Zmiany podatkowe w 2024 roku – czego możemy się spodziewać?

Początek grudnia to dobry moment, by omówić i podsumować zmiany podatkowe, które mają nadejść w 2024. A będzie się działo sporo – choćby dlatego, że jesteśmy świeżo po wyborach. Na tyle świeżo, że w momencie, gdy ten artykuł powstaje, mamy, co prawda, nowy rząd, ale już za kilka tygodni – z dużą dozą prawdopodobieństwa – będziemy mieli kolejny. Czego więc możemy się spodziewać w 2024 roku? Z pewnością nowy rząd będzie dążył do realizacji swoich projektów – to jednak nie musi oznaczać, że do kosza trafią wszystkie propozycje poprzedników. Wśród obietnic wyborczych pojawiały się przeróżne zmiany dotyczące podatków – w tym trzecia już odsłona Polskiego ładu, wyższa kwota wolna od podatku, niższy VAT dla niektórych branż czy obietnica zamrożenia podwyżek podatków. Nie można też zapomnieć o projekcie przedłużenia zerowego VAT-u na żywność do końca czerwca.
Spis treści:

Jaka będzie kwota wolna od podatku w 2024 roku?


Jednym ze sztandarowych postulatów polityków było podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 000 zł (obecnie wynosi 30 000 zł). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nowy polski rząd wciąż nie został zaprzysiężony, należy się spodziewać tej zmiany najwcześniej w 2025 roku. Wynika to z tego, że tak szeroko zakrojone modyfikacje prawa wymagają czasu.

Przejście przez pełny proces legislacyjny w przypadku podwyższenia kwoty wolnej od podatku może potrwać dobrych kilka miesięcy, a wprowadzenie jej w ciągu roku – choć teoretycznie możliwe – jest raczej mało prawdopodobne. Na dzień, w którym powstaje ten artykuł, a więc 6 grudnia 2023, wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w 2024 roku kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 000 zł, czyli pozostanie na niezmienionym poziomie.

Podatek minimalny CIT od 1 stycznia


Celem nowego podatku ma być uszczelnienie systemu oraz zapobieganie sytuacjom, w których przedsiębiorcy dokonują transferu dochodów do rajów podatkowych w celu uniknięcia opodatkowania. 

Ważne!

Pierwsze rozliczenie podatku minimalnego ma nastąpić dopiero w 2025 r., jednak zakres zmian towarzyszących nowej daninie sprawia, że konieczne jest przygotowanie się do niej. Zmiany dotkną sposobu obliczania straty oraz ustalania podstawy opodatkowania. Pojawią się także nowe wyłączenia.

Znacznie wyższy podatek rolny


To jedno z zobowiązań podatkowych, które w pośredni sposób wpływają na ogół społeczeństwa. Od stycznia 2024 r. podatek rolny wzrośnie aż o 21 procent. W teorii dotyczy to jedynie właścicieli i osób korzystających z użytków rolnych (w tym gruntów ornych, sadów, plantacji), ale trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wzrost obciążeń podatkowych dla rolników nie przełoży się na ceny żywności.

Stawki podatku rolnego w 2024 roku wyniosą:

 • 224,08 zł/hektar przeliczeniowy (wcześniej 185,13 zł, wzrost o 38,95 zł),
 • 448,15 zł/hektar pozostałych gruntów rolnych (wcześniej 370,25 zł, wzrost o 77,80 zł).

Wraca(?) VAT na żywność


To nie koniec złych wiadomości dla wszystkich konsumentów – z początkiem 2024 roku – według obecnej wiedzy – powróci 5-procentowy podatek VAT na żywność, który jeszcze wywinduje ceny żywności. 

W tym przypadku jednak – w odróżnieniu od podatku rolnego, który jest pewny – nic nie zostało przesądzone. 20 listopada przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt ustawy, zgodnie z którą stawka 0% VAT na żywność obowiązywałaby do końca czerwca 2024 roku. Co dalej z podatkiem od żywności? Dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni.

Podatki lokalne idą w górę


Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie, w ramach którego zdecydowało się skorygować stawki podatków lokalnych. To jedna ze zmian, która nie powinna dziwić, ponieważ wysokość tych stawek zazwyczaj idzie w parze ze wskaźnikiem inflacji. Jako że ten wynosi około 15 procent, o tyle również mogą wzrosnąć opłaty lokalne.

Kładziemy nacisk na słowo “mogą”, ponieważ rozporządzenie wskazuje jedynie, jakich kwot nie mogą przekroczyć wskazane daniny – ostateczną ich wysokość ustala rada gminy, wydając odpowiednią uchwałę.

Jak zmienią się stawki podatków i opłat lokalnych?

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – nie więcej niż 1,34 zł/m2 (wcześniej 1,16 zł, wzrost o 0,18 zł),
 • położonych nad powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jeziorami i zbiornikami sztucznymi – 6,66 zł/ha (wcześniej 5,79 zł, wzrost o 0,87 zł),
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji lub położonych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, lub usługową – 4,39 zł/m2 (wcześniej 3,81 zł, wzrost o 0,58 zł),
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł/m2 (wcześniej 0,61 zł, wzrost o 0,10 zł).

