Zaliczka na podatek dochodowy – czym jest i jak ją obliczyć?

Prawo i podatki
Dodane: 21 października 2020

Obowiązek, jakim jest zaliczka na podatek dochodowy, dotyczy wszystkich przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Prawidłowe rozliczanie podatku dochodowego

Odpowiednio obliczona zaliczka na podatek dochodowy i jej regularne opłacanie służy temu, by na koniec roku podatkowego nie spotkało nas przykre rozczarowanie. Tak naprawdę podatek dochodowy zostanie obliczony w całości na podstawie rocznej deklaracji PIT – po jej złożeniu czasem otrzymujemy zwrot podatku, a czasem konieczna jest dopłata. To właśnie dzięki rzetelnemu rozliczaniu zaliczek na przestrzeni całego roku, możemy być spokojni o wysokość podatku dochodowego, który będziemy musieli dopłacić w pierwszych kilku miesiącach kolejnego roku podatkowego.

Kiedy trzeba wpłacać zaliczkę na PIT?

Zaliczkę na PIT podatnicy wpłacają w dwóch wariantach: miesięcznym lub kwartalnym. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na pierwszą opcję, powinien zapłacić do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym (zaliczkę na podatek za październik zapłaci do 20 listopada). W przypadku rozliczenia kwartalnego zaliczka powinna wpłynąć na konto właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału (na przykład do 20 kwietnia, gdy rozliczamy pierwszy kwartał).

Kiedy trzeba wpłacać zaliczkę na PIT?

Kogo dotyczy zaliczka na podatek dochodowy?

Nie wszyscy muszą przekazywać zaliczkę na PIT – choć podatek dochodowy płaci niemal każdy na rynku pracy (wyjątkiem są na przykład osoby do 26. roku życia, które nie płacą podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł rocznie). W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę czy zlecenie, zaliczkę zobowiązani są wpłacać ich pracodawcy.

Obowiązek zaliczki na PIT dotyczy przede wszystkim:

W Polsce opodatkowane są także emerytury oraz renty – zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu przekazuje do urzędu skarbowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź także!
Zaliczka a zadatek – różnice. Co jest zwrotne, a co przepada?
Odroczenie płatności składek ZUS

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy?

Sposób wyznaczenia prawidłowej wysokości zaliczki na PIT w działalności gospodarczej będzie się różnił w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Termin płatności zaliczki się nie zmienia – podatnik wciąż zobowiązany jest do zapłaty przed upływem 20 dnia miesiąca lub kwartału następującego po miesiącu lub kwartale rozliczeniowym.

Zaliczka na podatek dochodowy – zasady ogólne (skala podatkowa)

Przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy warto pamiętać, że w październiku 2019 roku weszły w życie przepisy zmniejszające podatek dochodowy od osób fizycznych z 18% do 17% w pierwszym progu. W związku z tym nasze obliczenia powinny wyglądać następująco:

Zaliczka na podatek dochodowy – kalkulator

  1. Dochód = przychód z działalności − (minus) koszty narastająco
  2. Podstawa opodatkowania = Dochód − składki ZUS − strata z lat ubiegłych
  3. Wysokość podatku = Podstawa opodatkowania x 17%
  4. Podatek do zapłaty = Wysokość podatku − kwota zmniejszająca podatek − składki zdrowotne − należne zaliczki za poprzednie miesiące w ciągu roku

Ważne!


Powyższe obliczenia dotyczą sytuacji, w której dochód nie przekracza granicy 85 528 złotych rocznie.

Jeśli dochód osoby fizycznej prowadzącej działalność przekroczą wspomnianą kwotę, uzyskaną nadwyżkę obciąża się podatkiem w wysokości 32%.

Kwota zmniejszająca podatek

Istotnym zagadnieniem przy obliczaniu zaliczki jest wysokość wyszczególnionej w powyższych wzorach kwoty zmniejszającej podatek. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują następujące zasady:
Kwota zmniejszająca podatek

Zaliczka na podatek dochodowy – podatek liniowy

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy, jeśli podatnik korzysta z podatku liniowego, nie różni się znacząco od powyższego sposobu – należy po prostu zastosować 19-procentową stawkę podatku w miejsce 17-procentowej.

Ważne!


