Co to jest cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych

Rozwój biznesu
Dodane: 24 marca 2021

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech głównych elementów – bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow. To właśnie ostatnia składowa sprawozdania finansowego jest tematem poniższego tekstu.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Sprawozdanie finansowe – rzut okiem

Sprawozdanie finansowe to jeden ze sposobów oceny płynności finansowej firmy, ale nie tylko – z jego pomocą sprawdza się również zdolność przedsiębiorstwa do spłacania zobowiązań oraz skuteczność w ściąganiu długów.

Na sprawozdanie finansowe składają się trzy elementy:

Cash flow – co to?

Rachunek przepływów pieniężnych to zestawienie wszystkich przepływów pieniężnych dotyczących przedsiębiorstwa, które je sporządza. Od rachunku zysków i strat oraz bilansu cash flow różni się przede wszystkim tym, że zawiera informacje lepiej obrazujące stan faktyczny.

WAŻNE!


Rachunek przepływów pieniężnych – w odróżnieniu od pozostałych elementów sprawozdania finansowego – nie zawiera wartości szacunkowych, a jedynie zapis przepływów pieniężnych, które miały miejsce w rzeczywistości. Właśnie ten element czyni cash flow bardziej rzetelnym i użytecznym źródłem informacji finansowych.

 

Analiza cash flow

W celu uzyskania maksymalnej przejrzystości, informacje zawarte w cash flow dzieli się na trzy grupy – chodzi o przepływy pieniężne pochodzące:

Przepływy pieniężne pochodzące z działalności operacyjnej

Ten segment danych zawiera informacje na temat podstawowej działalności firmy. Jakie wpisy tam znajdziemy?

WAŻNE!


W tym segmencie danych nie znajdziemy wzmianki o nietypowych dla przedsiębiorstwa zdarzeniach, takich jak inwestycje czy pozyskanie dotacji.

Przepływy pieniężne pochodzące z działalności inwestycyjnej

To właśnie w tej części powinny znaleźć się wszystkie dane dotyczące inwestycji poczynionych przez przedsiębiorstwo, a także wpływów z tytułu zbycia inwestycji oraz materialnych i niematerialnych aktywów trwałych i finansowych.

Przepływy pieniężne pochodzące z działalności finansowej

W tym segmencie znajdziemy informacje o pozyskanych i spłacanych źródłach finansowania, a więc:

WAŻNE!


Charakterystykę i strukturę cash flow dokładnie opisuje Ustawa o Rachunkowości.

Sprawdź także!
Analiza i wskaźniki rentowności
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Jak stworzyć sprawozdanie cash flow?

Zanim zaczniemy przeczesywać internet w poszukiwaniu wzoru cash flow, musimy poznać dwie metody przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych – bezpośrednią i pośrednią.

Cash flow – metoda bezpośrednia

Ten sposób skupia się na podziale i wyszczególnieniu przepływów finansowych na dotyczące konkretnych grup wpływów i wypływów. Utworzenie takiego podziału pozwala na łatwiejsze odnalezienie informacji o zaistniałych wydarzeniach mających wpływ na finanse firmy.

W tej metodzie pod uwagę bierze się: 

Pobierz wzór cash flow w metodzie bezpośredniej

Cash flow – metoda pośrednia

Ta metoda skupia się na ostatecznej wartości zysku netto (lub straty netto) oraz na ewentualnych korektach kosztów, pozbawionych charakteru pieniężnego, a więc takich, które w rzeczywistości nie wygenerowały wydatków.

W tej metodzie pod uwagę bierze się korekty dotyczące działalności:

Pobierz wzór cash flow w metodzie pośredniej

Warianty przepływów pieniężnych

Rezultatem utworzonej analizy cash flow jest jeden z ośmiu możliwych wariantów obejmujących wyniki (dodatnie lub ujemne) przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej:
Warianty przepływów pieniężnych

Jak interpretować warianty?

Wariant 1 – Często oznacza gromadzenie środków oraz to, że przedsiębiorstwo zyskuje na działalności operacyjnej, jednocześnie sprzedając aktywa i zaciągając zobowiązania.

