Terminy wystawiania faktur

Księgowość
Dodane: 26 lutego 2020

Obowiązek wystawiania faktury VAT dotyczy każdego podatnika VAT. Dokument ten sporządza się w przynajmniej dwóch egzemplarzach: jeden z nich otrzymuje odbiorca towaru lub usługi, a drugi zachowuje podatnik sprzedający towar lub wykonujący usługę. Termin wystawienia faktury VAT jest ściśle określony przepisami.

 

 

Jaki jest ogólny termin wystawiania faktur VAT?

Fakturę VAT należy wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę (czyli na przykład: 15 lipca to termin wystawienia faktury za transakcje z czerwca).

Od tej ogólnej zasady są jednak wyjątki. W kilku określonych przypadkach termin wystawienia faktury VAT przesuwa się:

– dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;
– usług: najmu i dzierżawy, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Przedsiębiorcy mogą ponadto wystawić fakturę VAT jeszcze przed dokonaniem transakcji. W tym przypadku najwcześniejszy termin wystawienia faktury wynosi 30 dni przed dostarczeniem towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty. Jednak i tutaj istnieją wyjątki. Taki termin nie dotyczy faktur, które zawierają informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą, oraz dokumentują:

 
 
Sprawdź także!
Czym jest i jak wygląda faktura uproszczona?
Duplikat faktury – czym jest i jak go wystawić?

 

Jaki jest termin wystawienia faktury zaliczkowej?

Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje zaliczkę od swojego kontrahenta, to powinien wystawić fakturę zaliczkową. Należy to zrobić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłacono zaliczkę. Fakturę końcową trzeba wystawić w terminie zgodnym z ogólnymi zasadami. Przykładowo: jeśli przedsiębiorca otrzyma zaliczkę w czerwcu, a w lipcu dostarczy towar lub wykona usługę, to fakturę zaliczkową musi wystawić do 15 lipca, a fakturę końcową do 15 sierpnia.

Przedsiębiorca nie musi jednak wystawiać osobnej faktury zaliczkowej, jeśli dostarczy towar lub wykona usługę w tym samym miesiącu, w którym otrzymał zaliczkę.

 

Czy istnieje konkretny termin wystawienia faktury korygującej?

Fakturę korygującą należy wystawić w przypadku:

W przepisach jednak nie określono żadnego terminu wystawienia faktury korygującej. Przyjmuje się więc, że taki dokument należy wystawić niezwłocznie po wykryciu błędu lub w chwili zwrotu towaru czy obniżki ceny. Najpóźniej można to zrobić, zanim przedawni się zobowiązanie podatkowe, czyli przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 
 
Zobacz także: 
Konsekwencje niezapłaconej faktury
Konsekwencje niepłacenia składek ZUS w terminie
Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Polski Ład 2.0.

Polski Ład 2.0. – najważniejsze zmiany od lipca 2022

Polski Ład doczekał się zmian. Czy poprzednie błędy zostały naprawione?

Czytaj więcej
Kiedy i jak można anulować fakturę

Anulowanie faktury – jak i kiedy można to zrobić?

Istnieją konkretne okoliczności, w których przedsiębiorca może anulować fakturę. Sprawdź, jakie!

Czytaj więcej
Ulga CSR

Ulga CSR – sponsoring działalności społecznej

W styczniu 2022 roku, pojawiła się nowa ulga podatkowa - ulga na CSR. Dowiedz się o niej więcej.

Czytaj więcej