Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2023 roku – kogo dotyczy?

Nie każda firma musi posiadać kasę fiskalną. Wiele przedsiębiorstw chętnie korzysta ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Dzieje się tak z prostego powodu – z prowadzeniem kasy fiskalnej wiążą się dodatkowe czynności, o które należy dbać oraz koszty. Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2023 roku? Jakie zmiany dotyczące kas fiskalnych mają nastąpić w nadchodzących latach? Sprawdziliśmy!
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Kasa fiskalna – co to jest?


Zacznijmy od podstaw. Choć kasa fiskalna przez długie lata słusznie kojarzyła się z urządzeniem drukującym paragony, w 2023 roku ten stan rzeczy już dawno się zdezaktualizował. Co do zasady, kasa fiskalna nadal służy do przechowywania informacji o asortymencie sklepu czy firmy oraz pozwala ewidencjonować sprzedaż towarów i usług, jednak sposób, w jaki to robi, znacząco się zmienił.

Obecnie korzysta się z czterech typów kas fiskalnych. Są to tradycyjne kasy z papierowym zapisem kopii, kasy z elektronicznym zapisem kopii, kasy online oraz kasy wirtualne. Ten ostatni rodzaj kas fiskalnych nie jest jednak fizycznym urządzeniem, a oprogramowaniem, które pozwala na zarządzanie asortymentem.

Ważne!

Kasy tradycyjne oraz te z zapisem elektronicznym wycofuje się stopniowo z rynku. Jeżeli w 2023 roku Twoja firma dopiero będzie zakładała kasę fiskalną, te dwa rodzaje można śmiało pominąć.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej – kogo dotyczy?


Co do zasady, obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wszystkich podatników, którzy zajmują się sprzedażą towarów i usług osobom fizycznym. W niektórych przypadkach obowiązek ten jest bezwzględny, w innych zaczyna działać dopiero, gdy osiągane przez firmę obroty przekraczają 20 000 zł rocznie. Jeszcze inne przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących szczegółowo opisuje, które przedsiębiorstwa muszą stosować kasę fiskalną, a które są z tego obowiązku zwolnione. 

Rozporządzenie wyszczególnia działalność, w której nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. Mowa między innymi o:

 • dostawach gazu płynnego, silników, części samochodowych, komputerów,
 • sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych,
 • świadczeniu usług przewozów pasażerskich, naprawy pojazdów, prawniczych, doradztwa podatkowego, kulturalnych i rozrywkowych,
 • sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • sprzedaży sprzętu fotograficznego z wyłączeniem części i akcesoriów,
 • świadczeniu usług doradztwa podatkowego,
 • świadczeniu usług prawniczych,
 • świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • świadczeniu usług gastronomicznych.

Kasa fiskalna a limit obrotów

Wiele przedsiębiorstw ma obowiązek uruchomić kasę fiskalną dopiero w momencie, w którym osiągane przez firmę obroty przekraczają 20 000 zł rocznie. Przedsiębiorca musi zaopatrzyć się w kasę fiskalną w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym przekroczył limit obrotów.

Przykład:

Pan Janusz w styczniu rozpoczął świadczenie usług – zajmuje się renowacją mebli. 7 kwietnia jego obroty przekroczyły 20 000 zł, co oznacza, że powinien pomyśleć o kasie fiskalnej. Na szczęście ma na to trochę czasu – termin upłynie dopiero 30 czerwca.

Warto pamiętać, że do limitu obrotów nie należy wliczać sprzedaży nieruchomości, środków trwałych, ani wartości prawnych i niematerialnych.

Ważne!

Limit 20 000 zł obrotów obowiązuje do 31 grudnia 2023 (patrz: Rozporządzenie, § 3.1).

Które firmy mogą prowadzić działalność bez kasy fiskalnej?


Zgodnie z przepisami zawartymi w cytowanym już Rozporządzeniu, niektórzy podatnicy mogą prowadzić działalność bez kasy fiskalnej, nawet po przekroczeniu 20 000 zł obrotu. Oto niektóre czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są towary lub usługi:

 • usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,
 • usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem czy obróbką odpadów (zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne – nadających i nienadających się do recyklingu),
 • transport pasażerski – zarówno kolejowy, jak i pozostały transport lądowy,
 • usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 25a, 25b oraz 26 ustawy,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • czynności notarialne,
 • niektóre usługi w zakresie edukacji.

Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności:

 • dostawa nieruchomości,
 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym,
 • dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • dostawa towarów przy użyciu urządzeń automatycznej sprzedaży (automatów),
 • sprzedaż biletów komunikacji lotniczej,
 • sprzedaż środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 • dostawa produktów rolnych i świadczenie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych, korzystających ze zwolnienia od podatku.

Pełną listę czynności, które nie wymagają posiadania kasy fiskalnej, można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Od kiedy należy posiadać kasę fiskalną?


Jeżeli w swojej działalności gospodarczej realizujesz lub masz zamiar realizować czynności wyszczególnione w §4 Rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, kasę fiskalną musisz zainstalować, zanim dokonasz pierwszej transakcji. 

Jeśli Twój rodzaj działalności obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej do 20 000 zł obrotu, uruchomienie kasy powinno nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w których nastąpiło przekroczenie limitu.

Czy firma musi zakupić kasę fiskalną?

Jaką kasę fiskalną wybrać w 2023 roku?


Od 1 stycznia 2023 roku w sprzedaży dostępne są jedynie kasy fiskalne online – ma to związek ze stopniowym wycofywaniem kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii.

O tym warto wiedzieć:


 • KSeF czym jest

  Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?


  Co to jest KSeF? Co zmieni i kiedy zostanie wprowadzony?
  Więcej: Krajowy system e-Faktur – co to jest i na czym polega?
 • Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w 2024 roku?

  Zwolnienie z VAT w 2024 roku – kto może skorzystać i jaki jest limit?


  Dowiedz się, jak skorzystać ze zwolnienia z VAT w 2024 roku!
  Więcej: Zwolnienie z VAT w 2024 roku – kto może skorzystać i jaki jest limit?
 • sprzedaż samochodu firmowego

  Sprzedaż samochodu firmowego a podatki – o czym należy pamiętać?


  Sprzedaż samochodu firmowego wiąże się z podatkami. Poznaj szczegóły!
  Więcej: Sprzedaż samochodu firmowego a podatki – o czym należy pamiętać?

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy


Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy