Po co przedsiębiorcy weksel in blanco?

Dodane: 24 października 2016

Sposobów zabezpieczania umów z kontrahentami jest wiele, jednym z nich jest weksel in blanco. Wystawienie weksla in blanco jest najprostszą i niegenerującą dodatkowych kosztów formą zabezpieczania należności. Upraszczając, mając weksel i wydany na jego podstawie prawomocny nakaz zapłaty, możemy prowadzić egzekucję z całego majątku kontrahenta, który stał się naszym dłużnikiem.
 

Spis treści:

 

Czym właściwie jest weksel in blanco?

 
Weksel in blanco to rodzaj weksla, z tą różnicą, że nie jest on w pełni uzupełniony, brakuje na nim m.in. kwoty do zapłaty. Jedyne, co taki weksel musi posiadać to podpis dłużnika lub poręczyciela oraz informacja o zobowiązaniu się do zapłaty za ten weksel. W momencie, kiedy wierzyciel zechce z niego skorzystać, sam uzupełnia brakujące informacje, a następnie rozpoczyna postępowanie zmierzające do odzyskania powstałego zadłużenia.
 

W jakich sytuacjach powinniśmy zastosować zabezpieczenie w postaci weksla?

 
Ta forma zabezpieczenia transakcji może być zastosowana, gdy planujemy podjęcie współpracy z nowym kontrahentem, o którym nie wiemy, czy będzie wywiązywał się z umowy, czyli terminowo regulował należności wynikające z faktur.
 
Oczywiście najlepiej byłoby w ogóle nie podpisywać umowy, jeśli nie jesteśmy przekonani co do stabilności finansowej i rzetelności przyszłego klienta. Sytuacja na rynku skłania jednak zarządzających do zawierania ryzykownych transakcji, w nadziei na osiągnięcie zysku i poprawę aktualnej kondycji firmy. Warto ograniczyć ryzyko poprzez ustanowienie zabezpieczenia, jakim może być między innymi weksel in blanco.
 

Jak wystawić weksel in blanco?

 
Weksel in blanco wystawiany jest na zabezpieczenie wszelkich zobowiązań, które mogą powstać w związku z realizacją umowy. Najczęściej stosowana praktyka, to umieszczenie w umowie podpisywanej z kontrahentem zapisu o zabezpieczeniu wszelkich mogących wyniknąć z niej roszczeń, wekslem in blanco, wydawanym przy podpisaniu umowy. Wekslowi zwykle towarzyszy deklaracja wekslowa, która dokładnie opisuje, na jakich warunkach i zasadach wierzyciel będzie mógł wypełnić weksel. Powyższe zapisy mogą być także umieszczone w treści samej umowy. Wystawca weksla powinien złożyć na nim podpis w naszej obecności. Do wystawienia weksla w imieniu przedsiębiorcy uprawnione są osoby, które mogą go reprezentować. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podpis na wekslu złoży sam przedsiębiorca. Z kolei w przypadku spółek, podpisy zostaną złożone przez osoby, które zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym są uprawnione do reprezentowania spółki.

Pamiętajmy, że weksel jest papierem wartościowym. Warunkiem wykonywania praw z weksla jest jego posiadanie, oczywiście w oryginale.

 

W jaki sposób wykorzystać weksel?

 
W razie opóźnienia w zapłacie należności, wynikających z faktur, będziemy uprawnieni do wypełnienia weksla zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej, a następnie wezwiemy wystawcę do zapłaty. Jeśli wystawca weksla nie dokona zapłaty, możemy złożyć pozew o wydanie nakazu zapłaty z weksla, dołączając oryginał weksla. Nakazy są wydawane przez sąd bez wyznaczania terminu rozprawy. Nakaz zapłaty staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu udzielonego do zaspokojenia roszczenia. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności niezależnie od wniesienia zarzutów przez pozwanego, możemy prowadzić egzekucję z majątku dłużnika. W razie wniesienia zarzutów przez pozwanego sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności. Nie czekając na nadanie klauzuli, możemy dokonać zabezpieczenia na majątku dłużnika.
 

