Umowa toolingu – czym jest i jakie przynosi korzyści?

Prawo i podatki
Dodane: 16 grudnia 2020

Wyobraź sobie umowę, w ramach której jedna firma korzysta ze środków drugiej bezpłatnie, druga firma wykorzystuje fakt przekazania środków do użytku na przykład w promocji swojej marki, a do tego żadna ze stron nie jest w związku z tym opodatkowana nie tylko podatkiem dochodowym, lecz także podatkiem VAT. To właśnie umowa toolingu.

Czy polskie prawo przewiduje możliwość zawarcia takiej umowy? Cóż, technicznie rzecz biorąc: nie przewiduje… ponieważ umowa toolingu należy do tzw. umów nienazwanych. Można bez przeszkód zawrzeć ją w granicach obowiązującego prawa, należy jednak zadbać o to, by treść dokumentu precyzyjnie określała prawa i obowiązki stron porozumienia.

Ważne!


Dotychczasowe interpretacje sądów nie pozostawiają złudzeń – umowa toolingu z powodzeniem funkcjonuje w polskiej rzeczywistości prawnej, co więcej: niesie wymierne korzyści zarówno dla strony zlecającej, jak i wykonawczej.

 

 

Czym jest umowa toolingu?

W zawarciu umowy toolingu biorą udział dwa podmioty: Zlecający oraz Wykonawca. Zlecający, będąc w posiadaniu środków trwałych, udostępnia je Wykonawcy – może to być na czas określony lub nieokreślony. Otrzymanie do dyspozycji środków jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę zlecenia – to jeden z warunków umowy toolingu. Kolejnym niezbędnym elementem porozumienia  jest jednoznaczne sformułowanie ograniczeń związanych z korzystaniem ze środków przez Wykonawcę.

PRZYKŁAD:


Firma produkująca części do klimatyzacji samochodowych może zawrzeć umowę toolingu (jako Wykonawca) z podmiotem, który dysponuje odpowiednimi maszynami czy urządzeniami (czyli ze Zlecającym). W tej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zlecającego zlecenie (na przykład wyprodukować konkretną liczbę kompletów klimatyzatorów). W tym celu otrzymuje do dyspozycji ww. urządzenia.

W podanym przykładzie konieczne byłoby jeszcze szczegółowe opisanie zakresu prac przewidzianych w zleceniu, a także zasad, na jakich udzielany jest dostęp do środków trwałych. Kluczowym aspektem umowy toolingu jest to, że środki trwałe pozostają własnością Zlecającego przez cały okres trwania umowy – Wykonawca może jedynie z nich korzystać na określonych warunkach.

Jakie są warunki korzystania ze środków w toolingu?

Wszystko zależy od ustaleń pomiędzy stronami umowy, najczęściej jednak możemy spotkać się z sytuacją, w której Wykonawca w czasie trwania umowy:

 

Korzyści wynikające z toolingu

Jako że umowa toolingu to porozumienie ekwiwalentne, zarówno Wykonawca, jak i Zlecający czerpią konkretne korzyści. Jakie dokładnie?

Co zyskuje wykonawca?

Po pierwsze: z samego faktu zawarcia umowy toolingu wynika zaistnienie zlecenia, co oznacza, że Wykonawca będzie zarabiał na świadczeniu usług dla Zlecającego przez cały czas trwania umowy.

Po drugie: Wykonawca otrzymuje niezbędne środki do wykonania Zlecenia, co oznacza, że nie musi martwić się inwestycją w zakup maszyn czy innych urządzeń.

Po trzecie: duże zlecenia wynikające z umowy toolingu stymulują rozwój firmy Wykonawcy, pozwalając nie tylko na zwiększenie liczby miejsc pracy, ale także na rozwijanie kwalifikacji osób zatrudnionych.

Co zyskuje zlecający?

Po pierwsze: dzięki nieodpłatnemu przekazaniu środków Wykonawcy, Zlecający może dane środki amortyzować.

Po drugie: usługi lub towary, których wykonanie zleca się Wykonawcy, Zlecający kupuje po niższych cenach – w ten sposób uwzględnia się wkład Zlecającego w postaci przekazania środków trwałych na potrzeby zlecenia.

Po trzecie: Zlecający korzystający z umowy toolingu ma duży wpływ na realizowane zlecenie – może wymagać wyższej jakości produktów czy usług, a także nadania im cech indywidualnych, jako że wykonywane są na zlecenie. Umowa toolingu może także określać konkretny czas wykonania zlecenia.

Tooling a podatki

Tym, co w szczególności wyróżnia umowę toolingu jest fakt, że żaden z elementów porozumienia nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT oraz VAT. Dlaczego tak się dzieje?

 

Umowa toolingu w prawie

Jak wspomniałem na początku artykułu, polskie prawo właściwie nie przewiduje możliwości zawarcia umowy toolingu – dokument ten funkcjonuje jako jedna z umów nienazwanych. Oznacza to, że nie istnieje wzór takiego porozumienia, co z jednej strony może budzić obawy, ale z drugiej cechuje się sporą swobodą w określaniu warunków takiej umowy.

Ważne!


Wszystkie umowy, nawet nienazwane, muszą być skonstruowane tak, by ich zapisy nie kolidowały z Kodeksem Cywilnym. Przepis, który wyszczególnia takie sytuacje, znajdziemy w Art. 3531 KC: “Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Nie ma się jednak co przejmować – polskie sądy wydały na przestrzeni ostatnich kilku lat kilka interpretacji, które potwierdzają, że tooling to w pełni legalne i nieobwarowane kruczkami prawnymi działanie.

Umowa toolingu – interpretacje

Obawy dotyczące korzystności umów toolingu rozwiewają niezależne interpretacje indywidualne dokonane przez organy podatkowe RP. Wnioski płynące z interpretacji pozwalają bez obaw korzystać z umów toolingu. Solidne podstawy znajdziemy między innymi w tych dokumentach:
 

 
Czytaj także!
Skonto. Co to jest i jak je księgować?
Umowa faktoringowa – jak powinna wyglądać

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Refakturowanie kosztów usług i towarów

Refakturowanie kosztów zakupu towarów i usług

Refakturowanie to odsprzedaż towaru lub usługi podmiotowi trzeciemu. Czy wszystko można refakturować?

Czytaj więcej
składanie sprawozdania finansowego do KRS

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je złożyć?

Czytaj więcej
zgłoszenie pracownika do zus

Kiedy i jak zgłosić pracownika do ZUS

Kogo przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS, a także w jakich okolicznościach nie ma takiego obowiązku? Sprawdź!

Czytaj więcej