Ubezpieczenie OCP – co musisz wiedzieć o OC przewoźnika drogowego?

Każdy przewoźnik musi wziąć odpowiedzialność za towar, który decyduje się przewieźć na zlecenie klienta. Dobrą praktyką w takich przypadkach jest wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej – takiej, która ochroni przewoźnika w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na przykład uszkodzenia ładunku.
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Odpowiedzialność za ładunek


Jeżeli przewoźnik decyduje się na świadczenie usługi transportu towarów, ponosi za ten ładunek odpowiedzialność. Musi więc zagwarantować klientom nie tylko dostarczenie ładunku w stanie nienaruszonym (czasem jednym z elementów umowy jest odpowiednie zabezpieczenie przewożonych towarów), ale także wykonanie usługi na czas. 

Wzięcie odpowiedzialności za bezpieczny i terminowy transport bez odpowiedniego ubezpieczenia pozostanie jedynie obietnicą bez pokrycia. W drodze z punktu A do punktu B bierze się przecież pod uwagę nie tylko najlepszy scenariusz, ale i szereg mniej korzystnych. Kierowca może natrafić na załamanie pogody, ładunek może zostać skradziony, a pojazd uszkodzony w sposób uniemożliwiający terminowe dostarczenie ładunku. Może także dojść do pożaru czy innych wypadków, powodujących całkowite zniszczenie przewożonych towarów.

Właśnie dlatego przewoźnicy powinni (choć nie muszą) zaopatrzyć się w OCP. I choć jest ono wciąż dobrowolne, wielu klientów nie decyduje się na powierzenie swoich towarów przewoźnikom, którzy nie posiadają odpowiedniej polisy.

Czym jest polisa OCP?


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego jest przeznaczone dla osób zawodowo zajmujących się transportem towarów. Polisę taką wykupić można na okres 12 miesięcy. Przewoźnikowi, który pracuje jedynie na terenie kraju, wystarczy OCP dla transportu krajowego. W przypadku, gdy firma realizuje przewóz poza granicami Polski, powinna wybrać OCP dla transportu międzynarodowego. Zakres ubezpieczenia OCP różni się w zależności od firmy ubezpieczeniowej, jednak zawsze wykracza poza standardową, obowiązkową polisę OC.

Ważne!

Nawet, jeżeli zdecydujesz się wykupić polisę OCP, pojazd, którym realizujesz usługę przewozu towarów wciąż musi być objęty ubezpieczeniem OC. Kara za brak polisy OC dla samochodów ciężarowych to koszt, który w 2023 r. może przekroczyć 10 000 zł (w przypadku, gdy pojazd jest pozbawiony OC przez okres minimum 14 dni). Należy się przy tym spodziewać, że w kolejnych latach kary będą jeszcze wyższe.

Jaki zakres ochrony zapewnia ubezpieczenie OC przewoźnika?


Ubezpieczenie OCP dotyczy przewożonego towaru – zapewnia ochronę przewoźnikowi (a co za tym idzie, także jego klientom) na wypadek:

 • uszkodzenia towaru,
 • całkowitego zniszczenia towaru,
 • kradzieży ładunku lub pojazdu,
 • klęski żywiołowej, takiej jak pożar, powódź czy trzęsienie ziemi,
 • opóźnienia w dostawie towaru, spowodowanej czynnikami zewnętrznymi.

Wymienione powyżej punkty to elementy, które w umowach ubezpieczenia OCP występują najczęściej, jednak należy pamiętać, że oferta wybranych towarzystw ubezpieczeniowych może się znacząco różnić.

Ważne!

To, na jaką ofertę ubezpieczenia możesz liczyć, zależy w dużej mierze od rodzaju towarów, jakie przewozisz. Podstawowe ubezpieczenie OCP z pewnością nie obejmuje przewozu towarów niebezpiecznych czy żywych zwierząt. Wpisanie tego rodzaju ładunku w polisę będzie wymagało zapłacenia odpowiednio wyższej składki.

Czego nie obejmuje polisa OCP? Wyłączenia w ubezpieczeniu


Wyłączenia to sytuacje, w których wykupiona polisa nie zadziała (np. gdy w momencie powstania szkody kierowca pojazdu znajdował się pod wpływem alkoholu) lub zadziała jedynie częściowo. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto dokładnie przestudiować ujęte w niej wyłączenia. 

Kiedy jeszcze ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

 • jeżeli uszkodzenie ładunku nastąpiło wskutek przekroczenia przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem,
 • jeżeli kierujący pojazdem nie posiadał wymaganych uprawnień,
 • jeżeli ładunek nie został prawidłowo zabezpieczony, 
 • jeżeli czas pracy kierowcy został przekroczony,
 • jeżeli stan techniczny pojazdu był nieprawidłowy.