W przypadku podatku liniowego nie stosuje się kwoty zmniejszającej podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy PIT dla pracowników

Obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek PIT dotyczy także pracodawców. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, terminy nie ulegają zmianie, jednak stosuje się zwykle tylko miesięczną formę rozliczania.

Dla pracownika na umowie o pracę

Przepisy regulujące zaliczki na podatek PIT dla pracowników znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w rozdziale siódmym. Art. 32 wyszczególnia wysokość ww. zaliczek

Więcej szczegółów – na przykład dotyczących wspólnego rozliczania się podatnika ze współmałżonkiem – znajdziemy w treści ustawy.

Dla pracownika na umowie o dzieło lub zlecenie

Stawka podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego w oparciu o umowę cywilnoprawną również wynosi 17%. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość odliczania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu przez podatnika na umowie o dzieło – możliwość ta dostępna jest do momentu, w którym przychód podatnika pochodzący ze wszystkich umów o dzieło nie przekroczy kwoty 85 528 zł.

Zaliczka na podatek PIT – ryczałt ewidencjonowany

Jeżeli podatnik wybrał formę ryczałtu, a przy tym prowadzi ewidencję przychodów, obliczanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy nie bierze pod uwagę kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z jednej stawki ryczałtu, obliczenia stają się proste i można zawrzeć je w kilku punktach:

Sytuacja nieznacznie się komplikuje, gdy przedsiębiorca korzysta z kilku stawek ryczałtu:

 

Co zrobić, gdy brakuje środków na opłacenie zaliczki na podatek dochodowy?

Prowadzisz działalność gospodarczą i z jakiegoś porodu brakuje Ci gotówki na opłacenie zaliczki na podatek dochodowy, CIT, VAT lub ZUS? Mamy dla Ciebie rozwiązanie, jakim jest finansowanie bieżących podatków. Dzięki nam możesz zyskać niezbędne środki nawet tego samego dnia, które potem zwrócisz w wybranej przez siebie liczbie rat – 3, 6, a nawet 12! Jeżeli chcesz sfinansować więcej niż jeden rodzaj podatku, pamiętaj by na każdy z nich wysłać oddzielny wniosek.

Oferta finansowania podatków

Finansowanie podatków, to nie jedyny sposób, w jaki możesz zdobyć firmową gotówkę. Jeżeli prowadzisz firmę B2B i wystawiasz faktury z odległymi terminami płatności, a Twoim klienci czekają z ich opłaceniem do ostatniego dnia, możesz nam je sprzedać. Wystarczy, że przejdziesz do odpowiedniego formularza, załączysz dokument sprzedaży, wprowadzisz dane swojej firmy oraz kontrahenta, a następnie potwierdzisz swoją tożsamość. Środki z faktury mogą pojawić się na Twoim koncie nawet w 2 godziny po potwierdzeniu cesji przez Twojego klienta. Chcesz wiedzieć więcej o finansowaniu faktur? Sprawdź szczegóły oferty.

Dostęp do firmowej gotówki jeszcze nigdy nie był taki prosty!

Czytaj także:
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Konsekwencje niepłacenia składek ZUS w terminie
Co grozi za niepłacenie podatków?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Zmiany podatkowe w 2023 roku

Zmiany podatkowe w 2023 roku – które zmiany weszły w życie, a które zostały odroczone?

Kolejny rok przynosi podwyżki podatków, zmiany w VAT, ale i nowe ulgi. Sprawdź, co zmieniło się już w styczniu, a na co jeszcze poczekamy!

Czytaj więcej
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem – kiedy się opłaca?

Ryczałt ewidencjonowany to forma podatku dochodowego, w ramach której przedsiębiorca odprowadza podatek jedynie od osiągniętych przychodów. Komu się opłaca?

Czytaj więcej
limit transakcji gotówkowych będzie dotyczyć nie tylko przedsiębiorców, ale i konsumentów

Nowy limit transakcji gotówkowych – co się zmieni i od kiedy?

Obecnie limit transakcji gotówkowych dotyczy jedynie transakcji B2B. Już wkrótce jednak kwota limitu znacząco się zmniejszy, a limit zacznie obowiązywać także w transakcjach z konsumentami. Sprawdź listę zmian!

Czytaj więcej