Odroczenie płatności składek ZUS

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się wiele zagrożeń – konieczne są inwestycje w rozwój firmy, ciągła walka o klienta, a czasem także podejmowanie ryzykownych decyzji biznesowych. Nietrafiona inwestycja lub opóźnienia płatności ze strony kontrahentów mogą doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie opłacić składek ZUS. Aby uniknąć ewentualnych problemów z tym związanych, warto dowiedzieć się zawczasu, jak odroczyć płatność ZUS.
Spis treści:

Wniosek o odroczenie składki bezpośrednio w ZUS


Po pierwsze: termin

Po drugie: złożenie wniosku

 • numer NIP, REGON lub PESEL (ten ostatni dla osób fizycznych);
 • dane adresowe i kontaktowe;
 • pożądany termin odroczenia oraz obliczoną kwotę składek, jaką chcemy odroczyć;
 • forma opodatkowania, z której firma korzystała w roku bieżącym i trzech poprzednich latach.

Ponadto konieczne będzie szczegółowe uzasadnienie – to najważniejszy element wniosku, który przesądzi o decyzji przedstawiciela ZUS.

Uwaga!

Wniosek RSO powinien być rozpatrzony jak najszybciej, jednak dopuszczalny termin to nie później niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Co zyskujesz dzięki odroczeniu płatności ZUS?

Możliwe komplikacje

Powyższy scenariusz był tym najbardziej optymistycznym. Trzeba jednak przygotować się także na mniej pomyślny przebieg wydarzeń. Złóż ponownie wniosek RSO, w sytuacji gdy:

 • prośba o odroczenie została odrzucona – w takiej sytuacji możemy ponownie próbować, jednak przed zakwestionowaniem decyzji ZUS-u należy przygotować odpowiednią argumentację;
 • zaproponowane warunki nie są satysfakcjonujące – odroczono składki na kwartał, a firma wnioskowała o odroczenie płatności za sześć miesięcy? Odwołaj się od decyzji – to nic nie kosztuje, zatem warto próbować;
 • nie dotrzymujesz warunków umowy – nawet z najgorszej matni jest jakieś wyjście – jeśli sytuacja Twojej firmy pogorszyła się, przez co nie jesteś w stanie realizować zapisów porozumienia z ZUS-em (nie płacisz, wobec czego umowa została de facto zerwana), możesz złożyć wniosek jeszcze raz, by utrzymać jej zapisy w mocy (i wynegocjować zmianę warunków).

Drugi sposób na odroczenie płatności ZUS


Jak działa finansowanie podatków i składek ZUS w PragmaGO?

Indywidualne podejście: Przedsiębiorca ma możliwość wyboru, w ilu ratach chce spłacić zobowiązanie. Dostępne opcje to 3, 6, 9 lub 12 miesięcznych rat.

Zalety oferty

 • Elastyczność i dostosowanie do potrzeb przedsiębiorcy.
 • Wygodne wnioskowanie online.
 • Brak konieczności skomplikowanych procedur w ZUS.
 • Szybka decyzja i możliwość odroczenia płatności ZUS w krótkim czasie.
 • Wsparcie doradcze i fachowa pomoc w procesie odroczenia płatności.

Podsumowanie


Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy