Powierniczy Przelew Wierzytelności – czy jest się czego bać?

Dodane: 09 listopada 2016

Zastanawiasz się, jak wygląda taka współpraca na linii wierzyciel – dłużnik pod względem formalnym? Otóż firma windykacyjna przyjmując zlecenie najczęściej podpisuje z klientem Umowę Powierniczego Przelewu Wierzytelności. To najbardziej preferowana forma współpracy. Wierzyciel zleca odzyskanie długu i na tym kończy się jego rola, a firma windykacyjna może działać szybciej i znacznie swobodniej.

 

Z czego wynika skuteczność tego rozwiązania i co oznacza dla pierwotnego wierzyciela?

 

Znaczenie ma aspekt psychologiczny, ale wyjaśnijmy: w ramach Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności Powiernik (Cesjonariusz, którym jest w tym przypadku firma windykacyjna) działa w imieniu własnym, ale w interesie zleceniodawcy (Cedenta, zbywcy wierzytelności). Wobec dłużnika jak i osób trzecich Powiernik występuje jako nowy wierzyciel. Posiadając cesję wierzytelności, nie musi legitymować się już żadnym dodatkowym pełnomocnictwem i upoważnieniem. Bardzo przyśpiesza to cały proces i ułatwia pracę zarówno mediatorów, jaki i prawników zaangażowanych w sądową windykację długu.

Umowa Powierniczego Przelewu Wierzytelności zawierana w celu windykacji długu, szczegółowo określa zakres współpracy miedzy stronami, ale jej treść nie jest ujawniana dłużnikom ani osobom trzecim.

 

Korzyści wynikające z umowy powierniczego przelewu wierzytelności

 

Wracając do psychologii: powstanie wierzytelności ma zwykle konkretny kontekst. Często wierzyciel i dłużnik to długoletni kooperanci, czasem wręcz znajomi.

Umowa Powierniczego Przelewu Wierzytelności ma ten walor, że Powiernik ujawniając się wobec dłużnika jako jego nowy wierzyciel może pełnić rolę mediatora i prowadzić rozmowy z dłużnikiem w oderwaniu od konfliktu i emocji, które czasem towarzyszą powstaniu długu.

Co więcej Powiernik czyli firma windykacyjna nie musi też odnosić się w żaden sposób do zaszłości między wierzycielem i dłużnikiem. Może to mieć duże znaczenie w szczególnym przypadku, gdy dłużnikowi przysługują wzajemne roszczenia wobec wierzyciela.

Innym udogodnieniem jest to, że Powiernik zawodowo zajmujący się dochodzeniem roszczeń – firma windykacyjna czy kancelaria prawna – może kierować powództwa o zapłatę do sądu właściwego ze względu na jego siedzibę, co ma duże znaczenie dla ekonomiki procesowej.

Wbrew obawom części wierzycieli, wyposażenie Powiernika w uprawnienia wynikające z Cesji Wierzytelności nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. W opisanym przypadku przelew wierzytelności następuje w sensie formalnym, ale nie musi oznaczać, że cedent przestał być wierzycielem w sensie gospodarczym.

Zawarcie Umowy Powierniczego Przelewu Wierzytelności pozostaje także bez wpływu na uprawnienia wierzyciela do wpisania wierzytelności w koszty uzyskania przychodów, z których będzie mógł skorzystać o ile zajdą okoliczności przewidziane w prawie podatkowym np. egzekucja wobec dłużnika zostanie umorzona jak bezskuteczna.

 

Zobacz także:

Firma windykacyjna czy kancelaria prawnicza?

 

Potrzebujesz Rady?

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Jak księgować faktoring

Jak księgować faktoring?

Księgowanie faktoringu może wydawać się skomplikowaną czynnością. Dzięki nam dowiesz się, jak robić to prawidłowo w zależności od tego, jaki jest to rodzaj usługi.

Czytaj więcej
Jakie są konsekwencje niepłacenia ZUS w terminie

Konsekwencje niepłacenia składek ZUS w terminie

Brakuje Ci gotówki na terminowe opłacanie składek ZUS i obawiasz się konsekwencji? Dowiedz się, czego się spodziewać za opóźnienia w płatnościach oraz jak sobie z nimi radzić!

Czytaj więcej
Split payment a faktoring

Split payment a faktoring

Dowiedz się, jak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie z mechanizmem podzielonej płatności (Split Payment) oraz w jaki sposób obowiązkowy MPP wpłynął na usługi faktoringowe. Split Payment bez tajemnic!

Czytaj więcej