Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to nie tylko obowiązki

Kadry
Dodane: 06 kwietnia 2022

Na polskim rynku pracy osoby z niepełnosprawnościami (OzN) odnajdują się coraz częściej i coraz lepiej – spora w tym zasługa PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z biegiem czasu zmianie uległo jednak także podejście samych pracodawców do wizji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Od wielu lat możemy zaobserwować wzrost zatrudnienia OzN w Polsce, jednak temat wciąż nie jest wystarczająco nagłośniony.

Wśród pracodawców zdaje się pokutować przeświadczenie, że z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wiążą się same dodatkowe obowiązki, obciążenia finansowe oraz problemy natury prawnej. W rzeczywistości jednak – choć oczywiście pojawiają się konkretne obowiązki – zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami niesie ze sobą szereg korzyści.

Czytaj dalej i dowiedz się:

Zapraszamy do lektury!

 

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Zanim zaczniemy, chciałbym zwrócić uwagę każdego pracodawcy rozważającego zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami na ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku – to właśnie ten dokument powinien być głównym punktem odniesienia w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Stopień niepełnosprawności

Jeżeli chcesz zatrudnić w swojej firmie osoby niepełnosprawne, warto najpierw zaznajomić się z przyjętymi stopniami niepełnosprawności. W polskim prawie występują trzy – lekki, umiarkowany i znaczny. Z każdym z nich wiążą się inny zestaw obowiązków i korzyści wynikających z zatrudnienia.

Powinieneś – jako przyszły pracodawca osoby lub osób z niepełnosprawnościami – dobrze znać różnice pomiędzy tymi stopniami także po to, by odpowiednio dobrać oferty pracy do zadań, jakie mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnościami – na niektórych stanowiskach świetnie sprawdzą się osoby niepełnosprawne nawet w stopniu znacznym, inne stanowiska z kolei pozwolą jedynie na zatrudnienie osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Jakie warunki muszą spełnić pracownicy?

Zanim osoba z niepełnosprawnością będzie mogła podjąć pracę, konieczne będzie uzyskanie zgody na wykonywanie pracy – wydaje ją lekarz medycyny pracy. Ponadto pracownik niepełnosprawny musi okazać pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

O co musi zadbać pracodawca?

Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych we wspomnianej wcześniej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej – w tym między innymi zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Jakie dokładnie obowiązki niesie za sobą zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

 

 

 

WAŻNE!


Pracodawcy mogą wystąpić do PFRON z wnioskiem o zwrot kosztów adaptacji stanowiska pracy dla potrzeb niepełnosprawnych pracowników. To tylko jeden z wielu przykładów wsparcia, jakie może uzyskać pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami.

Aby jak najlepiej dostosować stanowisko pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, najlepiej jeszcze w trakcie rekrutacji dowiedzieć się, jakie oczekiwania ma przyszły pracownik wobec swojego stanowiska pracy – jakich udogodnień się spodziewa, jakie znacząco ułatwią mu pracę, a bez jakich wręcz nie będzie w stanie komfortowo wykonywać swoich obowiązków.

Aby możliwie jak najdokładniej przygotować się na współpracę z osobami niepełnosprawnymi, pracodawca powinien także przyjrzeć się dwóm dokumentom: Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych.

WAŻNE!


O wszystkich warunkach zatrudnienia należy poinformować pracownika w formie pisemnej – nie później niż 7 dni po zawarciu umowy. Informacja dla pracownika niepełnosprawnego o warunkach zatrudnienia musi zawierać dane dotyczące wymiaru czasu pracy, terminu wypłaty wynagrodzeń, przysługującego urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia oraz układzie zbiorowym pracy.

 

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego a dofinansowanie z PFRON

Nie tylko przystosowanie stanowiska pracy może zostać objęte zwrotem kosztów dla pracodawcy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewiduje wiele form pomocy dla pracodawców, którzy zdecydują się dać zatrudnienie OzN. Jako pracodawca możesz:

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Najistotniejszym jest stopień niepełnosprawności pracownika – to od niego w głównej mierze zależeć będzie kwota dofinansowania.

PFRON może dofinansować:

Co więcej – kwota dofinansowania może ulec zwiększeniu, jeżeli pracownik posiada orzeczenie:

W takim przypadku do kwoty dofinansowania dodaje się:

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość ewentualnego dofinansowania, jest oczywiście wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej – punktem wyjściowym jest cały etat, a w przypadku mniejszej części etatu kwotę oblicza się proporcjonalnie.

Przykład:


Firma chce zatrudnić pana Mateusza, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym oznaczone symbolem 04-O. Jego pracodawca mógłby więc liczyć na dofinansowanie w wysokości 2 100 zł (1 200 + 900 z racji znacznego uszkodzenia wzroku pracownika). Ze wstępnych ustaleń pomiędzy stronami wynika jednak, że pan Mateusz będzie pracował w niepełnym wymiarze godzin – jedynie od poniedziałku do czwartku. 80% etatu przekłada się bezpośrednio na kwotę dofinansowania, które będzie wynosić nie więcej niż 1 680 zł miesięcznie.

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia a koszty płacy

Na koszty płacy ponoszone przez pracodawcę składają się nie tylko wynagrodzenie brutto dla pracownika, ale również składki na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Dofinansowanie pozyskane z PFRON nie może przekroczyć 75% kosztów płacy (90%, jeżeli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej).

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić osobę niepełnosprawną, może wystąpić o zwrot kosztów wyposażenia jej stanowiska pracy. Dzięki temu będzie mógł sfinansować zakup niezbędnych sprzętów (komputera, urządzeń peryferyjnych, krzesła ergonomicznego, a nawet biurka czy regału) w kwocie nieprzekraczającej piętnastokrotności średniego wynagrodzenia.

O taki zwrot kosztów może ubiegać się pracodawca, który:

Wniosek w tej sprawie pracodawca składa do starosty właściwego dla miejsca zarejestrowania osoby niepełnosprawnej, którą ma zamiar zatrudnić.

WAŻNE!


Jeżeli mimo deklaracji pracodawca nie dopełni warunku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na okres minimum 36 miesięcy, będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania w całości.

Czytaj także:
Krok po kroku, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Zmiany w kodeksie pracy 2022

Zmiany w kodeksie pracy 2022 – 8 najważniejszych zmian

Dodatkowy urlop opiekuńczy, dłuższy urlop rodzicielski? Co jeszcze zmieni się w kodeksie pracy?

Czytaj więcej
Jak sporządzić korektę listy płac

Korekta listy płac – kiedy i jak ją sporządzić?

W jakich sytuacjach i jak sporządzić korektę listy płac?

Czytaj więcej
Kontrola PIP w Twojej firmie

Kontrola PIP w firmie – co sprawdza i jak się do niej przygotować?

Bądź gotowy/a, gdy do drzwi Twojej firmy zapuka PIP.

Czytaj więcej