Konsekwencje niepłacenia składek ZUS w terminie

ZUS
Dodane: 11 lutego 2020

Aż 1,3 miliona przedsiębiorców ma zaległe zobowiązania wobec ZUS-u, a ich łączne zadłużenie wynosi 32 miliardy złotych. Dane te wyraźnie pokazują, że nieopłacanie składek ZUS w terminie jest w Polsce niemałym problemem.
 

Spis treści:

 

Jaki jest termin opłacania składek ZUS?

 
Przedsiębiorca musi opłacić składki ZUS do dziesiątego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (na przykład: do 10 listopada musi opłacić składki za październik). Jeżeli dodatkowo zatrudnia pracowników, termin płatności składek ZUS przesuwa się do piętnastego dnia miesiąca.
 

Jakie są konsekwencje nieopłacenia składek ZUS w terminie?

 

Odsetki za zwłokę

Podstawową karą za nieopłacenie składek ZUS na czas są odsetki za zwłokę. Co ważne, przedsiębiorca nie otrzymuje od ZUS-u wezwania do zapłaty – odsetki trzeba obliczyć i zapłacić samodzielnie. Ich wysokość zależy od tego, jak długo po terminie przedsiębiorca ureguluje zaległe opłaty. Można do tego wykorzystać kalkulator odsetek od zaległości składkowych, dostępny na stronie internetowej: www.kalkulatory.gofin.pl. Jeżeli jednak wartość odsetek wyniesie mniej niż 6,60 zł, to przedsiębiorca nie musi ich opłacać.

Brak ubezpieczenia chorobowego

Nieopłacenie składek ZUS w terminie powoduje także ustanie ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który nie uregulowano należności. Trzeba także pamiętać, że zapłacenie zaległych składek nie przywraca automatycznie ubezpieczenia chorobowego. Należy wtedy złożyć do ZUS-u wniosek o przywrócenie ubezpieczenia.

Inne konsekwencje

Oprócz tego ZUS może nałożyć na przedsiębiorcę dodatkową karę w wysokości maksymalnie 100% nieopłaconych składek.

Jeżeli podatnik przed długi czas nie opłaca składek w wyznaczonym czasie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przekazać sprawę do sądu. Gdy do tego dojdzie:

 

Jak można uniknąć konsekwencji za nieopłacenie składek ZUS w terminie?

 

Jeśli przedsiębiorca nie może – z ważnych przyczyn – opłacić składek ZUS w terminie, może złożyć do ZUS-u wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zobowiązań na raty. Jeżeli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, przedsiębiorca nie będzie musiał naliczać odsetek za opłacenie składek ZUS w późniejszym terminie. Jednak nawet wtedy przedsiębiorca ma obowiązek uiszczać opłaty za ubezpieczenie swoich pracowników (emerytalne i zdrowotne).

Warto zaznaczyć, że po upływie pięciu lat od terminu płatności składek ZUS, roszczenia wobec przedsiębiorcy, który ich nie zapłacił, przedawniają się.  Nie przedawniają się jednak należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem, w stosunku do których ZUS przeprowadził postępowanie zabezpieczające zapłatę zaległych składek.

 
 
Sprawdź także!
 
Odroczenie płatności składek ZUS
Zaliczka na podatek dochodowy – czym jest i jak ją obliczyć?
JPK_V7 – nowy Jednolity Plik Kontrolny

 

Skąd wziąć środki na opłacenie składek ZUS?

 

Przedsiębiorcy często nie opłacają składek ZUS, ponieważ nie mają środków na koncie. Istnieją jednak rozwiązania, które mogą pozytywnie wpłynąć ich płynność finansową.

Jednym z nich jest faktoring, który polega na sprzedaży wierzytelności firmie faktoringowej. Faktoring poprawia zaburzoną płynność finansową: przedsiębiorca otrzymuje środki na bieżącą działalność firmy, jeszcze zanim odbiorca towarów lub usług opłaci fakturę. Dzięki temu może zapłacić w terminie składki ZUS, a także inne zobowiązania. PragmaGO® oferuje dopasowane usługi faktoringowe dla różnych przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw, firm z sektora MŚP, jednoosobowych działalności gospodarczych, start-upów).

 

Weź faktoring online

 

Innym sposobem, który może zapewnić przedsiębiorcy środki na opłacenie składek ZUS, jest wzięcie pożyczki lub kredytu. Instytucje finansowe oferują specjalne rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy borykają się z problemem długów podatkowych, np. kredyt celowy na spłatę ZUS.

 
 
Czytaj także:
 
Klasyfikacja PKD – co to jest?
Split Payment a faktoring
Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Ile wynosi i kto może skorzystać z preferencyjnego ZUSu

Preferencyjny ZUS – ile wynosi i komu przysługuje

Dowiedz się, kto może liczyć na preferencyjny ZUS. Ile wynosi składka, kto może się o nią ubiegać i na jak długo przysługuje?

Czytaj więcej
Odroczenie płatności składek ZUS

Odroczenie płatności składek ZUS

Chcesz odroczyć płatność za ZUS, ale jest to zbyt skomplikowane? Zrób to prosto i bez zbędnych formalności razem z PragmaGO® i InFakt. Dowiedz się więcej o usłudze.

Czytaj więcej