Zmiany podatkowe w 2023 roku – które zmiany weszły w życie, a które zostały odroczone?

Prawo i podatki
Dodane: 18 stycznia 2023

W roku 2023 czeka nas wiele nowych i zmodyfikowanych podatków – dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów. 1 stycznia w życie weszły m. in. zapisy tzw. Polskiego Ładu 3.0, ale to nie koniec zmian, jakie przyniósł nam początek roku. Niektóre zmiany ustaw i nowe dokumenty wciąż są procedowane, a ich wejście w życie zaplanowano na kolejne miesiące, inne z kolei odroczono do 2024.

Czego powinniśmy się spodziewać w rozpoczętym już, 2023 roku? Wzorem poprzednich lat, także i teraz czekają nas wszechobecne podwyżki, choć pojawiło się też kilka nowych ulg. Zapraszamy do lektury!

 

Podatek dochodowy PIT w 2023 roku

Zacznijmy – paradoksalnie – od tego, co nie uległo zmianie. Kwota wolna od podatku, wywindowana w 2022 roku do poziomu 30 000 zł nie uległa waloryzacji mimo znacznego wzrostu inflacji. Mimo znacznej utraty siły nabywczej pieniądza pozostaniemy więc z niezmienioną kwotą wolną. Analogicznie, podatek dochodowy wciąż wynosi 12% w pierwszym progu (120 000 zł) oraz 32% w drugim progu. W związku z Polskim Ładem w 2023 odczujemy jednak inne zmiany.

Ponadprogramowa zmiana formy opodatkowania

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i w 2022 podjąłeś decyzję o rozliczaniu się podatkiem liniowym lub za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, możesz jeszcze do maja cofnąć swoją decyzję. Wprowadzenie takiej możliwości wynika ze zmiany wysokości podatku dochodowego w pierwszym progu podatkowym. Zmiana ta dotknęła jedynie podatników korzystających z zasad ogólnych – niektórzy podatnicy podatku liniowego lub ryczałtu mogli więc zostać pokrzywdzeni.

Jak rozliczyć dochody za rok 2022 korzystając ze skali podatkowej? Musisz jedynie złożyć prawidłową deklarację PIT do 2 maja 2023 roku. Zamiast PIT-36L (dla podatku liniowego) lub PIT-28 (dla ryczałtowców) złóż deklarację PIT-36, odpowiednią dla zasad ogólnych.

Wydłużenie terminu składania deklaracji PIT-28

Jeżeli jednak pozostajesz przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, pamiętaj że w tym roku masz więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowej. PIT-28 możesz złożyć do 2 maja 2023 r. (wcześniej trzeba było zdążyć przed końcem lutego).

Zmiana w dochodach osiąganych przez małoletnie dzieci

Od początku roku przestaniemy zaliczać dochody osiągane przez małoletnie dzieci do dochodów rodziców. Oznacza to, że będzie je obejmować osobna kwota wolna od podatku. Jeżeli więc dochód małoletniego nie przekroczy 30 000 zł w skali roku, nie będzie musiał odprowadzać podatku – obniży to też dochody rodzica, przez co ten zapłaci niższy podatek dochodowy..

Nieefektywne ulgi podatkowe

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000 zł oznacza, że jeżeli podatnik nie przekroczył w 2022 roku kwoty wolnej, nie będzie mógł skorzystać z ulg, z których korzystał do tej pory. Wydaje się to oczywiste – w końcu bez podatku nie ma możliwości… odliczenia podatku – jednak wspominamy o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, by pomóc uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki podczas wypełniania deklaracji podatkowej za rok 2022. Po drugie: ponieważ istnieje wyjątek od tej reguły, a jest nim ulga prorodzinna.

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na dzieci nawet, jeżeli nie osiągnął wystarczającego dochodu, by odprowadzić jakikolwiek podatek dochodowy lub odprowadza mniejszy podatek niż ten, jaki mógłby odliczyć korzystając ze wspomnianej ulgi. W takiej sytuacji podatnik ma prawo do otrzymania różnicy pomiędzy kwotą odliczenia, jaka mu przysługuje, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Należy jednak w deklaracji PIT złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko.

1,5% na organizacje pożytku publicznego

W 2023 roku, rozliczając PIT za rok 2022, będziemy mogli przekazać nie 1%, jak do tej pory, a aż 1,5% podatku na cele charytatywne.

Nowy formularz PIT-2

Formularz PIT-2 funkcjonuje od wielu lat, ale 1 stycznia 2023 roku znacząco się zmienił – to również pokłosie przepisów wprowadzonych przez Polski Ład. Od teraz w formularzu znajdziemy oświadczenia i wnioski, które są potrzebne do określenia wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W druku PIT-2 mamy teraz możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku u więcej niż jednego pracodawcy (300 zł ulgi w przypadku jednego pracodawcy, 150 zł ulgi przy dwóch i 100 zł ulgi przy trzech pracodawcach). Oznaczymy w nim też, czy rozliczamy się z małżonkiem oraz czy korzystamy z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. W formularzu znalazło się także miejsce na oznaczenie, czy korzystamy z ulg: dla rodzin 4+, na powrót bądź dla seniorów.

