Zmiany w kodeksie pracy 2022 i 2023 – 10 najważniejszych zmian

Już od dłuższego czasu powszechnie wiadomo było, że kodeks pracy w Polsce czekają daleko idące zmiany. Powodów do ich wprowadzenia jest kilka – mowa o dyrektywach unijnych, które weszły w życie z dniem 1 i 2 sierpnia 2022 roku. Prace legislacyjne po stronie polskiego rządu przedłużały się jednak i wszystkie zaplanowane zmiany uchwalono dopiero 8 lutego 2023 roku. Czytaj dalej i poznaj odpowiedzi na najistotniejsze pytania.
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Nowe dyrektywy unijne dotyczące pracy – co zawierają?


Dyrektywa work-life balance – najważniejsze założenia

Urlop rodzicielski

Powrót kobiet na rynek pracy

Urlop ojcowski

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Podstawowe elementy stosunku pracy

Informacje uzupełniające

Minimalne wymogi umowy o pracę

Pozostałe ustalenia dyrektywy

Nowe zmiany w kodeksie pracy – kiedy zostaną wprowadzone?


Zmiany w kodeksie pracy – lista 10 najważniejszych zmian


 1. Dodatkowy urlop opiekuńczy 
  – dodatkowy, bezpłatny urlop opiekuńczy przysługujący pracownikom, którzy muszą opiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny (np. rodzicem, mężem lub żoną). Co ważne, bliska osoba nie musi być członkiem rodziny — wystarczy, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Urlop udzielany będzie na wniosek pracownika i może trwać maksymalnie pięć dni w ciągu roku.

 1. Dodatkowy urlop z powodu “siły wyższej” 
  – dyrektywa wprowadza 2 dni robocze lub 16 godzin urlopu spowodowanego działaniem siły wyższej (nagły wypadek, choroba lub inne istotne wydarzenie). Urlop ten jest płatny w wysokości 50% podstawowego wynagrodzenia.

 1. Dłuższy urlop rodzicielski 
  – urlop rodzicielski ma ulec wydłużeniu o 9 tygodni (z 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku porodu mnogiego do – odpowiednio – 41 i 43 tygodni). Urlop ten będzie możliwy do wykorzystania w maksymalnie pięciu częściach do końca roku, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. 9 tygodni z tego urlopu będzie możliwe do wykorzystania jedynie przez ojca, bez możliwości przeniesienia urlopu na matkę.

 1. Zasiłek macierzyński
  – zmiana wysokości – przepisy unijne zakładają wprowadzenie 70-procentowego zasiłku macierzyńskiego za cały okres trwania urlopu rodzicielskiego. W obecnym stanie prawnym matka korzystająca z urlopu rodzicielskiego może otrzymać 100% zasiłku za pierwsze 6 tygodni oraz 60% za pozostały okres.

 1. Urlop ojcowski dostępny krócej 
  – ojcowie będą mogli skorzystać z dwutygodniowego urlopu nie przez 24 miesiące od miesiąca narodzin dziecka, a jedynie przez 12 miesięcy.

 1. Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do lat ośmiu 
  – nowe przepisy mają zagwarantować pracownikom wychowującym dzieci do lat ośmiu elastyczny czas pracy (lub uzasadnienie na piśmie w przypadku odmowy tegoż), a także niemożność zlecania pracy w nocy, wysyłania na delegacje czy ustalania nadgodzin bez zgody pracownika.

 1. Praca zdalna 
  – w Kodeksie Pracy ma pojawić się definicja pracy zdalnej oraz związane z nią obowiązki i przywileje. Zgodnie z projektem zmian pracodawca ma pokrywać koszt energii elektrycznej oraz opłaty za Internet wykorzystywane przez pracownika w godzinach pracy. Zgodnie z najnowszą wersją przepisów pracodawca jest także zobowiązany do pozytywnego rozpatrzenia każdego wniosku złożonego przez:
  • pracownika, który sprawuje opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • pracownicę będącą w ciąży.

 1. Zmiany w umowach na okres próbny 
  – umowy na okres próbny nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz prawo do zwrócenia się do pracodawcy z prośbą o zmianę formy zatrudnienia na bardziej przewidywalną. Prawo to przysługuje każdemu pracownikowi raz w roku. Pracodawca z kolei jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.

 1. Dodatkowe przerwy w czasie pracy 
  – nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza także dwie dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy (oprócz jednej podstawowej). Z drugiej przerwy, trwającej 15 minut, będą mogli skorzystać pracownicy, których dobowy wymiar pracy wynosi minimum 9 godzin. Prawo do skorzystania z trzeciej przerwy – również 15-minutowej – dotyczyć będzie osoby, które pracują dłużej niż 16 godzin w ciągu doby.

 1. Kontrola trzeźwości 
  – w myśl nowych przepisów pracodawca zyskuje możliwość przeprowadzenia kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Badanie to można wykonać w dwóch przypadkach: gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub gdy jest to niezbędne w celu ochrony mienia.

  Kontrola trzeźwości w firmie może zostać wykonana przy użyciu skalibrowanego urządzenia (czyli alkomatu). Co więcej, pracodawca musi poinformować pracowników o tym, że zamierza wprowadzić system kontroli trzeźwości – może to zrobić za pośrednictwem regulaminu pracy lub obwieszczenia. Najważniejsze, by informacja ta dotarła do wszystkich, których dotyczy, na minimum dwa tygodnie przed przeprowadzeniem pierwszej kontroli. Co ciekawe, pracodawca ma również możliwość przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika świadczącego pracę zdalną.

Wygląda na to, że saga związana w wprowadzeniem przepisów dyrektyw work-life balance oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy dobiega końca. 7 kwietnia 2023 r. będą obowiązywały już wszystkie zaplanowane zmiany.

O tym warto wiedzieć:


 • leasing pracowników zamiast rekrutacji?

  Leasing pracowników – co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?


  Na czym polega leasing pracowniczy? Kiedy warto z niego skorzystać?
  Więcej: Leasing pracowników – co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?
 • Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

  Całkowity koszt zatrudnienia pracownika


  Koszty pracownika to nie tylko jego wynagrodzenie. Dowiedz się, ile naprawdę kosztuje zatrudnienie pracownika w 2023 roku.
  Więcej: Całkowity koszt zatrudnienia pracownika
 • spotkanie online podczas pracy z domu - kontrola pracy zdalnej

  Kontrola pracy zdalnej – co mówią nowe przepisy?


  Pracodawca ma prawo do kontroli pracy zdalnej. Jak i kiedy może ją przeprowadzić?
  Więcej: Kontrola pracy zdalnej – co mówią nowe przepisy?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy