Co to jest cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych

Rozwój biznesu
Dodane: 24 marca 2021

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech głównych elementów – bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow. To właśnie ostatnia składowa sprawozdania finansowego jest tematem poniższego tekstu.

 

 

Sprawozdanie finansowe – rzut okiem

Sprawozdanie finansowe to jeden ze sposobów oceny płynności finansowej firmy, ale nie tylko – z jego pomocą sprawdza się również zdolność przedsiębiorstwa do spłacania zobowiązań oraz skuteczność w ściąganiu długów.

Na sprawozdanie finansowe składają się trzy elementy:

Cash flow – co to?

Rachunek przepływów pieniężnych to zestawienie wszystkich przepływów pieniężnych dotyczących przedsiębiorstwa, które je sporządza. Od rachunku zysków i strat oraz bilansu cash flow różni się przede wszystkim tym, że zawiera informacje lepiej obrazujące stan faktyczny.

WAŻNE!


Rachunek przepływów pieniężnych – w odróżnieniu od pozostałych elementów sprawozdania finansowego – nie zawiera wartości szacunkowych, a jedynie zapis przepływów pieniężnych, które miały miejsce w rzeczywistości. Właśnie ten element czyni cash flow bardziej rzetelnym i użytecznym źródłem informacji finansowych.

 

Analiza cash flow

W celu uzyskania maksymalnej przejrzystości, informacje zawarte w cash flow dzieli się na trzy grupy – chodzi o przepływy pieniężne pochodzące:

Przepływy pieniężne pochodzące z działalności operacyjnej

Ten segment danych zawiera informacje na temat podstawowej działalności firmy. Jakie wpisy tam znajdziemy?

WAŻNE!


W tym segmencie danych nie znajdziemy wzmianki o nietypowych dla przedsiębiorstwa zdarzeniach, takich jak inwestycje czy pozyskanie dotacji.

Przepływy pieniężne pochodzące z działalności inwestycyjnej

To właśnie w tej części powinny znaleźć się wszystkie dane dotyczące inwestycji poczynionych przez przedsiębiorstwo, a także wpływów z tytułu zbycia inwestycji oraz materialnych i niematerialnych aktywów trwałych i finansowych.

Przepływy pieniężne pochodzące z działalności finansowej

W tym segmencie znajdziemy informacje o pozyskanych i spłacanych źródłach finansowania, a więc:

WAŻNE!


Charakterystykę i strukturę cash flow dokładnie opisuje Ustawa o Rachunkowości.

 
 
Sprawdź także!
Analiza i wskaźniki rentowności
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 

Jak stworzyć sprawozdanie cash flow?

Zanim zaczniemy przeczesywać internet w poszukiwaniu wzoru cash flow, musimy poznać dwie metody przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych – bezpośrednią i pośrednią.

Cash flow – metoda bezpośrednia

Ten sposób skupia się na podziale i wyszczególnieniu przepływów finansowych na dotyczące konkretnych grup wpływów i wypływów. Utworzenie takiego podziału pozwala na łatwiejsze odnalezienie informacji o zaistniałych wydarzeniach mających wpływ na finanse firmy.

W tej metodzie pod uwagę bierze się: 

Pobierz wzór cash flow w metodzie bezpośredniej

Cash flow – metoda pośrednia

Ta metoda skupia się na ostatecznej wartości zysku netto (lub straty netto) oraz na ewentualnych korektach kosztów, pozbawionych charakteru pieniężnego, a więc takich, które w rzeczywistości nie wygenerowały wydatków.

W tej metodzie pod uwagę bierze się korekty dotyczące działalności:

Pobierz wzór cash flow w metodzie pośredniej

Warianty przepływów pieniężnych

Rezultatem utworzonej analizy cash flow jest jeden z ośmiu możliwych wariantów obejmujących wyniki (dodatnie lub ujemne) przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej:
Warianty przepływów pieniężnych

Jak interpretować warianty?

Wariant 1 – Często oznacza gromadzenie środków oraz to, że przedsiębiorstwo zyskuje na działalności operacyjnej, jednocześnie sprzedając aktywa i zaciągając zobowiązania.

Wariant 2 – Saldo operacyjne wciąż jest dodatnie, jednak firma sprzedaje aktywa. Zwiększony przepływ inwestycyjny może oznaczać cięcie kosztów (np. poprzez zwolnienia).

Wariant 3 – Dodatni strumień operacyjny jest mniejszy niż koszty inwestycyjne firmy – przedsiębiorstwo wspomaga się więc zewnętrznymi źródłami finansowania.

Wariant 4 – Spore środki z działalności operacyjnej, ujemny wynik w działalności inwestycyjnej i finansowej – oznacza to, że firmę stać na prowadzenie inwestycji oraz że w porę spłaca zobowiązania. Taka sytuacja to dobry sygnał dla przedsiębiorstwa.

Wariant 5 – Strumień operacyjny jest ujemny, jednak pozostałe wskaźniki sugerują tymczasowość problemu – powstałe braki w środkach zostają szybko uzupełnione poprzez finansowanie zewnętrzne.

Wariant 6 – Choć firma notuje straty z działalności operacyjnej, wciąż inwestuje, co przekłada się na wzrost wartości aktywów.

Wariant 7 – Zarówno działalność finansowa, jak i operacyjna przedstawiają wynik ujemny, oznacza to, że sprzedaż nie idzie dobrze, a kredytodawcy źle oceniają sytuację firmy. W takim układzie pozostaje sprzedaż aktywów w celu załatania dziury budżetowej.

Wariant 8 – Wszystkie trzy elementy ujemne oznaczają zwykle kłopoty finansowe przedsiębiorstwa. Jeżeli firma wcześniej zgromadziła kapitał, może pokryć zapotrzebowanie, spłacić zobowiązania i poświęcić część środków na inwestycje, jednak w razie braku poduszki finansowej, uzyskanie takiego wyniku może oznaczać konieczność wprowadzenia poważnych zmian w celu uniknięcia bankructwa.

Co dalej z rachunkiem przepływów pieniężnych?

Cash flow można z powodzeniem wykorzystać na przykład w procesie oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, dlatego że zawiera jedynie wpisy pieniężne oraz stan faktyczny finansów firmy.

PRZYKŁAD:


Przedsiębiorstwo zamknęło transakcję z klientem na kwotę 30 000 zł netto. Płatność ze strony kontrahenta opóźnia się, jednak dochód został już odnotowany – firma nieposiadająca przygotowanego rachunku przepływów pieniężnych będzie traktowana tak, jakby te środki posiadała, jednak ich brak w rzeczywistości wpłynie negatywnie na ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych eliminuje omawiany problem, dlatego że zawarte w nim dane przedstawiają stan rzeczywisty, a nie ten wynikający z dokumentów księgowych (faktur itp.).

Kiedy cash flow może okazać się przydatny?

Warto pamiętać, że prawidłowo sporządzony cash flow to kopalnia ważnych informacji, które pomogą początkującym przedsiębiorcom w odróżnieniu wypłacalności firmy od generowanych zysków.

 
 
Czytaj także:
Zatory płatnicze – czym są i jak ich uniknąć?
Sprawozdanie o zatorach płatniczych i stosowanych terminach płatności

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Założenia i przepisy pakietu mobilności

Pakiet mobilności w transporcie – założenia, przepisy i zmiany w 2022

Pakiet mobilności to zestaw przepisów i regulacji wprowadzonych przez UE, które mają na celu poprawę warunków pracy kierowców. Dowiedz się więcej!

Czytaj więcej
składanie sprawozdania finansowego do KRS

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je złożyć?

Czytaj więcej
Zakładanie biura rachunkowego

Jak założyć biuro rachunkowe – krok po kroku

Dowiedz się, kto może założyć biuro rachunkowe oraz jakich formalności należy dopełnić.

Czytaj więcej