Sektor MSP w Polsce

Pozostałe
Dodane: 27 stycznia 2021

Małe i średnie przedsiębiorstwa to sektor, którego znaczenia nie sposób przecenić. Aby jeszcze mocniej uświadomić sobie jego ogrom, wystarczy spojrzeć w dane statystyczne: w Polsce sektor MSP stanowi aż 99,8% wszystkich przedsiębiorstw!

 

 

Sektor MSP – definicja i kryteria

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej korzystają z identycznych kryteriów, jeśli chodzi o przyporządkowanie firm do sektora MSP.

Pierwszą cechą, którą musi spełnić przedsiębiorstwo, jest liczba zatrudnionych pracowników:

WAŻNE!


Do liczby zatrudnionych osób nie zaliczają się osoby pracujące w firmie w celu przygotowania zawodowego (praktykanci i stażyści), osoby korzystające z urlopów ojcowskich i wychowawczych, a także przebywające na urlopach macierzyńskich.

Jeżeli liczba zatrudnionych się zgadza, konieczne jest sprawdzenie drugiego, finansowego kryterium – rocznych obrotów lub całkowitego bilansu rocznego. Należy jednak pamiętać o tym, że przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru tylko jednego z dwóch elementów (obrót lub bilans) i konsekwentne stosowanie go w określaniu statusu firmy:

WAŻNE!


Aby przedsiębiorstwo mogło korzystać ze statusu MSP, musi ono spełniać kryteria dotyczące liczby zatrudnionych osób oraz osiąganego obrotu lub bilansu przez okres co najmniej dwóch lat obrachunkowych.

Sektor MSP - kryteria i podział
 
Sprawdź także!
Faktoring dla małych firm
Tarcza antykryzysowa dla małych firm
Jakie branże mają szansę na nową Tarczę 6.0.?
 

Charakterystyka sektora MSP w Polsce

Sektor MSP w Polsce jest bardzo rozległy – według najbardziej aktualnych danych, zebranych w publikacji Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), liczba mikro-, małych i średnich firm w Polsce wynosi 2,15 mln, co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku (dane za rok 2018).

WAŻNE!


Dane źródłowe z raportu PARP 2020 pochodzą z lat 2015-2019 i nie uwzględniają jeszcze wpływu pandemii koronawirusa na sektor MSP w Polsce.

Ważne liczby

Kondycję sektora MSP w Polsce najlepiej obrazują dane statystyczne – szczegółowe liczby wraz z omówieniem znajdują się we wspomnianym Raporcie, tutaj przytoczymy jedynie kilka najistotniejszych:

Struktura sektora MSP w Polsce

Wsparcie dla firm z sektora MSP

Status MSP pozwala na ubieganie się o różne formy pomocy publicznej przewidzianej dla tego sektora. Mowa o różnego rodzaju dotacjach i dofinansowaniach (na przykład pochodzących z Funduszy Europejskich), konkursach (organizowanych często przez regionalne centra przedsiębiorczości) czy szczególnie istotnych w ostatnich miesiącach formach pomocy udzielanych w ramach kolejnych wersji rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Gdzie szukać wsparcia?

Uzyskanie pomocy dla mikro-, małych i średnich firm wiąże się z koniecznością wyszukania odpowiednich projektów. W sytuacji utrudnionego dostępu do urzędów i inkubatorów przedsiębiorczości, poszukiwania przeniosły się niemal w stu procentach do internetu. Oto kilka miejsc, w których przedsiębiorcy znajdą potrzebne informacje:

 
 
Czytaj także:
Kredyt obrotowy dla firm
Faktoring a leasing
Dotacja a dofinansowanie – poznaj różnice

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Jeśli rozważasz przejście z JDG na spółkę z o.o., koniecznie sprawdź jakie formalności oraz koszty wiążą się z tym procesem.

Czytaj więcej
Co grozi za niepłacenie podatków

Co grozi za niepłacenie podatków?

Odsetki, mandat karny - sprawdź, co jeszcze może Cię spotkać za niepłacenie podatków?

Czytaj więcej
Jak prawidłowo zrobić przelew podatkowy do US

Jak zrobić przelew do Urzędu Skarbowego?

Chcesz się ustrzec przed błędnym przelewem do Urzędu Skarbowego? Dowiedz się, jak prawidłowo zrobić przelew podatkowy do US!

Czytaj więcej