Wariant 2 – Saldo operacyjne wciąż jest dodatnie, jednak firma sprzedaje aktywa. Zwiększony przepływ inwestycyjny może oznaczać cięcie kosztów (np. poprzez zwolnienia).

Wariant 3 – Dodatni strumień operacyjny jest mniejszy niż koszty inwestycyjne firmy – przedsiębiorstwo wspomaga się więc zewnętrznymi źródłami finansowania.

Wariant 4 – Spore środki z działalności operacyjnej, ujemny wynik w działalności inwestycyjnej i finansowej – oznacza to, że firmę stać na prowadzenie inwestycji oraz że w porę spłaca zobowiązania. Taka sytuacja to dobry sygnał dla przedsiębiorstwa.

Wariant 5 – Strumień operacyjny jest ujemny, jednak pozostałe wskaźniki sugerują tymczasowość problemu – powstałe braki w środkach zostają szybko uzupełnione poprzez finansowanie zewnętrzne.

Wariant 6 – Choć firma notuje straty z działalności operacyjnej, wciąż inwestuje, co przekłada się na wzrost wartości aktywów.

Wariant 7 – Zarówno działalność finansowa, jak i operacyjna przedstawiają wynik ujemny, oznacza to, że sprzedaż nie idzie dobrze, a kredytodawcy źle oceniają sytuację firmy. W takim układzie pozostaje sprzedaż aktywów w celu załatania dziury budżetowej.

Wariant 8 – Wszystkie trzy elementy ujemne oznaczają zwykle kłopoty finansowe przedsiębiorstwa. Jeżeli firma wcześniej zgromadziła kapitał, może pokryć zapotrzebowanie, spłacić zobowiązania i poświęcić część środków na inwestycje, jednak w razie braku poduszki finansowej, uzyskanie takiego wyniku może oznaczać konieczność wprowadzenia poważnych zmian w celu uniknięcia bankructwa.

Co dalej z rachunkiem przepływów pieniężnych?

Cash flow można z powodzeniem wykorzystać na przykład w procesie oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, dlatego że zawiera jedynie wpisy pieniężne oraz stan faktyczny finansów firmy.

PRZYKŁAD:


Przedsiębiorstwo zamknęło transakcję z klientem na kwotę 30 000 zł netto. Płatność ze strony kontrahenta opóźnia się, jednak dochód został już odnotowany – firma nieposiadająca przygotowanego rachunku przepływów pieniężnych będzie traktowana tak, jakby te środki posiadała, jednak ich brak w rzeczywistości wpłynie negatywnie na ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych eliminuje omawiany problem, dlatego że zawarte w nim dane przedstawiają stan rzeczywisty, a nie ten wynikający z dokumentów księgowych (faktur itp.).

Kiedy cash flow może okazać się przydatny?

Warto pamiętać, że prawidłowo sporządzony cash flow to kopalnia ważnych informacji, które pomogą początkującym przedsiębiorcom w odróżnieniu wypłacalności firmy od generowanych zysków.

Czytaj także:
Zatory płatnicze – czym są i jak ich uniknąć?
Sprawozdanie o zatorach płatniczych i stosowanych terminach płatności

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Przychód i dochód - definicje i różnice

Przychód a dochód – poznaj definicje i różnice

Przychód i dochód to pojęcia, które powinien znać każdy z nas, niezależnie od tego, czy prowadzi własną firmę. Dowiedz się o nich więcej!

Czytaj więcej
Czym jest kompensata faktury

Kompensata faktury – co oznacza i kiedy jest możliwa?

Kompensata jest to sposób na rozliczenie wzajemnych transakcji kontrahentów, zarówno zobowiązań jak i należności w formie bezgotówkowej.

Czytaj więcej
gdzie i jak sprawdzić czy dług jest przedawniony

Przedawnienie długu – gdzie i jak je sprawdzić?

Przedawnienie ma miejsce, gdy dłużnik nie ma już prawnego obowiązku, by spłacić zadłużenie. Dowiedz się więcej!

Czytaj więcej