Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Prawo i podatki
Dodane: 27 października 2021

Prowadzenie transakcji handlowych wiąże się nieodmiennie z ryzykiem – przedsiębiorcy mogą na przykład spotkać się z opóźnieniami płatności ze strony kontrahentów. Jeżeli klient szybko się zreflektuje i opłaci należność w terminie niewiele dłuższym niż przewidywała transakcja, zwykle nie powoduje to żadnych skutków prawnych. Jeżeli jednak oczekujemy na spłatę znacznie dłużej, możemy zażądać spłaty kwoty należności powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – kogo dotyczą?

Nie każda transakcja nosi znamiona handlowej w rozumieniu prawa. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych mogą zostać naliczone jedynie w sytuacji, gdy wszystkie z wymienionych poniżej warunków są spełnione:

WAŻNE!


Z powyższych kryteriów wynika wyraźnie, że transakcja, której stroną jest konsument, nie kwalifikuje się do żądania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nie oznacza to jednak, że sprzedawca handlujący z osobą fizyczną jest pozostawiony sam sobie w przypadku wystąpienia opóźnień. Prawa i możliwości dotyczące odzyskania należności powiększonej o ewentualne odsetki określa inny akt prawny, a konkretnie Kodeks Cywilny. Szczegółowe zapisy na temat opisywanej sytuacji znaleźć można w art. 481 KC.

Warto również pamiętać o tym, że ten sam klient może przystępować do transakcji jako konsument lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Ta decyzja jest kluczowa w kontekście ustalania podstawy prawnej, z jakiej możemy żądać odsetek za opóźnienie.

 

Po jakim czasie można żądać odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Jeżeli sprzedający wypełnił swoją część umowy (udostępnił wynajmowany lokal, dostarczył towary czy wyświadczył usługę), a kupujący nie zapłacił w terminie, wierzyciel może wystąpić o odsetki, jednak nie zawsze od razu.

 

Jak obliczyć wysokość należnych odsetek?

Aby poprawnie obliczyć wysokość odsetek, które należą się wierzycielowi w związku z opóźnieniem, należy skorzystać z poniższego wzoru:

Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych - wzór

Obliczmy to na przykładzie.

Przykład:


Firma pana Krystiana sprzedała innej firmie siedem kserokopiarek za łączną kwotę 32 000 zł brutto. Termin płatności upłynął 15 września. Jeżeli więc kontrahent pana Krystiana zdecyduje się zapłacić 20 października, opóźnienie wyniesie 35 dni. Przy obowiązującej wysokości ustawowych odsetek wynoszącej 10,1% w stosunku rocznym, obliczenia będą wyglądały następująco: 32 000 x 0,101 x 35365 = 309,92 zł. Wysokość należnych odsetek w tym przypadku wyniesie 309,92 zł.

Jeżeli chcesz zweryfikować słuszność swoich obliczeń, z pomocą może przyjść dostępny w internecie kalkulator odsetek za opóźnienie, dostępny na przykład pod tym linkiem. Zanim jednak wprowadzisz dane dotyczące Twojej wierzytelności, zwróć uwagę na to, że możesz wybrać jeden z kilku kalkulatorów dostosowanych do tego, jakiego rodzaju podmiot jest dłużnikiem.

Przykład:


Gdyby dłużnikiem pana Krystiana był podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, w podanej powyżej sytuacji miałaby zastosowanie inna stawka odsetek – 8,1%. Dla kwoty 32 000 zł brutto i przy 35-dniowym opóźnieniu wysokość odsetek wyniesie zatem 248,55 zł.

 

Różne rodzaje odsetek za opóźnienie

Aby uniknąć nieporozumień i mieć pewność, że dobrze obliczyliśmy wysokość odsetek, pamiętajmy że istnieje rozgraniczenie pomiędzy następującymi terminami:

Czytaj także:
Termin odliczenia VAT z faktur
Jak wykorzystać przeterminowane faktury i poprawić płynność finansową?
Prolongata terminu płatności

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Zmiany podatkowe w 2023 roku

Zmiany podatkowe w 2023 roku – które zmiany weszły w życie, a które zostały odroczone?

Kolejny rok przynosi podwyżki podatków, zmiany w VAT, ale i nowe ulgi. Sprawdź, co zmieniło się już w styczniu, a na co jeszcze poczekamy!

Czytaj więcej
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem – kiedy się opłaca?

Ryczałt ewidencjonowany to forma podatku dochodowego, w ramach której przedsiębiorca odprowadza podatek jedynie od osiągniętych przychodów. Komu się opłaca?

Czytaj więcej
limit transakcji gotówkowych będzie dotyczyć nie tylko przedsiębiorców, ale i konsumentów

Nowy limit transakcji gotówkowych – co się zmieni i od kiedy?

Obecnie limit transakcji gotówkowych dotyczy jedynie transakcji B2B. Już wkrótce jednak kwota limitu znacząco się zmniejszy, a limit zacznie obowiązywać także w transakcjach z konsumentami. Sprawdź listę zmian!

Czytaj więcej