Jak obliczyć składkę zdrowotną w 2023 roku?

Stała, comiesięczna składka zdrowotna dla przedsiębiorców to już przeszłość. Od zeszłego roku zmieniły się zasady dotyczące ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a głównymi czynnikami są teraz forma opodatkowania oraz wysokość przychodów działalności gospodarczej. W nowych regulacjach nie zabrakło oczywiście elementów takich jak minimalna wysokość podstawy składki zdrowotnej – brak dochodu nie uchroni więc przedsiębiorców przed koniecznością regularnego odprowadzania składki zdrowotnej.
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Składka zdrowotna 2023 – dla skali podatkowej i podatku liniowego


Jak wspominaliśmy we wstępie – podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne różni się w zależności od wybranej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą formy opodatkowania. Firmy, które rozliczają się za pomocą skali podatkowej lub podatku liniowego ustalają wysokość składki zdrowotnej od 1 lutego bieżącego roku do 31 stycznia następnego roku.

Najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne, jaką może odprowadzać przedsiębiorca, wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu ustalenia wysokości składki. 1 lutego 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 3 490 zł. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna od 1 lutego 2023 do 21 stycznia 2024 wynosi 314,10 zł.

Ważne!

Choć na lipiec 2023 roku zaplanowano podniesienie minimalnego wynagrodzenia z 3 490 zł brutto do 3 600 zł brutto, nie będzie to miało wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku. Ta zmieni się dopiero 1 lutego 2024 roku.

Składka zdrowotna dla skali podatkowej – kalkulator


Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej, gdy prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową, ale zarabiamy więcej? Równanie jest proste: wystarczy kwotę dochodu przemnożyć przez 9% – wynik działania wyznaczy kwotę składki do zapłaty.

Warto pamiętać, że aby obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne za kwiecień, należy wziąć pod uwagę dochód osiągnięty w marcu. Składkę z kolei opłacamy w maju. Taki proces może budzić wątpliwości, dlatego przygotowaliśmy przykład obejmujący obliczenia dotyczące składki zdrowotnej na przestrzeni trzech miesięcy 2023 roku.

Przykład:

Firma pana Mateusza osiągnęła następujące dochody:

 • w lutym – 9 250 zł;
 • w marcu – 2 900 zł;
 • w kwietniu – 11 370 zł.

Oto, jak obliczyć składki za poszczególne miesiące:

Marzec: 9% z kwoty 9 250 zł (dochód z lutego) to 832,5 zł. Składkę w tej wysokości przedsiębiorca musi odprowadzić do 20 kwietnia.

Kwiecień: 9% z kwoty 2 900 zł (dochód z marca) to 261 zł. Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku wynosi jednak 314,10 zł, dlatego taką kwotę musi zapłacić pan Mateusz. Przelew powinien dotrzeć do ZUS do dnia 20 maja.

Maj: 9% z kwoty 11 370 zł (dochód z kwietnia) wynosi 1 023,30 zł. Tę kwotę należy zapłacić do 20 czerwca.

Składka zdrowotna dla podatku liniowego – kalkulator


W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym sytuacja wygląda podobnie z tą różnicą, że składka na ubezpieczenie zdrowotne nie wynosi 9% od dochodu, a jedynie 4,9%. Weźmy pod uwagę ten sam przykład. W omawianym wariancie pan Mateusz zdecyduje się jednak na podatek liniowy.

Przykład:

Firma pana Mateusza osiągnęła następujące dochody:

 • w lutym – 9 250 zł;
 • w marcu – 2 900 zł;
 • w kwietniu – 11 370 zł.

Oto, jak obliczyć składki za poszczególne miesiące:

Marzec: 4,9% z kwoty 9 250 zł (dochód z lutego) to 453,25 zł. Składkę w tej wysokości przedsiębiorca musi odprowadzić do 20 kwietnia.

Kwiecień: 4,9% z kwoty 2 900 zł (dochód z marca) to 142,10 zł. Minimalna wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku wynosi jednak 314,10 zł, dlatego taką kwotę musi zapłacić pan Mateusz. Przelew powinien dotrzeć do ZUS do dnia 20 maja.

Maj: 4,9% z kwoty 11 370 zł (dochód z kwietnia) wynosi 557,13 zł. Tę kwotę należy zapłacić do 20 czerwca.

Składka zdrowotna 2023 – dla przedsiębiorców na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych


Jeżeli firma korzysta z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przy obliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne musi wziąć pod uwagę dwa czynniki: przychód przedsiębiorstwa (ryczałtowcy nie mają możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów) oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

W 2023 roku przedsiębiorcy sprawdzają tę kwotę dla IV kwartału 2022 roku.

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu korzystają z trzech progów:

 • jeżeli przychód firmy nie przekracza 60 000 zł, podstawę wymiaru składki zdrowotnej oblicza się, biorąc pod uwagę 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2023 roku jest to 4 179,56 zł, a zatem składka zdrowotna do zapłaty wynosi 376,16 zł.
 • jeżeli przychód firmy mieści się w przedziale 60 000 – 300 000 zł, przedsiębiorca bierze pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wymiarze 100%, czyli 6 965,94 zł. Oznacza to, że wysokość składki zdrowotnej wyniesie 626,93 zł.
 • jeżeli przychód firmy przekracza 300 000 zł, przedsiębiorca musi uwzględnić 180% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 12 538,69 zł. Kwota składki do zapłaty wyniesie w takim przypadku aż 1 128,48 zł

Uproszczona składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców

Istnieje możliwość odprowadzania uproszczonej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uproszczona forma oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł naliczyć składkę zdrowotną od podstawy wymiaru ustalonej w oparciu o przychody uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. Kwotę tę należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne opłacone w poprzednim roku kalendarzowym. 

Należy jednak pamiętać, że aby pomniejszenie to było możliwe, składki odprowadzane w zeszłym roku nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca nie mógł też dokonać odliczenia składki zdrowotnej od dochodu na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W takim układzie przedsiębiorca stosuje jedną stawkę składki zdrowotnej przez cały rok kalendarzowy. Istotne są jednak dwa warunki, które firma musi spełnić, aby móc skorzystać z uproszczonej składki.

Po pierwsze: musi w danym roku opłacać zryczałtowany podatek dochodowy. Po drugie: w całym poprzednim roku kalendarzowym prowadziła działalność opodatkowaną ryczałtem lub na zasadach ogólnych.

Składka zdrowotna 2023 – dla przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej


W tym przypadku niepotrzebne są żadne obliczenia. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem z pomocą karty podatkowej (a więc osoby uprawiające wolne zawody, ale także przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start), odprowadzają stałą składkę na ubezpieczenie zdrowotne przez cały rok.

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące na dzień 1 stycznia danego roku. W 2023 roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 3 490 zł. Ile wynosi składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej? Tyle samo, ile minimalne składki zdrowotnej korzystających ze skali podatkowej lub podatku liniowego. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej zapłacą więc 314,10 zł składki zdrowotnej.

Ważne!

Pamiętaj, że karta podatkowa to forma opodatkowania, której nie można już wybrać. Od 2022 roku karta podatkowa dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy wcześniej korzystali z tego rodzaju opodatkowania. Nowo założone jednoosobowe działalności gospodarcze mogą wybierać pomiędzy skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jaki jest termin płatności składki zdrowotnej?


Każdy przedsiębiorca musi odprowadzić składkę zdrowotną do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy składka na ubezpieczenie zdrowotne. Przykładowo: składkę za marzec 2023 należy odprowadzić do 20 kwietnia 2023. 

O tym warto wiedzieć:


 • Czym charakteryzuje się jednorazowa amortyzacja środków trwałych?

  Na czym polega jednorazowa amortyzacja środków trwałych i jakie limity obowiązują w 2023?


  Co daje jednorazowa amortyzacja środków trwałych? Jakie limity obowiązują w 2023 roku?
  Więcej: Na czym polega jednorazowa amortyzacja środków trwałych i jakie limity obowiązują w 2023?
 • Jakie są terminy odliczenia VAT z faktur

  Termin odliczenia VAT z faktur


  Dowiedz się, kiedy i jak odliczyć VAT z faktur, aby móc obniżyć wysokość podatku dochodowego.
  Więcej: Termin odliczenia VAT z faktur
 • Podróż służbowa wiąże się z przyznaniem pracownikowi diety krajowej

  Diety krajowe dla pracownika w 2023 – ile wynoszą i kiedy przysługują?


  Dieta to suma pieniędzy, która przysługuje pracownikom za wyjazd w delegację. Poznaj dokładne kwo
  Więcej: Diety krajowe dla pracownika w 2023 – ile wynoszą i kiedy przysługują?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy