Zamów niezbędny produkt lub usługę u ulubionego dostawcy.

Z nami możesz odroczyć dowolną płatność lub rozłożyć ją na raty w trybie ekspresowym!

Zamów produkt lub usługę u dostawcy.

Z nami możesz odroczyć dowolną płatność lub rozłożyć ją na raty w trybie ekspresowym!

Wystawiasz faktury stałym klientom? Nie czekaj na gotówkę!

Weź faktoring online z ubezpieczeniem GRATIS.

Wystawiasz faktury stałym klientom?

Nie czekaj na gotówkę! Weź faktoring online z ubezpieczeniem GRATIS.

Szybka gotówka z wystawionej faktury? Z nami to możliwe!

Ekspresowe finansowanie pojedynczych faktur nawet do 250 tys. zł.

Szybka gotówka z faktury? To możliwe!

Ekspresowe finansowanie pojedynczych faktur nawet do 250 tys. zł.

Tarcza antykryzysowa dla małych firm

Dodane: 16 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa to uchwalony przez rząd w ostatnich dniach marca pakiet rozwiązań pomocowych, który zakłada wsparcie dla ochrony zdrowia, przedsiębiorców oraz pracowników w celu stabilizacji gospodarki. W związku z wprowadzeniem tarczy pojawiają się setki pytań. Jak skorzystać z rządowej pomocy? Jaki wniosek należy złożyć i czy spełniam warunki?
 
Z pewnością w odnalezieniu się w tej niełatwej sytuacji nie pomagają zmieniające się dynamicznie warunki, szum informacyjny oraz pogłoski dotyczące tzw. tarczy 2.0. W dzisiejszym wpisie postaram się wyjaśnić najbardziej palące kwestie dotyczące możliwości skorzystania z tarczy dla najmniejszych przedsiębiorstw – jednoosobowych działalności, mikrofirm oraz małych firm.
 

Spis treści:

 

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorstw

 
Finansowanie przedsiębiorstw to drugi z pięciu filarów tarczy. Zakłada on wprowadzenie kilkudziesięciu rozwiązań, które mają pomóc firmom przetrwać trudny okres epidemii koronawirusa. Dostępność zaproponowanych opcji różni się w zależności od wielkości firmy.
 

Jednoosobowa firma

 

Zwolnienie ze składek ZUS

Osoby samozatrudnione mogą zostać zwolnione ze składek ZUS na okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj). Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy spełnić odpowiednie wymagania: przede wszystkim prowadzić działalność przed 1 kwietnia 2020 r. oraz uzyskać przychód niższy niż 15 681 zł w pierwszym miesiącu, za który składa się wniosek o zwolnienie ze składek. Następnie wystarczy złożyć wniosek ZUS RDZ (najlepiej przez portal PUE ZUS).

Sprawdź, jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS:

Źródło: Kanał YouTube inFakt.pl

 

Świadczenie postojowe

Istnieje także możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego w wysokości 2080 lub 1300 zł, ale tutaj także obowiązują stosowne ograniczenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w pierwszej wersji tarczy, świadczenie było wypłacane jednorazowo, po ostatnich zmianach, może być wypłacone maksymalnie trzykrotnie.
 
2080 zł może otrzymać przedsiębiorca, który przed 1 lutego 2020 r. prowadził działalność gospodarczą oraz:

 

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe? Sprawdź!

Źródło: Kanał YouTube inFakt.pl

 
Niższe świadczenie postojowe (w wysokości 1300 zł) otrzymają ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się kartą podatkową oraz nie są płatnikami VAT. Dodatkowo muszą także spełnić warunek nieposiadania ubezpieczenia społecznego z innego tytułu oraz wyżej wspomniany warunek zamieszkania na terenie RP i obywatelstwa/prawa do pobytu.
 
Więcej szczegółów

Dofinansowanie na prowadzenie działalności

Przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który wykaże spadek obrotów w dwóch kolejnych miesiącach 2020 roku (przed momentem złożenia wniosku) w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.
 