Ważną informacją niewątpliwie jest fakt, że PIT-2 można składać w dowolnym momencie roku, a także wycofać go w dowolnej chwili. Od stycznia formularz mogą składać nie tylko etatowcy, ale także pracownicy na umowie o dzieło, umowie-zlecenie, członkowie zarządów oraz kadra menedżerska pracująca na kontraktach.

Zmiany w CIT

Podatek minimalny dla osób prawnych

Modyfikacje przepisów nie ominą także osób prawnych. Polski rząd od długiego już czasu pracuje nad wprowadzeniem minimalnego podatku CIT, jednak szereg czynników sprawił, że jego wejście w życie odroczono – choć miał zacząć obowiązywać już od 2023 roku, termin przesunięto na początek 2024.

W toku prac nad podatkiem minimalnym rząd określił także wyższy wskaźnik rentowności, od którego podatek ma działać (podniesiono go z 1% do 2%). Co więcej, niektóre podmioty nie będą podlegać podatkowi – do tej grupy zaliczają się m.in.: mali podatnicy CIT, spółki komunalne czy spółki uzyskujące przychody ze świadczenia usług zdrowotnych.

Estoński CIT – zmiany

W tym przypadku mamy do czynienia jedynie z poprawkami, które mają sprawić, że przepisy łatwiej będzie interpretować – chodzi m.in. o wydatki na samochody osobowe pracowników wykorzystywane w sposób mieszany. Od 2023 roku w ustawie o CIT czytamy, że do wydatków związanych z działalnością gospodarczą zaliczamy jedynie wydatki i odpisy amortyzacyjne z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku – w pełnej wysokości, jeżeli składniki majątku są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej, oraz w wysokości 50%, jeżeli składniki majątku są wykorzystywane w trybie mieszanym.

Inne zmiany dotyczą kwestii wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej – w myśl nowych przepisów zobowiązanie wygasa w całości po zakończeniu jednego pełnego okresu rozliczeniowego na estońskim CIT. Okres ten równa się czterem latom podatkowym.

Więcej o estońskim CIT przeczytasz w naszym artykule!

Podatek u źródła (WHT)

Kolejne zmiany dotyczą podatku u źródła (WHT). Na co należy zwrócić uwagę?

Po pierwsze: rozszerzeniu ulegnie zakres zwolnienia podatnika niebędącego rezydentem od podatku dochodowego. Zwolnione od podatku będą obligacje skarbowe i bony skarbowe.

Po drugie: stosowanie niektórych obowiązków w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od bonów i obligacji skarbowych zostaną wyłączone.

Po trzecie: w 2023 roku podatnicy skorzystają z wydłużenia okresu obowiązywania oświadczenia płatnika WH-OSC i WH-OSP – wcześniej były to dwa miesiące, teraz zaś obowiązywać będą do końca roku podatkowego, w którym zostały złożone.

Wyższe składki ZUS

Kolejny rok przyniósł kolejne podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. W 2023 składowe przelewu, jaki każdy przedsiębiorca będzie musiał wykonać na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszą:

Składki ZUS w 2023 r. łącznie wynoszą 1316,54 zł, a jeżeli zdecydujemy się odprowadzać także składkę chorobową, wzrosną do 1418,48 zł.

Do składek ZUS należy oczywiście doliczyć składkę zdrowotną, która od 2022 roku wynosi 9% miesięcznego dochodu podatnika w przypadku skali podatkowej. W przypadku, gdy podatnik zarabia minimalną krajową (3490 zł), składka zdrowotna wyniesie 314,10 zł. Dla podatnika zarabiającego 10 000 zł będzie to już 900 zł.

Podatnicy korzystający z ryczałtu zapłacą:

Podatnicy podatku liniowego zapłacą:

Podatnicy korzystający z karty podatkowej zapłacą:

Nowe stawki na karcie podatkowej

W 2023 roku podatników korzystających z karty podatkowej czeka największa waloryzacja od lat – stawka podatku wzrośnie aż o 13,3%! Dla porównania: w roku 2019 zanotowano wzrost o ok. 1,7%, w 2020 o 2,1%, w 2021 o 3,6%, a w 2022 o 4,2%. Choć tendencja wzrostowa była zauważalna, trudno było się spodziewać aż tak dużego skoku – nawet biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Więcej o stawkach podatku dochodowego przeczytasz w naszym poradniku: Formy opodatkowania w Polsce!

Zmiany dotyczące podatku VAT

SLIM VAT 3

Pakiet zmian obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku wprowadza między innymi modyfikację w definicji małego podatnika VAT – od teraz limit obrotu zwiększa się (z 1 200 000 EUR do 2 000 000 EUR, czyli 9 564 000 zł).

Kolejną zmianą mającą ułatwić życie przedsiębiorcom, jest ta, według której posiadacze kas online i kas wirtualnych nie muszą już drukować raportów fiskalnych i pozostałych dokumentów wystawianych za ich pośrednictwem.

