W jakim zakresie można odliczyć VAT od kosztów paliwa?

Prowadzenie działalności gospodarczej niemal zawsze wiąże się z wykorzystywaniem na jej cele pojazdów – czy to samochodów osobowych czy dostawczych. Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest to, że wydatki związane z eksploatacją pojazdu osobowego można potraktować jako koszty uzyskania przychodu. Dotyczy to nie tylko samego zakupu pojazdu czy raty leasingu, ale także kosztów napraw, wymiany części oraz paliwa. A co z podatkiem VAT? Wyjaśniamy!
Spis treści:

Odliczenie VAT od zakupu paliwa – na jakich warunkach?


Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a konkretnie art. 86a tego dokumentu, precyzuje, w jakich sytuacjach i w jakim zakresie przedsiębiorca może odliczyć podatku VAT za paliwo. Wszystko zależy od tego, czy tankowany pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem działalności, czy też korzysta się z niego w sposób mieszany (zarówno na cele firmy, jak i na użytek prywatny).

Jak odliczać VAT za zakup paliwa w całości?


Po drugie: przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (zwanej także ewidencją użytkowania pojazdu lub – częściej – kilometrówką). Szczegółowy opis danych, jakie powinna zawierać ta ewidencja, możemy znaleźć we wspomnianej ustawie o VAT, w art. 86a, ust. 7.

Jakie informacje należy zawrzeć w ewidencji przebiegu samochodu osobowego?

Oto dane, bez których ewidencja użytkowania pojazdu nie będzie wiążąca:

 • numer rejestracyjny samochodu firmowego,
 • data rozpoczęcia oraz dzień zakończenia prowadzenia kilometrówki,
 • stan licznika.

Stan licznika pojazdu należy spisać na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji – na przykład w dniu zakupu pojazdu, jeżeli przedsiębiorca planuje prowadzić kilometrówkę od początku. 

To jednak nie koniec: stan licznika musi zostać wprowadzony do ewidencji także na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz w dniu, w którym przedsiębiorca zakończył prowadzenie ewidencji przebiegu (na przykład w momencie sprzedaży samochodu lub wyłączenia go ze środków trwałych firmy). 

Kilometrówka musi także zawierać wpisy osób kierujących danym pojazdem. W każdym z tych wpisów należy zawrzeć:

 • numer wpisu,
 • datę oraz cel podróży,
 • opis trasy uwzględniający punkt startowy oraz końcowy,
 • liczbę pokonanych kilometrów,
 • dane osoby kierującej pojazdem (zwykle wystarczy imię i nazwisko).

Na koniec każdego okresu rozliczeniowego należy również podsumować liczbę przejechanych kilometrów oraz wprowadzić ją do ewidencji.

Inne obowiązki związane z ewidencją przebiegu pojazdu

To wciąż nie wszystko – podatnik musi podpisywać wpisy widniejące w ewidencji. W ten sposób zaświadcza on, że dane wprowadzone do kilometrówki są zgromadzone rzetelnie i autentyczne.

Ponadto do obowiązków przedsiębiorcy należy skonstruowanie regulaminu korzystania z pojazdu firmowego – z kolei pracownicy i inne osoby korzystające z samochodu, mają obowiązek zapoznania się z zapisami dokumentu i stosowanie się do nich. W treści regulaminu musi znajdować się informacja o kategorycznym wykluczeniu możliwości wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych.

Jeśli podatnik spełnia kryteria, umożliwiające mu odliczanie 100% VAT za paliwo, oznacza to, że może także w całości odliczać pozostałe koszty eksploatacyjne pojazdu, w tym naprawy, koszty serwisowe, przeglądów czy wydatki związane z podróżami zagranicznymi (winiety, dodatkowe ubezpieczenie pojazdu). 

Odliczenie 75% VAT od wydatków na paliwo


Istnieje możliwość odliczenia ¾ podatku VAT za paliwo. Prawo do odliczenia podatku w tym wymiarze nabywa podatnik, który wprowadził pojazd do ewidencji środków trwałych firmy, ale nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu.

Odliczenie 50% VAT od paliwa


Nie wszystkie firmy mogą skorzystać z odliczenia całości podatku VAT za paliwo. Wynika to z faktu, że część przedsiębiorców – szczególnie w JDG – korzysta z pojazdów w trybie mieszanym. W tej sytuacji podatnikom przysługuje odliczenie 50% VAT od paliwa.

Istotnym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którym nie zależy na odpisywaniu podatku VAT w całości jest fakt, że do 50-procentowego odliczenia nie jest potrzebny ani druk VAT-26, ani prowadzenie kilometrówki. Wystarczy prowadzić firmę, wpisać samochód w ewidencję środków trwałych oraz wykorzystywać pojazd także w celach firmowych, by móc odliczać 50% VAT od paliwa i aż 75% kwoty netto z faktur dotyczących kosztów eksploatacyjnych pojazdu.

Pani Janina prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wprowadziła samochód osobowy do ewidencji środków trwałych firmy, ale nie prowadzi kilometrówki. W marcu zatankowała pojazd do pełna i zapłaciła 320 zł brutto, co daje:

 • 260,16 zł netto
 • 59,84 zł VAT.

Jak w tej sytuacji dokonać prawidłowego odliczenia? Pani Janina musi odjąć połowę podatku VAT (29,92 zł), a następnie z pozostałej kwoty (260,16 + 29,92 zł = 290,08 zł) odliczyć 75%, czyli 217,56 zł. To właśnie ta kwota stanowi koszt uzyskania przychodu.

Urząd skarbowy w żaden sposób nie sprawdza, jak często podatnik korzysta z pojazdu na potrzeby firmy. Nie ma także znaczenia, jaka część paliwa zostaje wykorzystana w celach firmowych, a jaka w celach prywatnych. Podobnie jak w przypadku pełnego odliczenia, podatnicy mogą do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć wydatki poniesione w ramach napraw i innych kosztów eksploatacji pojazdu – oczywiście w pomniejszonym do 75% zakresie. 

Odliczenie VAT za paliwo i pozostałe wydatki w wysokości 20%


Ostatnią możliwością – najmniej korzystną z punktu widzenia podatnika – jest odliczanie VAT za paliwo oraz pozostałe koszty eksploatacyjne w przypadku, gdy pojazd stanowi własność prywatną przedsiębiorcy i nie jest włączony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. 

W takim układzie podatnik może odliczyć zaledwie 20% kosztów paliwa, napraw, przeglądu czy usług wulkanizacyjnych. Przepisy istotne w tym kontekście znajdziemy w ustawie o PIT, a konkretnie w art. 23, ust. 1, pkt. 46:
“Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”.

O tym warto wiedzieć:


 • odliczanie vat od paliwa

  W jakim zakresie można odliczyć VAT od kosztów paliwa?


  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu paliwa? W jakim zakresie? Sprawdź!
  Więcej: W jakim zakresie można odliczyć VAT od kosztów paliwa?
 • Założenia i przepisy pakietu mobilności

  Pakiet mobilności w transporcie – założenia, przepisy i zmiany w 2024


  Pakiet mobilności to przepisy, mające na celu poprawę warunków pracy kierowców w UE. Sprawdź najnowsze zmiany!
  Więcej: Pakiet mobilności w transporcie – założenia, przepisy i zmiany w 2024
 • komu grozi konfiskata pojazdu i jakie są warunki dla kierowców zawodowych?

  Konfiskata pojazdu – jak przepisy zmieniły się dla kierowców zawodowych?


  Komu grozi konfiskata pojazdu? Co przepisy mówią o konfiskacie w przypadku kierowców zawodowych?
  Więcej: Konfiskata pojazdu – jak przepisy zmieniły się dla kierowców zawodowych?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy