Rejestr i numer REGON

Rozwój biznesu
Dodane: 26 maja 2021

Chociaż znakomitej większości przedsiębiorców REGON kojarzy się jedynie z numerem nadawanym firmom, w rzeczywistości jest to nie tylko numer identyfikacyjny, ale także skrót od nazwy rejestru. Chodzi o Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Wykaz ten prowadzony jest przez prezesa GUS.

 

 

Czym jest rejestr i numer REGON?

Rejestr REGON utworzono na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Gromadzi on i administruje danymi na temat podmiotów gospodarki narodowej.

Skąd nazwa REGON?

Jak łatwo się domyślić, pełna nazwa – czyli Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – nie składa się na skrót REGON. Rozwinięciem tegoż są słowa Rejestr Gospodarki Narodowej.

Jakie podmioty należą do REGON?

Numer REGON otrzymują:

Ważne!


Jeżeli wymienione podmioty posiadają jednostki lokalne, jak filie czy oddziały, każdej takiej jednostce zostanie nadany osobny numer REGON.

Cele i cechy rejestru REGON

Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, rejestr REGON ma pomagać w osiągnięciu spójności identyfikacyjnej wszystkich podmiotów gospodarki wpisywanych do innych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej. Kolejną funkcją rejestru REGON jest ujednolicenie opisów stosowanych w nomenklaturze rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej.

W skrócie:


Rejestr REGON służy uporządkowaniu informacji o podmiotach gospodarki narodowej mimo ich obecności w różnych rejestrach.

Innym celem powołania REGON-u było utworzenie charakterystyki podmiotów gospodarki narodowej w różnych aspektach – ze względu na obszar prowadzenia działalności, status prawny, rodzaj podmiotu oraz własność.

Informacje zawarte w rejestrze mają także znaczenie statystyczne, stanowią bowiem wkład do bazy jednostek, które wybiera się w celu przeprowadzenia badań statystycznych, sporządzania wykazów adresów czy tworzenia banków danych o podmiotach gospodarki narodowej.

Co oznacza numer REGON?

Pozornie przypadkowy ciąg cyfr, jakie składają się na numer REGON, w rzeczywistości zawiera szereg informacji, ważnych z punktu widzenia bazy danych REGON.

Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej otrzymują dziewięciocyfrowy numer REGON. Dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie terytorialne (każde z nich odpowiada konkretnemu województwu), sześć kolejnych to numer seryjny, a ostatnia jest cyfrą kontrolną.

Numer REGON z początku miał jedynie 7 cyfr. Pod koniec lat 80. został wydłużony, a właściciele starych numerów REGON musieli dodać do nich dwa zera na początek.

Jednostki terytorialne ww. podmiotów oznaczane są dłuższym, bo aż czternastocyfrowym numerem REGON. Pierwsze dziewięć cyfr odpowiada numerowi REGON jednostki prawnej, cztery kolejne to liczba porządkowa jednostki lokalnej, a ostatnia to cyfra kontrolna.

Ważne!


W latach 1985-99 pierwsze dwie cyfry numeru REGON odpowiadały ówczesnemu podziałowi na województwa – było ich 49 i zawsze otrzymywały numery nieparzyste. Od czasów reformy terytorialnej przypisuje się pierwsze dwa numery zgodnie z aktualnie obowiązującym podziałem na województwa.

 

Jak uzyskać numer REGON?

Proces przypisywania numeru REGON wygląda różnie, w zależności od rodzaju podmiotu. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą otrzymają numer REGON automatycznie – wydarzy się to równocześnie ze składaniem wniosku CEIDG-1 (czyli dokumencie, który informuje o chęci otwarcia działalności i zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) – warto jednak pamiętać, że powiadomienie o pomyślnym przypisaniu REGON-u zostanie wysłane pocztą do kilku dni roboczych po wpłynięciu wniosku.

Pozostałe formy prawne będą wymagały złożenia wypełnionego druku RG-1, czyli wniosku o dołączenie do rejestru REGON.

 

Wyszukiwarka REGON – jak skorzystać i co w niej znajdziemy?

Sprawdzenie REGON-u firmy to bardzo prosta sprawa: wystarczy odwiedzić stronę wyszukiwarki REGON, a następnie w okno wyszukiwania po lewej stronie wpisać przynajmniej jeden z trzech numerów: REGON, NIP lub KRS. Po wprowadzeniu odpowiedniej danej, otrzymamy wynik – tabelę z informacjami na temat podmiotu.

Jakie informacje zawiera baza REGON?