Zmiany dotkną także wiążących informacji: stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) oraz o pochodzeniu (WIP). Do tej pory każda z nich jest wydawana przez inny organ – od kwietnia 2023 r. wszystkie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Bardzo istotną zmianą w pakiecie SLIM VAT 3 jest wdrożenie zapisów postanowienia wyroku Trybunału Stanu UE – zgodnie z jego treścią podatnicy, którzy popełnili błąd w rozliczeniu podatku VAT nie będą traktowani w ten sam sposób, co oszuści podatkowi. To, co wydaje się kosmetyczną zmianą (sankcje podatkowe do tej pory wynosiły 30%, 20% lub 15% – po zmianie wyniosą odpowiednio: do 30%, do 20% oraz do 15%). w rzeczywistości pozwoli sądom zastosować maksymalne kwoty sankcji, gdy stwierdzą faktyczne wystąpienie oszustwa podatkowego. W razie pomyłki możliwe będzie zawyrokowanie na korzyść podatnika i dostosowanie wysokości sankcji do ciężaru przewinienia.

Koniec Tarczy Antyinflacyjnej

1 stycznia 2023 r. to także data końca Tarczy Antyinflacyjnej. Stawki VAT na gaz, paliwo, ciepło i prąd wróciły do poziomu 23%. Różnice będą znaczące:

Wciąż jednak skorzystamy z 0% VAT na żywność – przynajmniej do lipca 2023.

Rząd zapowiedział jednak nowe rozwiązania mające pomóc w ograniczeniu skutków inflacji – mowa o ustaleniu maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu, a także uruchomienie dodatku elektrycznego, gazowego itp. Przyjmuje się jednak, że skuteczność tych rozwiązań będzie odczuwalnie mniejsza niż w 2022 roku.

Rozliczanie przychodów z najmu prywatnego

Osoby czerpiące dochód z wynajmowania lokali będą mogły rozliczać te dochody jedynie w formie ryczałtu. Oznacza to, że osoby, które korzystały ze skali podatkowej i rozliczały na przykład koszty amortyzacyjne czy koszty remontów jako koszty uzyskania przychodu, nie będą mogły tego robić.

Od stycznia będzie obowiązywać jedna z dwóch stawek ryczałtowych wynosząca 8,5% lub 12,5%:

Limity płatności gotówkowych odroczone

Rząd kontynuuje ograniczanie występowania płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. W planach jest obniżenie limitu z 15 000 zł do 8 000 zł oraz wprowadzenie limitu dla płatności na linii osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – przedsiębiorca (ma on wynosić 20 000 zł).

Zmiana wejdzie w życie później niż przewidywano – odroczono ją do 1 stycznia 2024 roku. Sprawdź, co się zmieni w limitach transakcji gotówkowych!

Wzrosty pozostałych opłat i podatków

Poza wymienionymi powyżej, w 2023 roku czekają na nas podwyżki:

Zmiany podatkowe w 2023 roku – podsumowanie

To już wszystkie zmiany, jakie przyniesie 2023 rok w kontekście podatków. Choć jest tego sporo, paradoksalnie modyfikacji podatkowych jest mniej niż w ubiegłym roku, a większość z nich to i tak wciąż efekty wprowadzenia Polskiego Ładu. Nie ulega jednak wątpliwości, że pod względem obciążeń dla portfela zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, ten rok będzie rekordowy.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, jak poradzić sobie z rosnącymi zobowiązaniami podatkowymi, sprawdź usługę finansowania podatków w PragmaGO. Dzięki finansowaniu podatków możesz odroczyć płatność bieżących podatków PIT, CIT, VAT lub składek ZUS.

Do tego zestawienia będziemy wracać i aktualizować je na bieżąco – wciąż nie wszystkie karty na ten rok zostały odkryte, a zmiany, które odroczono do kwietnia czy lipca mogą zostać przedłużone o kolejne miesiące.

 

Czytaj dalej:
Strategia podatkowa – czym jest i kto musi o niej pamiętać?
Kontrola podatkowa w firmie – na czym polega i jak wygląda?
Opodatkowanie ryczałtem – kiedy się opłaca?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem – kiedy się opłaca?

Ryczałt ewidencjonowany to forma podatku dochodowego, w ramach której przedsiębiorca odprowadza podatek jedynie od osiągniętych przychodów. Komu się opłaca?

Czytaj więcej
limit transakcji gotówkowych będzie dotyczyć nie tylko przedsiębiorców, ale i konsumentów

Nowy limit transakcji gotówkowych – co się zmieni i od kiedy?

Obecnie limit transakcji gotówkowych dotyczy jedynie transakcji B2B. Już wkrótce jednak kwota limitu znacząco się zmniejszy, a limit zacznie obowiązywać także w transakcjach z konsumentami. Sprawdź listę zmian!

Czytaj więcej
Strategia podatkowa: co to jest i kogo dotyczy?

Strategia podatkowa – czym jest i kto musi o niej pamiętać?

Jeżeli przedsiębiorstwo osiąga obroty powyżej 50 mln EUR rocznie lub jest częścią podatkowej grupy kapitałowej, dotyczy go obowiązek informowania o realizacji strategii podatkowej. Sprawdź, jak dopełnić formalności!

Czytaj więcej