Podatek od budynków:

 • mieszkalnych – 1,15 zł/m2 powierzchni użytkowej (wcześniej 1,00 zł, wzrost o 0,15 zł),
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł/m2 (wcześniej 28,78 zł, wzrost o 4,32 zł),
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł/m2 (wcześniej 13,47 zł, wzrost o 1,98 zł),
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł/m2 (wcześniej 5,87 zł, wzrost o 0,89 zł),
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł/m2 (wcześniej 9,71 zł, wzrost o 1,46 zł).

Podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony – 1173,19 zł (wcześniej 1020,16 zł, wzrost o 153,03 zł),
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton – 1957,12 zł (wcześniej 1701,84 zł, wzrost o 255,28 zł),
 • powyżej 9 ton, poniżej 12 ton – 2348,52 zł (wcześniej 2042,19 zł, wzrost o 306,33 zł),
 • 12 ton i więcej – 4481,57 zł (wcześniej 3897,01 zł, wzrost o 584,56 zł).

Podatek od ciągników siodłowych i balastowych:

 • przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony do 12 ton – 2739,90 zł (wcześniej 2382,52 zł, wzrost o 357,38 zł),
 • przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 12 do 36 ton – 3463,95 zł (wcześniej 3012,13 zł, wzrost o 451,82 zł),
 • przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów powyżej 36 ton – 4481,57 zł (wcześniej 3897,01, wzrost o 584,56 zł).

Podatek od przyczep lub naczep:

 • których DMC łącznie z pojazdem wynosi od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą – 2348,52 zł (wcześniej 2042,19 zł, wzrost o 306,33 zł),
 • których DMC łącznie z pojazdem wynosi od 12 do 36 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą – 2739,90 zł (wcześniej 2382,52 zł, wzrost o 357,38 zł),
 • których DMC łącznie z pojazdem wynosi powyżej 36 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą – 3463,95 zł (wcześniej 3012,13 zł, wzrost o 451,82 zł).

Podatek od autobusów:

 • z liczbą miejsc dla pasażerów mniejszą niż 22 – 2773,16 zł (wcześniej 2411,44 zł, wzrost o 361,72 zł,
 • z liczbą miejsc dla pasażerów równą lub większą niż 22 – 3506,02 zł (wcześniej 3048,71 zł, wzrost o 457,31 zł).

Inne podatki i opłaty lokalne:

 • opłata targowa – 1096,39 zł/dzień (wcześniej 953,38 zł, wzrost o 143,01 zł),
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe – 3,22 zł/dzień (wcześniej 2,80 zł, wzrost o 0,42 zł),
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 4,54 zł/dzień (wcześniej 3,94 zł, wzrost o 0,60 zł),
 • opłata uzdrowiskowa – 6,21 zł/dzień (wcześniej 5,40 zł, wzrost o 0,81 zł),
 • opłata od posiadania psów – 173,57 zł/rok (wcześniej 150,93 zł, wzrost o 23,40 zł),
 • stała opłata reklamowa – 3,62 zł/dzień (wcześniej 3,14 zł, wzrost o 48 gr),

zmienna opłata reklamowa – 0,33 zł/m2 pola powierzchni reklamowej (wcześniej 0,28 zł, wzrost o 5 gr).

Pozostałe zmiany wokół podatków w 2024 roku


Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy


Pisaliśmy już o tym wcześniej – od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy będą musieli zacząć korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. To daleko idąca zmiana, która będzie dotyczyć wszystkich czynnych podatników VAT. Znikną faktury papierowe i elektroniczne, a wszystkie zastąpi jeden standard – faktura ustrukturyzowana.

Zmiany w funkcjonowaniu mikrorachunku podatkowego


 • płatności wynikające z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku IT-8FR (od przychodów fundacji rodzinnych),
 • płatności wynikające z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych, które przenoszą miejsce zamieszkania na terytorium RP (PIT-PZ),
 • płatności wynikające z obowiązku zapłaty podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-14). Chodzi o przypadki wyszczególnione w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT,
 • płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-P) oraz wpłat dziennych (POG-4 i POG-5),
 • płatności wynikające z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

Podsumowanie


Choć u progu nowego roku nie możemy być pewni co do tego, jak będą wyglądały wszystkie kwestie podatkowe w 2024, przedstawione w artykule informacje to te najbardziej prawdopodobne scenariusze na dzień 6 grudnia 2023. Jeżeli jednak nowy rząd zdecyduje się na wprowadzenie modyfikacji lub uchwalenie nowych podatków, będziemy regularnie aktualizować ten wpis.

O tym warto wiedzieć:


 • odliczanie vat od paliwa

  W jakim zakresie można odliczyć VAT od kosztów paliwa?


  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu paliwa? W jakim zakresie? Sprawdź!
  Więcej: W jakim zakresie można odliczyć VAT od kosztów paliwa?
 • księgowa obliczająca globalny podatek minimalny

  Globalny podatek minimalny – na czym będzie polegał i kiedy wejdzie w życie?


  Czemu służy i na czym polega globalny podatek minimalny? Oto wszystko, co musisz wiedzieć!
  Więcej: Globalny podatek minimalny – na czym będzie polegał i kiedy wejdzie w życie?
 • komu grozi konfiskata pojazdu i jakie są warunki dla kierowców zawodowych?

  Konfiskata pojazdu – jak przepisy zmieniły się dla kierowców zawodowych?


  Komu grozi konfiskata pojazdu? Co przepisy mówią o konfiskacie w przypadku kierowców zawodowych?
  Więcej: Konfiskata pojazdu – jak przepisy zmieniły się dla kierowców zawodowych?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy