Sektor MSP w Polsce

Rozwój biznesu
Dodane: 27 stycznia 2021

Małe i średnie przedsiębiorstwa to sektor, którego znaczenia nie sposób przecenić. Aby jeszcze mocniej uświadomić sobie jego ogrom, wystarczy spojrzeć w dane statystyczne: w Polsce sektor MSP stanowi aż 99,8% wszystkich przedsiębiorstw!

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Sektor MSP – definicja i kryteria

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej korzystają z identycznych kryteriów, jeśli chodzi o przyporządkowanie firm do sektora MSP.

Pierwszą cechą, którą musi spełnić przedsiębiorstwo, jest liczba zatrudnionych pracowników:

WAŻNE!


Do liczby zatrudnionych osób nie zaliczają się osoby pracujące w firmie w celu przygotowania zawodowego (praktykanci i stażyści), osoby korzystające z urlopów ojcowskich i wychowawczych, a także przebywające na urlopach macierzyńskich.

Jeżeli liczba zatrudnionych się zgadza, konieczne jest sprawdzenie drugiego, finansowego kryterium – rocznych obrotów lub całkowitego bilansu rocznego. Należy jednak pamiętać o tym, że przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru tylko jednego z dwóch elementów (obrót lub bilans) i konsekwentne stosowanie go w określaniu statusu firmy:

WAŻNE!


Aby przedsiębiorstwo mogło korzystać ze statusu MSP, musi ono spełniać kryteria dotyczące liczby zatrudnionych osób oraz osiąganego obrotu lub bilansu przez okres co najmniej dwóch lat obrachunkowych.

Sektor MSP - kryteria i podział

Sprawdź także!
Faktoring dla małych firm
Tarcza antykryzysowa dla małych firm
Jakie branże mają szansę na nową Tarczę 6.0.?

Charakterystyka sektora MSP w Polsce

Sektor MSP w Polsce jest bardzo rozległy – według najbardziej aktualnych danych, zebranych w publikacji Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), liczba mikro-, małych i średnich firm w Polsce wynosi 2,15 mln, co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku (dane za rok 2018).

WAŻNE!


Dane źródłowe z raportu PARP 2020 pochodzą z lat 2015-2019 i nie uwzględniają jeszcze wpływu pandemii koronawirusa na sektor MSP w Polsce.

Ważne liczby

Kondycję sektora MSP w Polsce najlepiej obrazują dane statystyczne – szczegółowe liczby wraz z omówieniem znajdują się we wspomnianym Raporcie, tutaj przytoczymy jedynie kilka najistotniejszych:

Struktura sektora MSP w Polsce

 

Wsparcie dla firm z sektora MSP

Status MSP pozwala na ubieganie się o różne formy pomocy publicznej przewidzianej dla tego sektora. Mowa o różnego rodzaju dotacjach i dofinansowaniach (na przykład pochodzących z Funduszy Europejskich), konkursach (organizowanych często przez regionalne centra przedsiębiorczości) czy szczególnie istotnych w ostatnich miesiącach formach pomocy udzielanych w ramach kolejnych wersji rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Gdzie szukać wsparcia?

Uzyskanie pomocy dla mikro-, małych i średnich firm wiąże się z koniecznością wyszukania odpowiednich projektów. W sytuacji utrudnionego dostępu do urzędów i inkubatorów przedsiębiorczości, poszukiwania przeniosły się niemal w stu procentach do internetu. Oto kilka miejsc, w których przedsiębiorcy znajdą potrzebne informacje:

Czytaj także:
Kredyt obrotowy dla firm
Faktoring a leasing
Dotacja a dofinansowanie – poznaj różnice

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Przychód i dochód - definicje i różnice

Przychód a dochód – poznaj definicje i różnice

Przychód i dochód to pojęcia, które powinien znać każdy z nas, niezależnie od tego, czy prowadzi własną firmę. Dowiedz się o nich więcej!

Czytaj więcej
Czym jest kompensata faktury

Kompensata faktury – co oznacza i kiedy jest możliwa?

Kompensata jest to sposób na rozliczenie wzajemnych transakcji kontrahentów, zarówno zobowiązań jak i należności w formie bezgotówkowej.

Czytaj więcej
gdzie i jak sprawdzić czy dług jest przedawniony

Przedawnienie długu – gdzie i jak je sprawdzić?

Przedawnienie ma miejsce, gdy dłużnik nie ma już prawnego obowiązku, by spłacić zadłużenie. Dowiedz się więcej!

Czytaj więcej