Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym

Księgowość
Dodane: 03 marca 2021

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zna i korzysta z co najmniej jednego rodzaju faktury. Mowa oczywiście o fakturze VAT – dokumencie najpopularniejszym i w większości przypadków wystarczającym. To właśnie faktura VAT służy dokumentowaniu sprzedaży towarów i usług. Jakie są inne opcje? Poznaj rodzaje faktur występujące w obiegu gospodarczym. Jest ich aż dziesięć!

 

 

Rodzaje faktur w firmie

Zanim opiszemy każdy z rodzajów faktur, musimy wyjaśnić pewną kwestię, którą reguluje ustawa o VAT. Na właściwy rodzaj faktury wskazuje nie jej nazwa, a dane zamieszczone na dokumencie. Oznacza to, że nawet jeżeli w tytule dokumentu napiszemy „Faktura VAT”, jednak zabraknie na niej istotnych danych, jak na przykład daty wystawienia, dokument w świetle prawa nie będzie fakturą.

Jakie wyróżniamy rodzaje faktur?

W obrocie gospodarczym możemy natrafić na 10 typów faktur:

Pogrubionymi literami oznaczyliśmy te rodzaje faktur w firmie, z którymi przedsiębiorcy spotykają się najczęściej.

 

Faktura sprzedaży (faktura VAT)

To najpowszechniejszy typ dokumentu sprzedaży – możemy się z nim spotkać zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej.

Fakturę sprzedaży może wystawić firma sprzedająca towar lub wykonująca usługę. Jej odbiorcą będzie przedsiębiorca lub osoba fizyczna – nabywca towaru lub usługi. Fakturę VAT należy wystawić w terminie do 15 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym usługa została wykonana (towar dostarczony).

Co musi zawierać faktura sprzedaży:

Czego nie musi zawierać faktura sprzedaży:

 

WAŻNE!


Jeżeli wystawiający fakturę VAT jest podatnikiem zwolnionym od VAT, nie musi uwzględniać kwoty i stawki podatku na fakturze. W zamian za to konieczne jest wskazanie podstawy zwolnienia z VAT.

Faktura zaliczkowa

Jeżeli właściwa transakcja poprzedzona jest wpłatą zaliczki, należy powstałą płatność udokumentować za pomocą faktury zaliczkowej. Dokument ten funkcjonuje jako potwierdzenie wpłacenia zaliczki, choć można go wystawić także przed otrzymaniem części lub całości kwoty.

Co musi zawierać faktura zaliczkowa:

 

WAŻNE!


W sytuacji, w której faktura zaliczkowa obejmuje jedynie część wartości transakcji, w momencie realizacji sprzedawca musi wystawić fakturę końcową.

Faktura końcowa

Ten rodzaj faktury służy rozliczeniu zaliczek, zadatków i innych częściowych wpłat, na które wcześniej sprzedawca wystawił faktury zaliczkowe.

Czytaj także – Zaliczka a zadatek – różnice. Co jest zwrotne, a co przepada?

Co musi zawierać faktura końcowa:

 
 
Sprawdź także!
Terminy wystawiania faktur
Konsekwencje niezapłaconej faktury
 

Faktura korygująca

W każdy dokument mogą wkraść się błędy, w przypadku faktury nie wystarczy jednak parafka – konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Kiedy z niej skorzystamy?

Co musi zawierać faktura korygująca:

 

WAŻNE!


Faktura korygująca nie może zostać wystawiona w miejsce zniszczonego dokumentu – w takiej sytuacji wystawia się duplikat faktury.

Faktura VAT marża

Kolejny rodzaj faktur stosowany jest w określonych ustawą przypadkach:

Podstawową różnicą jest przedmiot opodatkowania – w przypadku faktury VAT marża podlega mu jedynie kwota marży pobierana przez sprzedawcę towaru (usługi).

WAŻNE!


Poza standardowymi danymi, na fakturze VAT marża należy umieścić oznaczenie rodzaju działalności przedsiębiorcy, który wystawia dokument:

Faktura VAT małego podatnika

To rodzaj faktury przeznaczony dla rozliczających się metodą kasową. Jedyną różnicą pomiędzy fakturą VAT małego podatnika, a zwykłą, jest adnotacja o treści “metoda kasowa”, którą należy umieścić na dokumencie.

Faktura VAT RR

Ten typ dokumentu sprzedaży stosuje się w transakcjach, w których biorą udział rolnicy ryczałtowi. Fakturę VAT RR wystawia nabywca produktów rolnych.

Co musi zawierać faktura VAT RR:

 

WAŻNE!


Wspomniane na końcu listy oświadczenie ma ustaloną treść: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Podatnik zwolniony z VAT również może wystawić fakturę. Poza standardowymi danymi powinna zawierać podstawę prawną zwolnienia.

WAŻNE!


Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego w kwocie do 200 000 zł, nie musi wskazywać podstawy.

W przypadku, gdy firma jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 7, 37-41, faktura może zawierać jedynie:

Faktura pro forma

Ten dokument nie powoduje skutków podatkowych, choć musi zawierać taki sam zestaw danych, jak zwykła faktura sprzedaży. W rzeczywistości faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, a jedynie pomocniczym.

Wystawia się ją, by przekazać nabywcy informację o cenie towarów lub usług, którymi jest zainteresowany. Faktura pro forma nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury VAT w zwyczajowym terminie.

Faktura uproszczona

Ten rodzaj faktury przedsiębiorca może wystawić jedynie, gdy kwota należności za towary czy usługi nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Faktury uproszczonej nie można wystawić w celu dokumentacji sprzedaży wysyłkowej na terenie kraju, dostawy towarów wewnątrzwspólnotowej oraz dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów UE.

Co musi zawierać faktura uproszczona:

 
 
Czytaj także:
Zakup na raty a faktura na firmę i rozliczenie VAT
JPK_V7 – nowy Jednolity Plik Kontrolny
Weryfikacja kontrahenta na potrzeby VAT
Faktura proforma a faktura VAT

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

KSeF czym jest

Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?

KSeF to ogólnopolski system teleinformatyczny umożliwiający wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

Czytaj więcej
Faktura zaliczkowa a faktura końcowa

Faktura zaliczkowa – kiedy i jak ją wystawić?

Sprawdź, czym jest faktura zaliczkowa i jak wystawić do niej fakturę końcową.

Czytaj więcej
Co można rozliczyć w kosztach prowadzenia działalności

Co można wrzucić w koszty działalności gospodarczej

Czynsz za wynajem biura, komputer, samochód - co jeszcze można wliczyć w koszty prowadzenia działalności?

Czytaj więcej