Co zawiera plik JPK_V7?


Kody grup towarów i usług (GTU)

KOD GTUSZCZEGÓŁOWY OPIS
GTU_01Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02do 1 000 zł przy minimalnej wartości kapitału zakładowego (5 000 zł)
GTU_03od ok 1 000 do 1 500 zł
GTU_04od 1 500 do 5 000 zł w zależności od liczby osób zatrudnionych w przekształconym przedsiębiorstwie
GTU_05Odpady określone w poz. 79-91 zał. nr 15 do ustawy o VAT
GTU_06Urządzenia elektroniczne, części oraz materiały do urządzeń elektronicznych określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 oraz 94-96 zał. nr 15 do ustawy o VAT
GTU_07Pojazdy oraz części samochodowe określone kodami CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone w poz. 1-3 zał. nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45-46, 56 oraz 78 zał. nr 15 do ww. ustawy
GTU_09Leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
GTU_10Nieruchomości – budynki, budowle oraz grunty
GTU_11Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, reklamowe, usługi firm centralnych oraz badania rynku i opinii publicznej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13Usługi transportowe oraz gospodarki magazynowej

Ważne!

Kody procedur transakcji

KOD PROCEDURYCZEGO DOTYCZY?
SWSprzedaż wysyłkowa
EEUsługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
TPTransakcje dokonywane przez podmioty powiązane (art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o VAT)
TT_WNTWewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w transakcjach trójstronnych (dział XII, rozdział 8 ustawy o VAT)
TT_DDostawy towarów poza terytorium kraju w transakcjach trójstronnych
MR_TUsługi turystyczne opodatkowane zgodnie z art. 119 ustawy o VAT
MR_UZTowary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki opodatkowane zgodnie z art. 120 ustawy o VAT
I_42Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów po imporcie w ramach procedury celnej 42
I_63Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów po imporcie w ramach procedury celnej 63
B_SPVTransfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu
B_SPV_DOSTAWADostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
B_MPV_PROWIZJAUsługi pośrednictwa i inne dot. transferu bonu różnego przeznaczenia
MPPPodzielona płatność
IMPImport towarów

Kody typów dokumentów

DOWODY SPRZEDAŻYDOWODY ZAKUPU
RO – raporty kasoweVAT RR -Faktury na zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego
WEW – Dokumenty wewnętrzne dla czynności nieudokumentowanych dokumentami zakupu/sprzedażyWEW – Dokumenty wewnętrzne dla czynności nieudokumentowanych dokumentami zakupu/sprzedaży
FP – Faktury do paragonówMK – Faktury kosztowe od przedsiębiorców rozliczających się metodą kasową
ZakupVAT_Marza – Sprzedaż opodatkowana marżą zgodnie z art. 120 ustawy

Rodzaje JPK_V7


JPK_V7M

JPK_V7K

Kary administracyjne za błędy w JPK_V7


Potrzebujesz środków na opłacenie VAT?


O tym warto wiedzieć:


 • Czym jest NIP europejski i w jakich sytuacjach jest wymagany?


  Jak wygląda i kiedy potrzebny jest NIP europejski? Sprawdź!
  Więcej: Czym jest NIP europejski i w jakich sytuacjach jest wymagany?
 • Jakie są terminy odliczenia VAT z faktur

  Termin odliczenia VAT z faktur


  Dowiedz się, kiedy i jak odliczyć VAT z faktur, aby móc obniżyć wysokość podatku dochodowego.
  Więcej: Termin odliczenia VAT z faktur
 • Czego dotyczy opłata recyklingowa?

  Opłata recyklingowa dla firm – kogo dotyczy?


  Na czym polega opłata recyklingowa? Kiedy należy ją pobierać i jaka jest jej stawka? Sprawdź!
  Więcej: Opłata recyklingowa dla firm – kogo dotyczy?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy