Po co przedsiębiorcy weksel in blanco?

Dodane: 24 października 2016

Sposobów zabezpieczania umów z kontrahentami jest wiele, jednym z nich jest weksel in blanco. Wystawienie weksla in blanco jest najprostszą i niegenerującą dodatkowych kosztów formą zabezpieczania należności. Upraszczając, mając weksel i wydany na jego podstawie prawomocny nakaz zapłaty, możemy prowadzić egzekucję z całego majątku kontrahenta, który stał się naszym dłużnikiem.

 

W jakich sytuacjach powinniśmy zastosować zabezpieczenie w postaci weksla?

 

Ta forma zabezpieczenia transakcji może być zastosowana, gdy planujemy podjęcie współpracy z nowym kontrahentem, o którym nie wiemy, czy będzie wywiązywał się z umowy, czyli terminowo regulował należności wynikające z faktur.

Oczywiście najlepiej byłoby w ogóle nie podpisywać umowy, jeśli nie jesteśmy przekonani co do stabilności finansowej i rzetelności przyszłego klienta. Sytuacja na rynku skłania jednak zarządzających do zawierania ryzykownych transakcji, w nadziei na osiągnięcie zysku i poprawę aktualnej kondycji firmy. Warto ograniczyć ryzyko poprzez ustanowienie zabezpieczenia, jakim może być między innymi weksel in blanco.

 

Jak wystawić weksel in blanco?

 

Weksel in blanco wystawiany jest na zabezpieczenie wszelkich zobowiązań, które mogą powstać w związku z realizacją umowy. Najczęściej stosowana praktyka, to umieszczenie w umowie podpisywanej z kontrahentem zapisu o zabezpieczeniu wszelkich mogących wyniknąć z niej roszczeń, wekslem in blanco, wydawanym przy podpisaniu umowy. Wekslowi zwykle towarzyszy deklaracja wekslowa, która dokładnie opisuje na jakich warunkach i zasadach wierzyciel będzie mógł wypełnić weksel. Powyższe zapisy mogą być także umieszczone w treści samej umowy. Wystawca weksla powinien złożyć na nim podpis w naszej obecności. Do wystawienia weksla w imieniu przedsiębiorcy uprawnione są osoby, które mogą go reprezentować. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podpis na wekslu złoży sam przedsiębiorca. W przypadku spółek, podpisy zostaną złożone przez osoby, które zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym są uprawnione do reprezentowania spółki.

Pamiętajmy, że weksel jest papierem wartościowym. Warunkiem wykonywania praw z weksla jest jego posiadanie, oczywiście w oryginale.

 

W jaki sposób wykorzystać weksel?

 

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktur, będziemy uprawnieni do wypełnienia weksla zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej, a następnie wezwiemy wystawcę do zapłaty. Jeśli wystawca weksla nie dokona zapłaty, możemy złożyć pozew o wydanie nakazu zapłaty z weksla, dołączając oryginał weksla. Nakazy są wydawane przez sąd bez wyznaczania terminu rozprawy. Nakaz zapłaty staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu udzielonego do zaspokojenia roszczenia. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, niezależnie od wniesienia zarzutów przez pozwanego, możemy prowadzić egzekucję z majątku dłużnika. W razie wniesienia zarzutów przez pozwanego sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności. Nie czekając na nadanie klauzuli możemy dokonać zabezpieczenia na majątku dłużnika.

Należy pamiętać, że niezależnie od wielu zalet, które zostały opisane, weksel jest wart tyle, ile majątek jego wystawcy. Tak więc uzyskanie orzeczenia sądowego nie zamyka sprawy. Odzyskanie należności będzie możliwe tylko pod warunkiem istnienia majątku, z którego zostanie przeprowadzona egzekucja. Istotne jest więc wcześniejsze sprawdzenie kontrahenta, jeszcze przed zabezpieczeniem się wekslem, aby nie okazało się, że jest on tylko dokumentem bez pokrycia.

Warto stosować zabezpieczenie w formie weksla, ponieważ na jego podstawie stosunkowo szybko uzyskamy nakaz zapłaty i będziemy mogli prowadzić egzekucję, nawet w przypadku wniesienia zarzutów przez dłużnika.

 

Zobacz także:

Monitoring należności sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie

 

Potrzebujesz Rady?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Jakie są terminy wystawiania faktur

Terminy wystawiania faktur

Wystawiasz faktury swoim klientom albo czekasz, aż ktoś wystawi fakturę Tobie? Dowiedz się, jakie według prawa obowiązują w Polsce terminy wystawiania faktur.

Czytaj więcej
Jak księgować faktoring

Jak księgować faktoring?

Księgowanie faktoringu może wydawać się skomplikowaną czynnością. Dzięki nam dowiesz się, jak robić to prawidłowo w zależności od tego, jaki jest to rodzaj usługi.

Czytaj więcej
Jakie są konsekwencje niepłacenia ZUS w terminie

Konsekwencje niepłacenia składek ZUS w terminie

Brakuje Ci gotówki na terminowe opłacanie składek ZUS i obawiasz się konsekwencji? Dowiedz się, czego się spodziewać za opóźnienia w płatnościach oraz jak sobie z nimi radzić!

Czytaj więcej