W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% przedsiębiorca może się ubiegać o 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Przy spadku obrotów o co najmniej 50%, jest to już 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia. O 90% kwoty mogą się z kolei ubiegać przedsiębiorcy, których obroty spadły o 80% i więcej. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, maksymalny okres finansowania to 3 miesiące. Rada Ministrów zakłada jednak opcję przedłużenia w zależności do rozwoju sytuacji w związku z COVID-19.
 
Więcej szczegółów

Pozostałe formy pomocy

To nie wszystkie opcje, z których może skorzystać jednoosobowa firma. Tarcza antykryzysowa przewiduje również zwolnienie z podatku dochodowego od świadczenia postojowego, rozłożenie na raty składek ZUS, odroczenie lub rozłożenie na raty podatków czy niższe zaliczki na PIT lub CIT.
 
Wszystkie formy pomocy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą znajdziesz szczegółowo opisane pod tym linkiem.
 

Mikrofirma (do 9 pracowników)

 
W przypadku firmy liczącej maksymalnie 9 pracowników mamy możliwość skorzystania z kolejnej serii rozwiązań pomocowych. Część z nich pokrywa się z już wymienionymi, jednak warunki, które należy spełnić w celu ich uzyskania, są nieco inne.
 

Zwolnienie ze składek ZUS

Z tej formy pomocy może skorzystać prowadzący działalność pozarolniczą, którzy zgłosili do ZUS mniej niż 10 osób (na 29 lutego 2020 r.). Wystarczy, że przedsiębiorca opłacał wszystkie składki oraz nie korzystał wcześniej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy. Warto mieć na uwadze, że opłacenie wszystkich składek oznacza brak nieuregulowanych należności, w tym składek pobieranych przez ZUS w grudniu 2019 roku (stan na 31 grudnia 2019 r.).
 
W tym przypadku również konieczne jest złożenie wniosku ZUS RDZ.
 
Więcej szczegółów
 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników

Pracodawcy mogą także uzyskać pomoc w postaci dofinansowania kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz kosztów należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Tarcza antykryzysowa dla mikrofirm przewiduje różne wysokości wsparcia w zależności od procentowego spadku obrotów w firmie:

Aby skorzystać z tej formy pomocy firma musi działać przez co najmniej rok przed miesiącem, w którym wykazuje spadek obrotów. Jeśli spełnia ten warunek, wskazuje dwa kolejne miesiące kalendarzowe roku 2020 (do dnia poprzedzającego złożenie wniosku) i porównuje obroty z analogicznymi dwoma miesiącami rok 2019.
 

Dofinansowanie do pensji pracowniczych

W tym rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie maksymalnie kwoty 1 300 zł brutto (50% najniższej krajowej) na pracownika + składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy występuje przestój ekonomiczny oraz maksymalnie 2 079,43 zł brutto + składki w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy. Kwota dofinansowania, jaką można uzyskać w drugim przypadku może stanowić nawet połowę wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 
Aby skorzystać z dofinansowania do pensji należy prowadzić działalność przez minimum dwa miesiące, aby można było wyliczyć spadek obrotów. Trzeba wykazać minimum 15-procentowy spadek obrotów ze wskazanych dwóch miesięcy 2020 r. lub minimum 25-procentowy z dowolnie wybranego jednego miesiąca 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 

Niskooprocentowana pożyczka

Dodatkowo rząd oferuje jednorazowe wsparcie w postaci niskooprocentowanej pożyczki do maksymalnej kwoty 5 tys. zł dla mikrofirm, które rozpoczęły działalność przed 1 marca 2020 r. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 12 miesięcy, przy czym termin jej spłaty rozpoczyna się dopiero po trzymiesięcznym okresie karencji. Ważną informacją jest dodatkowo fakt, iż przedsiębiorca może się ubiegać o jej umorzenie. Aby móc złożyć taki wniosek, wystarczy prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące licząc od dnia otrzymania pożyczki.
 
