Sprawdź, jak systemy Elixir i Euro Elixir działają w Święta! Przeczytaj!

Search
< All questions

Kiedy dostanę login?

Login do Strefy Klienta wysyłamy mailowo od razu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie finansowania.

Jakie są statusy dokumentów w Strefie Klienta?

Jeśli chcesz znaleźć dokumenty wraz z przypisanymi im statusami, wejdź w Panel informacyjny, a następnie przejdź do zakładki Dokumenty.

Oto lista statusów wraz z wyjaśnieniami:

W jaki sposób złożyć wniosek o zmianę limitu?

Jak dodać nowego użytkownika do systemu?

W jaki sposób mogę usunąć zgłoszoną do finansowania fakturę?

Skąd będę wiedzieć, że dodany przeze mnie odbiorca został zaakceptowany?

Jak sprawdzić dostępny limit?

Jak sprawdzić, czy przyznano mi zaliczkę faktoringową?

Jak sprawdzić, czy dane faktury wprowadzonej do systemu są poprawne?

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o aneks? Gdzie mogę sprawdzić status swojego wniosku?

Gdzie mogę złożyć wniosek o ponowne wysłanie e-maila systemowego z prośbą o potwierdzenie faktur?

Skontaktuj się Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 801 020 130 lub mailowo, pod adresem: dok@pragmago.pl, aby złożyć prośbę o ponowną wysyłkę wiadomości e-mail.