Jak wypełnić weksel in blanco?

Dlaczego prawidłowe wypełnienie weksla jest tak ważne? Ponieważ to właśnie błędnie wprowadzone informacje mogą nam uniemożliwić rozpoczęcie procesu odzyskania należności. Warto więc przyłożyć się do procesu wypełniania weksla i postępować zgodnie z niżej opisanymi krokami.

Zanim przejdziemy do uzupełniania weksla in blanco, należy dokładnie zapoznać się z zawartością deklaracji wekslowej. To właśnie w tym dokumencie znajdują się szczegółowe informacje na temat zawartego porozumienia, które powinny być punktem wyjściowym do uzupełniania kolejnych pól.

Kolejny, drugi krok to wypełnienie informacji na temat miejsca wystawienia weksla, czyli miejscowości, w której dokument został przygotowany. Uwaga! Jest to element, który musi się znaleźć w każdym wekslu in blanco, niezależnie od treści wcześniej zawartego porozumienia. Jego brak skutkuje nieważnością weksla.

Następnie należy uzupełnić datę wystawienia weksla oraz termin płatności. Termin płatności to nic innego, jak dzień, w którym ma nastąpić zapłata z tytułu wystawionego weksla. Możliwe są cztery sposoby oznaczenia terminu: za okazaniem, w określonym czasie po okazaniu, w określonym czasie po określonej dacie oraz w oznaczonym dniu.

Po uzupełnieniu terminu płatności należy przejść do oznaczenia bezwarunkowego przyrzeczenia zapłaty oraz oznaczenia remitenta. Remitent to osoba na rzecz, której ma nastąpić zapłata. Następny, czyli 7 krok to oznaczenie sumy pieniężnej. Kwota powinna być wpisana słownie i liczbowo. Powinna zawierać także walutę, w jakiej ma być dokonana zapłata. Ostatnim elementem jest wskazanie miejsca, w którym powinna zostać dokonana płatność.
 

Czy weksel za każdym razem gwarantuje odzyskanie należności?

 
Należy pamiętać, że niezależnie od wielu zalet, które zostały opisane, weksel jest wart tyle, ile majątek jego wystawcy. Tak więc uzyskanie orzeczenia sądowego nie zamyka sprawy. Odzyskanie należności będzie możliwe tylko pod warunkiem istnienia majątku, z którego zostanie przeprowadzona egzekucja. Istotne jest więc wcześniejsze sprawdzenie kontrahenta, jeszcze przed zabezpieczeniem się wekslem, aby nie okazało się, że jest on tylko dokumentem bez pokrycia.
 
Warto stosować zabezpieczenie w formie weksla, ponieważ na jego podstawie stosunkowo szybko uzyskamy nakaz zapłaty i będziemy mogli prowadzić egzekucję, nawet w przypadku wniesienia zarzutów przez dłużnika.
 
 
Zobacz także:
Monitoring należności sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie

Potrzebujesz Rady?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej – czym jest i jak go uzyskać?

Dowiedz się, czym jest certyfikat rezydencji podatkowej i jakie dane powinien zawierać. Czy każda firma musi taki certyfikat posiadać? Wszystko na temat certyfikatu rezydencji podatkowej.

Czytaj więcej
BIK a BIG istotne różnice

BIK a BIG – czym się różnią?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej i BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej - dowiedz się czy instytucje te są do siebie podobne, jakie dane można w nich sprawdzić i komu te informacje mogą się przydać.

Czytaj więcej
Odroczenie płatności składek ZUS

Odroczenie płatności składek ZUS

Chcesz odroczyć płatność za ZUS, ale jest to zbyt skomplikowane? Zrób to prosto i bez zbędnych formalności razem z PragmaGO® i InFakt. Dowiedz się więcej o usłudze.

Czytaj więcej