Dotacja a dofinansowanie – poznaj różnice

Rozwiązania finansowe dla firm
Dodane: 30 grudnia 2020

Zarówno otwarcie działalności gospodarczej, jak i jej prowadzenie, to przedsięwzięcia wymagające środków finansowych. W idealnej sytuacji aspirujący przedsiębiorca posiada zgromadzony kapitał własny, z którego finansuje start firmy, a już funkcjonujący biznes zarabia na siebie z nawiązką. Na szczęście zarówno w budżecie państwa, jak i w funduszach UE znalazło się miejsce na wsparcie przedsiębiorczości.

 

 

Dotacja a dofinansowanie

Wiedząc, że mnogość funkcjonujących w języku terminów dotyczących finansów może dezorientować, postanowiliśmy rozwiać wątpliwości. Na początku wyjaśnijmy więc kwestię, którą niezwykle często wyszukują internauci: czym właściwie jest dotacja, a czym dofinansowanie? Jakie są między nimi różnice?

Dotacja

Zgodnie z definicją formalnoprawną dostępną na stronie internetowej Sejmu RP dotacje to środki przeznaczane na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Środki na dotacje mogą pochodzić z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy międzynarodowych, takich jak fundusze unijne.

Ważne!


Dotacja ma charakter uznaniowy – oznacza to, że możliwość otrzymania środków wynika ze spełnienia określonych warunków. Następnie (po złożeniu odpowiednich wniosków) organ właściwy podejmuje decyzję o przyznaniu środków lub odrzuceniu wniosku.

Cechą charakterystyczną dotacji jest to, że stanowi ona bezzwrotną oraz nieodpłatną pomoc finansową. Zazwyczaj jednak otrzymanie środków z dotacji obwarowane jest dodatkowymi warunkami – na przykład osoba otrzymująca środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązuje się do prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli ten warunek nie zostanie dotrzymany, dotacja podlega zwrotowi.

Innym wyróżnikiem dotacji jest jej celowość – środki z dotacji muszą zostać wydane w określony sposób.

PRZYKŁAD:


Pani Paulina zamierza uruchomić działalność gospodarczą i uzyskać na ten cel środki z funduszy unijnych. W tym celu musi zarejestrować się w UP, a następnie złożyć wniosek o dotację na otwarcie działalności. Wniosek powinien zawierać również biznesplan, analizę konkurencji oraz szczegółowy kosztorys, będący de facto listą przedmiotów, które początkująca właścicielka firmy zamierza zakupić, wykorzystując środki z dotacji.

Jeżeli pani Paulina – bohaterka powyższego przykładu – otrzyma dofinansowanie, będzie zobowiązana do zakupu dokładnie tych pozycji z listy, które wskazała i które zostały zaakceptowane (zasadność części wydatków może zostać zakwestionowana).

Istnieją trzy podstawowe rodzaje dotacji:

Dofinansowanie

To właściwie termin językowy, nieuregulowany definicją prawną. Wielki słownik języka polskiego podaje następującą interpretację: dodatkowe pieniądze przyznawane jako pomoc finansowa w opłaceniu jakiegoś przedsięwzięcia. W dużym skrócie oznacza to, że dotacja jest pewnym konkretnym rodzajem dofinansowania, nie sposób jednak ich porównać ani wskazać różnice.

 
 
Sprawdź także!
 
Źródła finansowania przedsiębiorstw
Faktoring dla małych firm

 

Dotacja a subwencja

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości jest to, czym różni się dotacja od subwencji. W tym przypadku również mamy do czynienia z nieodpłatną i bezzwrotną formą pomocy, jednakże subwencja ma charakter roszczenia prawnego, co oznacza, że przekazanie subwencji danemu podmiotowi wynika z konkretnych zapisów w budżecie i nie może zostać odrzucone. 

Kolejną cechą odróżniającą subwencję od dotacji jest brak celowości – podmiot otrzymujący subwencję sam decyduje, na co przeznaczy pozyskane środki.

 

Co zrobić, gdy nie uda się otrzymać dotacji?

Nie wszystkie wnioski o dotację zostaną rozpatrzone pozytywnie. Czasem możemy natrafić na niesprzyjające okoliczności (samorządy dysponują ograniczonymi środkami na dotacje), ale z uwagi na uznaniowy charakter dotacji, składając podanie o dotację, należy brać pod uwagę scenariusz, w którym wniosek zostanie odrzucony z różnych powodów. W takim przypadku warto rozważyć inne źródła finansowania, takie jak faktoring.

Czym jest faktoring?

Faktoring to sposób finansowania, w którym przedsiębiorca może pozyskać środki z faktur przed terminem ich płatności i wykorzystać między innymi na zakupy firmowe. Niewątpliwą zaletą, która wyróżnia faktoring, jest jego dostępnością – mogą z niego skorzystać także przedsiębiorstwa z krótkim stażem (a nawet te dopiero co założone).

 

Weź faktoring online

 
 
Czytaj także:
Pozabankowe pożyczki i kredyty dla firm
Finansowanie dla startupów
Zaliczka a zadatek – różnice. Co jest zwrotne, a co przepada?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Faktoring dla firm z branży budowlanej

Faktoring dla firm budowlanych

Działasz w branży budowlanej i wystawiasz faktury z odległym terminem płatności? Sprawdź faktoring!

Czytaj więcej
Faktoring dla firm transportowych

Faktoring dla firm transportowych – zapomnij o zatorach płatniczych!

Długie terminy płatności w transporcie to norma. Dowiedz się, jak faktoring może Ci pomów w ich skróceniu.

Czytaj więcej
Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny a finansowy – poznaj różnice

Leasing operacyjny i finansowy to zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw - dowiedz się, czym się różnią!

Czytaj więcej