Ważne!

Większość umów ubezpieczeniowych zawiera także zapis dotyczący obowiązku zapobiegania powstaniu szkody – oznacza to ni mniej, ni więcej niż to, że przewoźnik powinien dołożyć wszelkich starań, by szkody uniknąć. Z tymi zapisami należy zapoznać się szczególnie uważnie i stosować się do nich, by mieć pewność, że w razie potrzeby firma uzyska stosowne odszkodowanie.

Dodatkowa ochrona w polisie OCP przewoźnika drogowego


Poza podstawową ochroną, zapewnianą przez niemal wszystkie warianty polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, w poszukiwaniu odpowiedniego ubezpieczyciela możesz trafić na firmy, które zagwarantują Ci ubezpieczenie od:

 • szkód powstałych w związku z załadunkiem lub rozładunkiem towaru,
 • szkód, będących następstwem nieprawidłowego obchodzenia się z ładunkiem przez zatrudnionych podwykonawców,
 • szkód wynikłych z czynności zabezpieczenia towaru, 
 • szkód wyrządzonych w związku z postojem pojazdu poza terenem parkingu strzeżonego.

Co więcej, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zwrot kosztów holowania pojazdu, podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu w przypadku jego unieruchomienia, a także usunięcia pozostałości po powstałej szkodzie.

Klauzule ponadstandardowe w ubezpieczeniu OCP

Dalsze poszerzenie zakresu ubezpieczenia w wielu przypadkach nie stanowi problemu, wiąże się jednak z wyraźnym podniesieniem kosztów polisy. Jakie jeszcze zdarzenia może obejmować ubezpieczenie OCP? Oto kilka przykładów:

 • brak badań technicznych pojazdu,
 • brak wymaganych dokumentów,
 • pokrycie kosztów przejazdu poniesionych w związku z utratą lub uszkodzeniem ładunku,
 • wypadek spowodowany przez osobę trzecią,
 • przekroczenie przepisów ruchu drogowego,
 • utrata lub uszkodzenie dokumentów przewozowych.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia OCP?


Nie tylko zakres ubezpieczenia ma wpływ na jego cenę, ale także szereg innych czynników. Jednym z nich jest rodzaj przewożonych towarów. Kolejnym – to, czy potrzebujesz ubezpieczenia jedynie na terenie Polski, czy także za granicą. 

Istotnym elementem jest suma gwarancyjna, czyli najwyższa kwota, jaką zakład ubezpieczeń może wypłacić na podstawie polisy. Często przewoźnik może samodzielnie wybrać sumę gwarancyjną, jednak to do ubezpieczyciela należy decyzja – jeżeli kwota będzie zbyt wysoka, może on zasugerować jej obniżenie.Na ostateczny koszt polisy wpływ może mieć także poziom przychodów przewoźnika – zazwyczaj bierze się pod uwagę średni roczny przychód. Ostatnim elementem, który towarzystwo ubezpieczeniowe z pewnością uwzględni, jest liczba ubezpieczonych pojazdów – przewoźnik, który zdecyduje się wykupić polisę OCP dla wielu pojazdów, może liczyć na zniżki.

Podsumowanie


Ubezpieczenie OCP nie jest obowiązkowe, jednak może zabezpieczyć przewoźnika przed przykrymi skutkami utraty lub uszkodzenia ładunku w wielu sytuacjach, na które ten nie ma wpływu. Już z tego powodu warto zaopatrzyć się w odpowiednią polisę – jeżeli jednak ten argument nie jest wystarczający, szalę może przeważyć fakt, że wielu klientów firm przewozowych wymaga od usługodawcy przedstawienia dowodu na posiadanie ubezpieczenia – np. numeru polisy. 

O tym warto wiedzieć:


 • podatek vat za transport osób i towarów

  Usługi transportu towarów i pasażerów a stawka VAT


  Chcesz wiedzieć, jak rozliczać VAT za usługi transportowe? Sprawdź!
  Więcej: Usługi transportu towarów i pasażerów a stawka VAT
 • Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych - czy to legalne?

  Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych


  Certyfikat kompetencji zawodowych jest niezbędny, by świadczyć usługi transportowe. Czy można go użyczyć?
  Więcej: Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Dzięki ubezpieczeniu OCP nie stracisz pieniędzy w razie nieprzewidzianych trudności

  Ubezpieczenie OCP – co musisz wiedzieć o OC przewoźnika drogowego?


  Ubezpieczenie OCP to podstawa, gdy świadczysz usługi transportu drogowego. Poznaj szczegóły!
  Więcej: Ubezpieczenie OCP – co musisz wiedzieć o OC przewoźnika drogowego?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy