Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to nie tylko obowiązki

Na polskim rynku pracy osoby z niepełnosprawnościami (OzN) odnajdują się coraz częściej i coraz lepiej – spora w tym zasługa PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z biegiem czasu zmianie uległo jednak także podejście samych pracodawców do wizji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Od wielu lat możemy zaobserwować wzrost zatrudnienia OzN w Polsce, jednak temat wciąż nie jest wystarczająco nagłośniony. Wśród pracodawców zdaje się pokutować przeświadczenie, że z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wiążą się same dodatkowe obowiązki, obciążenia finansowe oraz problemy natury prawnej. W rzeczywistości jednak – choć oczywiście pojawiają się konkretne obowiązki – zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami niesie ze sobą szereg korzyści.
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?


Zanim zaczniemy, chciałbym zwrócić uwagę każdego pracodawcy rozważającego zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami na ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku – to właśnie ten dokument powinien być głównym punktem odniesienia w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Stopień niepełnosprawności

Jakie warunki muszą spełnić pracownicy?

O co musi zadbać pracodawca?


Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych we wspomnianej wcześniej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej – w tym między innymi zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Jakie dokładnie obowiązki niesie za sobą zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy – Każda zatrudniona osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Jedynym ograniczeniem jest konieczność przepracowania minimum jednego roku od momentu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto, jeżeli pracownik ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego z innego powodu niż posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, nie może on przekroczyć łącznie 10 dodatkowych dni w ciągu roku kalendarzowego.
 • Dodatkowe płatne zwolnienie z pracy – ci spośród pracowników, którzy posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, mają prawo do dodatkowego zwolnienia z pracy raz w roku na okres nie dłuższy niż 21 dni roboczych. Zwolnienie to może zostać przez pracownika wykorzystane w jednym ze wskazanych celów, na przykład: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, badaniach specjalistycznych, zabiegach, czy w celu naprawy lub zaopatrzenia się w sprzęt ortopedyczny.
 • Przystosowanie stanowiska pracy – art. 4, pkt. 5 ustawy o rehabilitacji mówi wyraźnie o tym, że jeśli pracodawca zatrudnia osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wówczas ma obowiązek przystosować jej stanowisko pracy. Z kolei ustawowa definicja przystosowanego stanowiska pracy to “stanowisko pracy, które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności” – jest to więc termin bardzo pojemny i nieprecyzyjny.

Ważne!

Ważne!

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego a dofinansowanie z PFRON


Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

PRZYKŁAD

Dofinansowanie do wynagrodzenia a koszty płacy

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Ważne!

O tym warto wiedzieć:


 • leasing pracowników zamiast rekrutacji?

  Leasing pracowników – co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?


  Na czym polega leasing pracowniczy? Kiedy warto z niego skorzystać?
  Więcej: Leasing pracowników – co to jest i kiedy warto z niego skorzystać?
 • Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

  Całkowity koszt zatrudnienia pracownika


  Koszty pracownika to nie tylko jego wynagrodzenie. Dowiedz się, ile naprawdę kosztuje zatrudnienie pracownika w 2023 roku.
  Więcej: Całkowity koszt zatrudnienia pracownika
 • spotkanie online podczas pracy z domu - kontrola pracy zdalnej

  Kontrola pracy zdalnej – co mówią nowe przepisy?


  Pracodawca ma prawo do kontroli pracy zdalnej. Jak i kiedy może ją przeprowadzić?
  Więcej: Kontrola pracy zdalnej – co mówią nowe przepisy?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy