Sprawdź, jak systemy Elixir i Euro Elixir działają w Święta! Przeczytaj!

Search
< All questions

Czy w procesie wnioskowania o faktoring zostanie sprawdzona moja zdolność kredytowa?

Czy odbiorca będzie wiedział, że jest sprawdzany?

Nie. Odbiorca Twojej faktury nie otrzyma powiadomienia o tym, że został zgłoszony do faktoringu. Nie będzie więc wiedział, że jest poddany weryfikacji, do momentu podpisania cesji.

Jakie faktury mogę zgłaszać w ramach faktoringu online?

W ramach faktoringu online można również sfinansować faktury wystawione na odbiorców zagranicznych z krajów UE (w takiej sytuacji wymagane jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej).

Czy do finansowania mogę zgłaszać faktury wystawione przed podpisaniem umowy faktoringowej?

Czy mogę sfinansować tylko część faktury?

W jakich walutach mogę zgłaszać faktury?

Czy mogę zgłosić faktury na odbiorcę zagranicznego?

Czy zapewnicie mi osobę do bezpośredniego kontaktu po podpisaniu umowy?

W jaki sposób otrzymam informację o przyznaniu finansowania w ramach faktoringu?

W jaki sposób następuje podpisanie umowy?

Jak działa automatyczna zaliczka faktoringowa?