Zatory płatnicze – czym są i jak ich uniknąć?

Rozwój biznesu
Dodane: 13 maja 2020

Problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa, jest wiele, jednak najbardziej niesprawiedliwymi wydają się te, które nie wynikają z popełnionych błędów czy niewiedzy, a z rzeczy, na które właściciele firm nie mają wpływu. Jednym z takich zagrożeń są zatory płatnicze. Jak z nimi walczyć?

 

 

Zatory płatnicze – co to?

Pojęcie zatorów płatniczych najlepiej wyjaśnić jako nagromadzenie się zadłużeń wpływających na płynność finansową firmy oraz stosunki z kontrahentami. Do zatorów płatniczych dochodzi w sytuacji, w której Twoja firma zbyt długo oczekuje na płatności od partnerów biznesowych. Jeśli sprawa się przeciąga, brak płatności może katastrofalnie wpłynąć na finanse, a co za tym idzie także wiarygodność przedsiębiorstwa.

Z czego wynikają zatory płatnicze?

Przyczyn występowania zatorów płatniczych może być wiele. Jedną z nich jest nieprzemyślana strategia finansowa firm – niektóre przedsiębiorstwa uzależniają możliwość spłaty należności dla kontrahentów od tego, czy sami otrzymają zapłatę od innego partnera biznesowego. Zdarzają się sytuacje, w których nawet niewielkie opóźnienia skutkują problemami z płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Inną, często spotykaną przyczyną jest sytuacja gospodarcza kraju. Większość firm stara się o stworzenie odpowiedniego zaplecza finansowego na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Bywają jednak sytuacje, które zaskakują wszystkich skalą lub szybkością, z jaką nawarstwiają się trudności. W dobie kryzysu gospodarczego wiele firm może utracić stałe źródła dochodu, a przez to także płynność, czasem nawet pomimo mądrego zarządzania i posiadania wystarczających na spokojne czasy rezerw.

Kolejnym powodem występowania zatorów płatniczych jest nieuczciwość kontrahentów. Niektóre firmy, korzystając z niskiej skuteczności sądów czy powolnej windykacji należności, świadomie odwlekają moment spłaty tak długo, jak to możliwe.

Pośrednią przyczyną zatorów biznesowych może być także lekkomyślne podejmowanie decyzji biznesowych – prowadzenie interesów z niesprawdzonymi firmami, czy transakcje zawierane w tzw. „szarej strefie”.

 
 
Sprawdź także!
Konsekwencje niepłacenia składek ZUS w terminie
Konsekwencje niezapłaconej faktury

 

Czym grożą zatory płatnicze?

Każde przedsiębiorstwo stanowi część sieci przedsiębiorstw, które nawiązują ze sobą relacje biznesowe. Wystąpienie długotrwałego zatoru płatniczego może być opłakane w skutkach dla firmy, która nie tylko sprzedaje swoje towary i usługi, ale także inwestuje (na przykład w nowe technologie).

Zatory płatnicze mogą skutkować:

 

Jak poradzić sobie z zatorami płatniczymi?

Chociaż wystąpienie zatoru płatniczego to dla firmy zawsze trudna sytuacja, nie jest ona bez wyjścia. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele rozwiązań, które umożliwiają przedsiębiorstwom wyjście z kryzysu oraz zminimalizowanie negatywnych skutków zatorów płatniczych. Swoje propozycje dla firm przedstawiło zarówno państwo (ustawa o zatorach płatniczych), jak i rynek usług finansowych (kredyty i faktoring).

Ustawa o zatorach płatniczych

1 stycznia 2020 r. w życie weszła przyjęta przez sejm ustawa, której celem jest ograniczenie występowania zatorów płatniczych. Jako że sprawa może dotyczyć każdej branży, ale szczególnie często zdarza się w transporcie, budownictwie i w branży spożywczej (które są szczególnie istotne dla stabilności gospodarki), należało przedstawić praktyczne rozwiązania. Co zakłada ustawa?

Poza wymienionymi rozwiązaniami rząd zdecydował się na zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W skrócie: jeśli dłużnik nie spłaci należności w ciągu 90 dni od daty upływu terminu płatności, wierzyciel będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania o brakującą kwotę. Analogicznie, dłużnik będzie w takiej sytuacji zmuszony do podwyższenia przychodu o niezapłacone kwoty.

Faktoring sposobem na zatory płatnicze

Mimo szeregu zmian wprowadzonych przez sejm, przedsiębiorcy wciąż chętnie korzystają z faktoringu. Dzięki tej usłudze odzyskanie płynności finansowej jest nieco prostsze, a z pewnością szybsze od korzystania z rozwiązań rządowych.

Faktoring to inaczej wykupienie wierzytelności. Korzystająca z usługi firma otrzymuje pieniądze ekspresowo (nawet w kilka godzin), może także przenieść na faktora ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W takim układzie firma faktoringowa sama zajmie się ściągnięciem należności. Więcej informacji o rodzajach faktoringu znajdziesz w naszym poradniku w artykule – Co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje.

Warto nadmienić, że faktoring może być wykorzystywany jako narzędzie do stałego finansowania faktur – w przypadku, gdy terminy płatności są dla przedsiębiorstwa wciąż zbyt długie lub łańcuch dostawców jest długi i oczekiwanie na spłaty przeciąga się nagminnie. Wiele firm faktoringowych oferuje także wykup pojedynczych faktur, co otwiera przed faktorantami nowe możliwości. Jednorazowe skorzystanie z faktoringu pozwala poradzić sobie z przejściowymi problemami, a także wysłać sygnał ociągającym się kontrahentom.

 
 
Czytaj także:
Odroczony termin płatności – jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi?
Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową?
Zatory płatnicze w branży TSL. Czy faktycznie można uniknąć tego problemu?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Założenia i przepisy pakietu mobilności

Pakiet mobilności w transporcie – założenia, przepisy i zmiany w 2022

Pakiet mobilności to zestaw przepisów i regulacji wprowadzonych przez UE, które mają na celu poprawę warunków pracy kierowców. Dowiedz się więcej!

Czytaj więcej
składanie sprawozdania finansowego do KRS

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je złożyć?

Czytaj więcej
Zakładanie biura rachunkowego

Jak założyć biuro rachunkowe – krok po kroku

Dowiedz się, kto może założyć biuro rachunkowe oraz jakich formalności należy dopełnić.

Czytaj więcej