Każdy podmiot ujęty w rejestrze REGON opisany jest najpierw w jednej z kategorii (osoba prawna, jednostka organizacyjna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). W zależności od rodzaju podmiotu, wpisy do REGON różnić się będą układem i występowaniem niektórych z poniższych sekcji:

W sekcji informacje podstawowe znajdziemy numery REGON oraz NIP, status NIP, nazwę podmiotu, a także kody i nazwy dla: podstawowej formy prawnej, szczególnej formy prawnej i formy własności. Uzupełnieniem tej sekcji jest nazwa organu rejestrowego, rodzaj rejestru lub ewidencji oraz numer w tym rejestrze.

W dziale adres siedziby nie ma co oczekiwać zaskoczeń – znajdziemy tam szczegółowy adres, a jedyna różnica w stosunku do standardowego adresu korespondencyjnego, to informacja nie jedynie o miejscowości, a także o województwie, powiecie i gminie. Znajdzie się tu także miejsce dla pozycji „nietypowe miejsce lokalizacji”, które pomoże określić dokładnie miejsce siedziby (na przykład, gdy kilka firm zajmuje jeden adres lub gdy mowa o kiosku czy innym obiekcie nieposiadającym własnego adresu).

Rozdział daty związane z działalnością podmiotu zawiera wszystkie istotne daty, takie jak data powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, wpisu do rejestru lub ewidencji czy wpisu do REGON. Jeżeli danego podmiotu to dotyczy, wypełnione będą także rubryki „data zawieszenia działalności”, „data wznowienia działalności” oraz „data zakończenia działalności”. Znajdziemy tu również pozycje Informujące o datach skreślenia z REGON, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości czy zakończenia postępowania upadłościowego.

Ostatnia sekcja – dane kontaktowe – zawiera numery telefonów, faksu, adres e-mail oraz adres strony internetowej (jeżeli dotyczy).

Na samym końcu wpisu o podmiocie znajdziemy rozwijalną listę kodów PKD, obejmującą prowadzone przez podmiot działalności, z podziałem na działalność przeważającą oraz pozostałe.

Inne funkcje wyszukiwarki REGON

Poza możliwością wyszukania konkretnego podmiotu za pomocą numerów NIP, KRS lub REGON, baza REGON posiada trzy interesujące funkcje:

  1. wyszukiwanie po adresie – zakładka adres po rozwinięciu ukazuje szereg opcji, których wybranie ukaże użytkownikowi listę wszystkich podmiotów zarejestrowanych pod danym adresem. Minimum informacji, jakie należy wprowadzić, to województwo, powiat, gmina oraz miejscowość. Po kliknięciu w przycisk „Szukaj”, otrzymamy listę podmiotów zarejestrowanych w danym miejscu, wraz z nazwą, dokładnym adresem i ew. informacją o skreśleniu z REGON (podmioty wykreślone pojawiają się zawsze u dołu listy). Kliknięcie w szarą ramkę z numerem REGON otworzy kartę konkretnego podmiotu.
  2. wyszukiwanie po grupie identyfikatorów – pozwala wprowadzić wiele numerów REGON, NIP lub KRS, aby otrzymać listę wybranych podmiotów.
  3. statystyki – ten widok pokazuje dane dotyczące liczby nowych wpisów do rejestru REGON oraz podmiotów skreślonych, a także liczbę wejść na stronę wyszukiwarki REGON.

 

REGON – do czego jest potrzebny?

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą właściwie nie korzystają z własnego numeru REGON w sposób czynny. Osoby prawne z kolei potrzebują numeru REGON jedynie w momencie rejestracji znaku towarowego. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od wielu lat, z jakiego więc powodu wciąż nadaje się numer REGON nowym podmiotom gospodarki narodowej?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: statystyka. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, rejestr REGON służy w dużej mierze do celów statystycznych oraz ujednolicania identyfikacji podmiotów. Rezygnacja z systemu REGON oznaczałaby konieczność stworzenia nowego, który pokrywałby potrzeby statystyczne w naszym kraju.

 
 
Czytaj także:
JPK_V7 – nowy Jednolity Plik Kontrolny
Certyfikat rezydencji podatkowej – czym jest i jak go uzyskać?
BIK przedsiębiorcy – co to jest i jak go sprawdzić?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Przychód i dochód - definicje i różnice

Przychód a dochód – poznaj definicje i różnice

Przychód i dochód to pojęcia, które powinien znać każdy z nas, niezależnie od tego, czy prowadzi własną firmę. Dowiedz się o nich więcej!

Czytaj więcej
Czym jest kompensata faktury

Kompensata faktury – co oznacza i kiedy jest możliwa?

Kompensata jest to sposób na rozliczenie wzajemnych transakcji kontrahentów, zarówno zobowiązań jak i należności w formie bezgotówkowej.

Czytaj więcej
gdzie i jak sprawdzić czy dług jest przedawniony

Przedawnienie długu – gdzie i jak je sprawdzić?

Przedawnienie ma miejsce, gdy dłużnik nie ma już prawnego obowiązku, by spłacić zadłużenie. Dowiedz się więcej!

Czytaj więcej