Prolongata terminu płatności

Rozwiązania finansowe dla firm
Dodane: 14 kwietnia 2021

Prolongata to inaczej przedłużenie terminu – może ono dotyczyć wszelkiego rodzaju umów, terminów płatności, a nawet realizacji zamówienia. Prolongaty stosuje się zarówno w relacjach biznesowych (na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca), jak i w relacjach firm z klientami.

 

 

Prolongata – co to jest?

Słowo pochodzi z łaciny i oznacza dokładnie „przedłużenie” – w terminologii finansowej prolongata oznacza zwykle przesunięcie terminu płatności zadłużenia, raty kredytu czy należności za fakturę.

W przypadku kredytów czy pożyczek prolongaty bywają dodatkowo płatne – informacje o kwotach, jakie należy zapłacić za prolongatę, kredytobiorca z pewnością znajdzie w umowie zawartej z bankiem.

Prolongata a historia kredytowa

Zanim zdecydujemy się na napisanie prośby o przedłużenie terminu płatności raty kredytu, warto sprawdzić własną historię kredytową – ma to znaczenie szczególnie, gdy pozostało jeszcze wiele rat do spłacenia. Banki oczywiście zdają sobie sprawę, że zobowiązania wieloletnie (jak na przykład kredyty hipoteczne, zawierane nawet na okres 30 lat) są obarczone pewnym ryzykiem, jednak nie mogą zlekceważyć negatywnych wpisów w BIK – upewnijmy się więc najpierw, że w czasie spłacania kredytu na zakup nieruchomości nie dopuściliśmy do zaniedbania innych zobowiązań.

Dowiedz się więcej o informacjach zawartych w BIK przedsiębiorcy – przeczytaj nasz artykuł!

Prolongata terminu wykonania usługi

Prolongata może dotyczyć nie tylko terminu płatności. Zdarzają się sytuacje, w których osoba lub firma mająca wykonać usługę, prosi o prolongatę terminu – na przykład z powodu zewnętrznych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi.

PRZYKŁAD:


Podczas budowy domu dla klienta, firma budowlana pana Mariusza ma problemy z dostawą okien i drzwi do budynku – problem leży po stronie fabryki, która musiała na jakiś czas wstrzymać produkcję z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Jako że elewację budynku ma wykonać inna firma, którą również obowiązują terminy umówione z pozostałymi klientami, pan Mariusz może się zdecydować na wystosowanie do klienta prośby o prolongatę terminu wykonania usług.

Sytuacje takie, jak opisana powyżej, zwykle rozwiązuje się w sposób polubowny – strony mogą poszukać innego dostawcy stolarki okienno-drzwiowej czy przesunąć część prac na inny termin bez oficjalnych pism. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na poczynione ustalenia i obowiązujące zależności, konieczne będzie ewidencjonowanie każdej zmiany terminu czy zakresu usług.

 
 
Sprawdź także!
Dotacja a dofinansowanie – poznaj różnice
Odroczenie płatności składek ZUS
 

Jak wnioskować o odroczenie terminu płatności?

Przede wszystkim powinniśmy skontaktować się z wierzycielem. Nie wszystkie banki czy firmy pożyczkowe oferują możliwość prolongowania terminu płatności, oszczędźmy więc sobie rozczarowań i upewnijmy się najpierw, że kredytodawca w ogóle dopuszcza taką ewentualność.
Jeżeli wiemy już, że instytucja, wobec której posiadamy zobowiązanie finansowe, udziela prolongat swoim klientom, po kontakcie z naszej strony możemy spodziewać się, że kredytodawca będzie chciał dokonać oceny naszej sytuacji finansowej.

WAŻNE!


Nawet jedna niespłacona w terminie rata poważnie zmniejsza szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o prolongatę, jak również ma bardzo negatywny wpływ na ocenę kondycji finansowej firmy. Zawsze dbaj o terminową spłatę należności.

Jeżeli wnioski z dokonanej oceny są pozytywne, będziemy mogli sporządzić podanie o prolongatę. Następnie kredytodawca nawiąże kontakt i zaproponuje zaktualizowanie warunków umowy kredytowej. Prolongata wpłynie na okres trwania kredytu, może też doprowadzić do zmiany ogólnej kwoty pożyczki, a nawet – jeżeli będzie zakładać powstanie długiej przerwy w obowiązku kredytowym – zmieni się wysokość kolejnych rat.

 

Prolongata terminu płatności – piszemy wniosek

Jeżeli chcemy uzyskać przesunięcie terminu płatności, konieczne będzie spisanie wniosku i przesłanie go do przedstawiciela lub na adres siedziby wierzyciela. Prawidłowo sporządzone podanie powinno zawierać szereg istotnych informacji:
 

Dokument należy oczywiście zatytułować w sposób niebudzący wątpliwości (na przykład: „Wniosek o prolongatę terminu płatności”) oraz podpisać lub opatrzyć pieczątką firmy.

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie prolongaty, w podaniu powinno znaleźć się także uzasadnienie prośby oraz – jeżeli takowe istnieją – załączniki w postaci dokumentów poświadczających zaistnienie okoliczności uniemożliwiających spłatę raty lub wykonanie usługi. We wspomnianym wcześniej przykładzie pana Mariusza, wykonawca mógłby dołączyć do wniosku o prolongatę oświadczenie producenta okien o konieczności wstrzymania produkcji.

 
 
Czytaj także:
 
Monit – co to jest i kiedy można go otrzymać
Scoring kredytowy – co to jest?
Kredyt obrotowy dla firm

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Faktoring dla firm z branży budowlanej

Faktoring dla firm budowlanych

Działasz w branży budowlanej i wystawiasz faktury z odległym terminem płatności? Sprawdź faktoring!

Czytaj więcej
Faktoring dla firm transportowych

Faktoring dla firm transportowych – zapomnij o zatorach płatniczych!

Długie terminy płatności w transporcie to norma. Dowiedz się, jak faktoring może Ci pomów w ich skróceniu.

Czytaj więcej
Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny a finansowy – poznaj różnice

Leasing operacyjny i finansowy to zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw - dowiedz się, czym się różnią!

Czytaj więcej