Ubezpieczenie należności faktoringowych

Faktoring
Dodane: 17 lutego 2021

Przedsiębiorcy inwestujący wiele środków i sił w pozyskiwanie klientów (zwłaszcza na początku działalności) często nie mogą sobie pozwolić na stawianie warunków kontrahentom, przez co zgadzają się na przykład na wystawianie faktur z długimi terminami płatności. Generuje to problemy z utrzymaniem płynności finansowej, co w przypadku firm z krótkim stażem i nieukształtowaną jeszcze bazą klientów może skutkować koniecznością zamknięcia działalności.

Na szczęście na rynku usług finansowych dostępne są różne sposoby, które pozwalają na uporanie się z podobnymi problemami. Jednym z nich jest faktoring z ubezpieczeniem. Jak wykorzystać możliwości faktoringu? Czy ubezpieczenie należności faktoringowych jest możliwe?

 

Czym jest i jak działa faktoring?

 

Faktoring to usługa, która polega na finansowaniu faktur sprzedaży. Firma, która wystawia fakturę z długim terminem płatności swoim kontrahentom, zwraca się do faktora i sprzedaje mu dokument. Faktor (w tej roli występuje firma faktoringowa lub bank), wypłaca przedsiębiorcy należność za fakturę pomniejszoną o prowizję, a od tej pory dłużnik jest zobowiązany do spłacenia kwoty widniejącej na fakturze faktorowi.

Istnieje wiele rodzajów faktoringu, dziś jednak skupimy się na dwóch najważniejszych z punktu widzenia ubezpieczenia należności. To faktoring niepełny (z regresem) oraz pełny (bez regresu).

 

Masz sprawdzonych klientów? Wybierz faktoring niepełny

W tym przypadku faktorant (czyli przedsiębiorca korzystający z faktoringu) sprzedaje fakturę bankowi lub firmie faktoringowej, jednak to na nim ciąży odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta.

Jakie są więc zalety faktoringu niepełnego (z regresem)? Przede wszystkim natychmiastowe odzyskanie płynności finansowej – środki z faktury trafią na konto firmy nawet w kilka godzin! Jeżeli zaś zajdzie konieczność spłaty należności w imieniu kontrahenta, faktor przyzna przedsiębiorcy dodatkowy czas na zwrot środków, dzięki czemu nie będzie miał problemów z uregulowaniem płatności.

 
 
Sprawdź także!
Funkcje faktoringu
Jak księgować faktoring?
Koszty faktoringu bez tajemnic!
Limit faktoringowy – na co zwracać uwagę podpisując umowę faktoringową
 

Co zrobić, gdy mamy obawy, że kontrahent handlowy może być niewypłacalny?

Jeżeli przedsiębiorca sprzedający towary bądź usługi ma obawy, że jego kontrahent stanie się niewypłacalny bądź z innych powodów nie będzie mógł lub chciał spłacić należności za fakturę, może poczynić działania reasekurujące należność. Są na to dwa sposoby.

 

Faktoring pełny (bez regresu)

To rozwiązanie całościowe, pozwalające przedsiębiorcy niemal zapomnieć o fakturze, którą wystawił kontrahentowi. W tej sytuacji firma faktoringowa przejmuje należność, wypłaca środki pomniejszone o prowizję, a następnie sama zajmuje się windykacją. Ryzyko niewypłacalności przechodzi więc na faktora, a firma może dalej prowadzić interesy, korzystając z pozyskanych błyskawicznie środków i niezachwianej płynności finansowej.

Faktoring pełny jest polecany szczególnie przedsiębiorstwom, które nie posiadają własnych działów prawnych czy administracyjnych, a co za tym idzie windykacja należności stanowić może dla nich poważny problem. Jest to także rozwiązanie dla ostrożnych przedsiębiorców, nawiązujących często współpracę z nowymi klientami lub prowadzących interesy za granicą.

Ważne!


Faktoring pełny z wymienionych wyżej powodów jest droższy od faktoringu niepełnego. Często jednak warunki usługi faktoringowej można modyfikować i dopasowywać do potrzeb swojej firmy. Przykładem może być częściowa odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta – na przykład do ustalonej kwoty, w ramach umowy zawartej z firmą faktoringową.

Interesuje cię faktoring ubezpieczony? Sprawdź usługę faktoringu online w PragmaGO z ubezpieczeniem gratis!

Weź faktoring w PragmaGO

Ubezpieczenie należności

Innym sposobem na zabezpieczenie się przed niewypłacalnością kontrahenta jest ubezpieczenie należności. Zasada działania takiego ubezpieczenia jest prosta: przedsiębiorca może zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego i wykupić ubezpieczenie konkretnej należności lub pewnej ich liczby. Niektórzy ubezpieczyciele oferują także plany abonamentowe gwarantujące ubezpieczenie wszystkich należności w objętym umową okresie.

W takiej sytuacji to przedsiębiorca zawiera umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i negocjuje jej warunki.

Ważne!


Odzyskanie środków z tytułu ubezpieczenia trwa dłużej niż uzyskanie dostępu do środków za pośrednictwem faktoringu. Dzieje się tak między innymi  dlatego, że przedsiębiorca może rozpocząć starania o odzyskanie pieniędzy dopiero wtedy, gdy nastąpiła tzw. przewlekła zwłoka, czyli upłynął określony, ustalony z towarzystwem ubezpieczeniowym okres od terminu płatności wskazanego na fakturze.

Ubezpieczenie transakcji to dobry wybór, jeżeli płynność finansowa firmy nie jest zagrożona, ale mamy obawy co do terminowej spłaty należności przez kontrahenta. Musimy także pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci środków z ubezpieczenia automatycznie po upływie terminu płatności – do obowiązków podmiotu ubezpieczonego należy podjęcie prób odzyskania środków od dłużnika.

Jeżeli więc zależy Ci na zabezpieczeniu należności i  utrzymaniu płynności finansowej firmy, wybierz faktoring z ubezpieczeniem w PragmaGO.

 
 
Czytaj także:
Faktoring a kredyt – poznaj różnice
Faktoring dla małych firm
Faktoring międzynarodowy – eksportowy i importowy
Faktoring dla przemysłu
Rynek faktoringu w Polsce

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Rynek faktoringu w Polsce

Rynek faktoringu w Polsce

Faktoring to usługa, która zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Zobacz analizę danych GUS z lat 2015-2021 i poznaj aktualną sytuację faktoringu na polskim rynku.

Czytaj więcej
Faktoring z regresem i bez regresu (pełny i niepełny) - różnice i definicje

Faktoring – z regresem czy bez?

Czym się różni faktoring z regresem od tego bez regresu? Które rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne? Poznaj zalety i wady obu rodzajów faktoringu.

Czytaj więcej
Odsetki, procenty i prowizja – koszt faktoringu bez tajemnic

Koszt faktoringu bez tajemnic – odsetki, procenty i prowizja

Wydaje Ci się, że koszty faktoringu są wysokie i złożone? Poznaj podstawowy koszt faktoringu oraz możliwe dodatkowe opłaty.

Czytaj więcej