Amortyzacja środków trwałych

Środki trwałe, którymi dysponuje firma, podlegają amortyzacji. Oznacza to, że przedsiębiorcę obowiązuje dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, które określają zużycie środków trwałych. Brzmi skomplikowanie? Spróbujemy uprościć sprawę i wyjaśnić wszystko od początku.
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Czym są środki trwałe?


KŚT, czyli Klasyfikacja Środków Trwałych


Grupa 0Okres przetwarzania
Grupa 1Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Grupa 2
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Grupa 3Kotły i maszyny energetyczne
Grupa 4Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
Grupa 5Maszyny, urządzenia i aparaty zastosowania specjalistycznego
Grupa 6Urządzenia techniczne
Grupa 7Środki transportu
Grupa 8Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
Grupa 9Inwentarz żywy

Co to jest amortyzacja środków trwałych?


Koszty amortyzacji środków trwałych


Ważne!

Metody amortyzacji środków trwałych – którą wybrać?


Metoda liniowa

Metoda liniowa amortyzacji środków trwałych - wzór

Ważne!

Metoda liniowa indywidualna

Metoda liniowa przyspieszona

Metoda jednorazowa

Metoda degresywna

Okres amortyzacji środków trwałych


PRZYKŁAD

O tym warto wiedzieć:


 • jak zautomatyzować procesy biznesowe?

  Automatyzacja procesów biznesowych – na czym polega i jakie przynosi korzyści?


  Co oznacza automatyzacja procesów biznesowych i jakie korzyści przynosi?
  Więcej: Automatyzacja procesów biznesowych – na czym polega i jakie przynosi korzyści?
 • KSeF czym jest

  Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?


  Co to jest KSeF? Co zmieni i kiedy zostanie wprowadzony?
  Więcej: Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?
 • Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w 2024 roku?

  Zwolnienie z VAT w 2024 roku – kto może skorzystać i jaki jest limit?


  Dowiedz się, jak skorzystać ze zwolnienia z VAT w 2024 roku!
  Więcej: Zwolnienie z VAT w 2024 roku – kto może skorzystać i jaki jest limit?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy