Faktura dla firmy zagranicznej – z UE i spoza UE

Księgowość
Dodane: 28 kwietnia 2021

Wielu przedsiębiorców w Polsce poszukując możliwości rozszerzenia bazy klientów i zwiększenia dochodów, decyduje się na sprzedaż towarów i usług za granicę. To dobry pomysł, który może przynieść pozytywną zmianę dla firmy oraz znacząco zwiększyć możliwości biznesowe. Zanim jednak zaczniemy zarabiać na współpracy z zagranicznymi kontrahentami, warto wiedzieć, że faktura dla firmy zagranicznej różni się od typowej faktury sprzedaży, którą wystawiamy na co dzień.

 

 

Faktura dla firmy zagranicznej – co musimy wiedzieć?

Aby prawidłowo wystawić dokument sprzedaży i oszczędzić sobie nieprzyjemności związanych z korygowaniem wysłanych dokumentów, czy nawet konieczności zwracania się z prośbą o pomoc do prawników, warto odpowiedzieć na kilka pytań.

Przeczytanie całej ustawy i znalezienie w jej treści najistotniejszych informacji byłoby oczywiście zadawaniem sobie niepotrzebnego trudu, dlatego wyodrębniliśmy kilka elementów, które warto mieć na uwadze podczas wystawiania faktur za granicę. Pierwszym z nich jest miejsce świadczenia usług.

Miejsce świadczenia usług a faktura sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego

Prawidłowe oznaczenie miejsca świadczenia usług (czyli miejsca opodatkowania) jest konieczne, aby właściwie rozliczyć należny podatek VAT. Zasada ogólna dotycząca transakcji zawieranych pomiędzy kontrahentami z państw UE głosi, że miejsce świadczenia usług jest tożsame z siedzibą kontrahenta. Ten i pozostałe przypadki opisane są w art. 28b ww. ustawy o VAT. Artykuł ten stanowi odpowiednik art. 44 unijnej dyrektywy VAT. Przepisy w polskim prawie oparte są bowiem o Dyrektywę 2006/112/WE regulującą m.in. kwestie opodatkowania (a zatem także fakturowania) transakcji pomiędzy podmiotami z siedzibą w różnych państwach UE.

Ważne!


Wspomniana zasada ogólna nie sprawdza się w każdym przypadku. Wyjątkowe sytuacje wyjaśniają dalsze punkty art. 28 ustawy o VAT (art. 28b ust. 2-4, art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2, art. 28n)

Najpopularniejsze odstępstwa od zasady ogólnej:

W telegraficznym skrócie: usługa świadczona przez przedsiębiorcę z Polski na rzecz kontrahenta z innego państwa Unii Europejskiej zostanie opodatkowana w kraju siedziby nabywcy. Oznacza to, że polski sprzedawca nie musi obliczać kwoty podatku, a zobowiązany jest jedynie do tego, by w deklaracji VAT-7 dowieść, że świadczy usługi podlegające opodatkowaniu poza Polską.

 

Jak wystawić fakturę VAT dla klienta zagranicznego?

Każdą transakcję należy poświadczyć dokumentem sprzedaży – w przypadku transakcji z kontrahentem zagranicznym nie ma wyjątku od tej reguły, ale istnieją pewne różnice, które trzeba wziąć pod uwagę.

Ważne!


Jak przeliczyć kurs? Jeżeli fakturę wystawiamy przed wykonaniem usługi, przyjmujemy kurs średni danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień przed wystawieniem faktury. Jeżeli dokument wystawiamy po wykonaniu usługi, uwzględniamy kurs ogłoszony na dzień przed wykonaniem usługi.

 
 
Sprawdź także!
Czym jest i jak wygląda faktura uproszczona?
Konsekwencje niezapłaconej faktury

 

Jakie dane zawiera faktura VAT UE?

 

Ważne!


Jeżeli nabywcą towaru lub usługi jest przedsiębiorca, faktura powinna zawierać stawki netto oraz słowa „odwrotne obciążenie” (reverse charging w wersji angielskiej), co wskazuje na fakt, że jest to faktura bez VAT dla zagranicznej firmy – rozliczenia podatku VAT dokonuje w tej sytuacji usługobiorca.

Jeżeli jednak sprzedajemy na rzecz osoby fizycznej, wystawiamy zwykłą fakturę i wyszczególniamy kwoty netto, brutto oraz stawkę podatku należnego zgodnie z polskim prawem.

 

Faktura dla kontrahenta zagranicznego spoza UE

Wielu przedsiębiorców szuka odpowiedzi na pytanie: czym różnią się od siebie faktura dla klienta z Unii Europejskiej od tej wystawianej dla kontrahenta spoza UE. W praktyce dokumenty te wyglądają tak samo – obowiązują bowiem te same przepisy, co w przypadku dokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami działającymi na terenie Unii Europejskiej.

 
 
Czytaj także:
 
Faktura proforma a faktura VAT
Duplikat faktury – czym jest i jak go wystawić?
Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Kiedy i jak można anulować fakturę

Anulowanie faktury – jak i kiedy można to zrobić?

Istnieją konkretne okoliczności, w których przedsiębiorca może anulować fakturę. Sprawdź, jakie!

Czytaj więcej
Ulga CSR

Ulga CSR – sponsoring działalności społecznej

W styczniu 2022 roku, pojawiła się nowa ulga podatkowa - ulga na CSR. Dowiedz się o niej więcej.

Czytaj więcej
Refakturowanie kosztów usług i towarów

Refakturowanie kosztów zakupu towarów i usług

Refakturowanie to odsprzedaż towaru lub usługi podmiotowi trzeciemu. Czy wszystko można refakturować?

Czytaj więcej