Wnioski o niskoprocentową pożyczkę należy składać za pośrednictwem PUP.
 
Pozostałe rozwiązania tarczy antykryzysowej dla mikroprzedsiębiorstw znajdziesz pod tym linkiem.
 

Mała firma (do 50 pracowników)

 
Małe firmy nie mogą zostać zwolnione ze składek ZUS, jednak podobnie jak mikrofirmy, mogą skorzystać z dofinansowania kosztów wynagrodzeń oraz pensji pracowników.
 
Rozwiązaniami przygotowanymi specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach małych oraz średnich są dwa rodzaje pożyczek:

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Ta pożyczka pomoc w wypłacie wynagrodzeń. Środki uzyskane w ten sposób trafiają na konta pracowników. Pożyczka przyznawana jest na podstawie wyciągu z rachunku (oraz potwierdzeniu stanu środków na poziomie 0 zł) oraz analizy krótkiej płynności finansowej.
 
Aby skorzystać z tej formy pomocy konieczne będzie złożenie kompletu dokumentów, w tym: sprawozdania finansowego za lata 2018-19, informacji o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych, informacji o zatrudnieniu, planu wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy oraz dokumentów dotyczących proponowanych zabezpieczeń.
 
Więcej szczegółów
 

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Ta forma wsparcia zarezerwowana jest dla przedsiębiorstw, które odnotowały deficyt w kapitale obrotowym oraz osiągnęły ponad 4 mln zł obrotu w 2019 r. Kwota omawianej pożyczki może wynosić od 800 tys. do nawet 5 mln zł. Z kolei jej okres finansowania może trwać do 6 lat.
 
Zestaw dokumentów koniecznych do uzyskania tej pożyczki jest niemal tożsamy z wymienionym wyżej, jednak do powyższej listy należy dopisać jeszcze prognozę finansową na kolejne lata finansowania pożyczki.
 
Więcej informacji na temat pożyczek z ARP udzielanych w ramach tarczy antykryzysowej znajdziesz pod tym linkiem.
 

Pozarządowe formy wsparcia

 
Rządowe formy pomocy, choć z pewnością potrzebne, nastręczają licznych trudności przedsiębiorcom, którzy w kryzysowej sytuacji znaleźli się po raz pierwszy. Utrzymanie płynności finansowej jest kluczowym czynnikiem w rozwoju firmy, dlatego rynek usług finansowych zareagował już wiele lat temu.
 
W sytuacji widma kryzysu finansowego przedsiębiorstwa warto rozważyć skorzystanie z innych form pomocy – na przykład faktoringu pozabankowego.
 
PragmaGO® oferuje prostą usługę finansowania faktur, która pozwala na szybkie odzyskanie płynności finansowej w przypadku, gdy kontrahenci zalegają ze spłatą zobowiązań.
 
 
Zobacz także:
Odroczony termin płatności – jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi?
Konsekwencje niepłacenia składek ZUS w terminie

Potrzebujesz Rady?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy – czym jest i jak ją obliczyć?

Obowiązek, jakim jest zaliczka na podatek dochodowy, dotyczy wszystkich przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Jak obliczyć jej wysokość i w jakim terminie trzeba ją zapłacić?

Czytaj więcej
Funkcje i istota faktoringu

Funkcje faktoringu

Najważniejszą funkcją faktoringu jest finansowanie. Dowiedz się, jakie inne funkcje może pełnić faktoring. Czy finansowanie to jedyna możliwość jaką oferuje?

Czytaj więcej
Czym jest i jak wygląda faktura uproszczona?

Duplikat faktury – czym jest i jak go wystawić?

Zgubiona faktura lub zniszczona to sytuacje, kiedy możesz poprosić o jej duplikat. Czy są inne przypadki, kiedy możesz o niego prosić? Jak powinien taki dokument wyglądać i czy wpływa na termin płatności?

Czytaj więcej