Zamów niezbędny produkt lub usługę u ulubionego dostawcy.

Z nami możesz odroczyć dowolną płatność lub rozłożyć ją na raty w trybie ekspresowym!

Zamów produkt lub usługę u dostawcy.

Z nami możesz odroczyć dowolną płatność lub rozłożyć ją na raty w trybie ekspresowym!

Wystawiasz faktury stałym klientom? Nie czekaj na gotówkę!

Weź faktoring online z ubezpieczeniem GRATIS.

Wystawiasz faktury stałym klientom?

Nie czekaj na gotówkę! Weź faktoring online z ubezpieczeniem GRATIS.

Szybka gotówka z wystawionej faktury? Z nami to możliwe!

Ekspresowe finansowanie pojedynczych faktur nawet do 250 tys. zł.

Szybka gotówka z faktury? To możliwe!

Ekspresowe finansowanie pojedynczych faktur nawet do 250 tys. zł.

Podatek od środków transportowych

Dodane: 10 lutego 2021

Prawo podatkowe w świadomości Polaków jawi się często jako niepotrzebnie skomplikowane, pełne niuansów i sytuacji niejednoznacznych. Istnieją jednak obszary podatkowe w Polsce, które nie tylko są dokładnie opisane, ale też dość łatwe w codziennym stosowaniu. Do takich należy podatek od środków transportowych. Uporządkuj swoją wiedzę – sprawdź, kto powinien go uiszczać, co jest przedmiotem opodatkowania, a także kiedy powstaje oraz kiedy wygasa omawiany obowiązek podatkowy.
 

Spis treści:

 

Kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych?

 
Podatek od środków transportowych muszą opłacać:

 

Co podlega opodatkowaniu?

 
Podatek od środków transportowych dotyczy pojazdów i innych środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Przedmiotem opodatkowania może być więc:

 

Wysokość podatku od środków transportowych w 2021

 
Ministerstwo Finansów raz do roku ustala maksymalną wysokość wszystkich podatków i opłat lokalnych, o których mowa we wspomnianej wcześniej ustawie.
 

Ważne!


Faktyczną kwotę podatku do zapłaty określa każda gmina z osobna – w tym celu rada gminy przyjmuje uchwałę w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

 
W 2021 roku górna granica podatku od środków transportowych, jaki trzeba będzie zapłacić, wyniesie:
 

 

Ważne!


Rada gminy przyjmującej uchwałę ustalającą faktyczną wysokość opodatkowania środków transportowych posiada wszelkie narzędzia, by wprowadzić różną wysokość stawek dla rodzajów pojazdów i środków transportowych. Decydenci mogą wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj i dopuszczalną masę całkowitą środka, ale także jego rok produkcji, pojemność silnika czy prognozowane spalanie.

 
 
Sprawdź także!

 

Ważne terminy i dokumenty

 
Jak każdy podatek, także ten od środków transportowych należy płacić w wyznaczonym terminie. Wiążą się z nim także odpowiednie czynności i dokumenty, których dopilnowanie leży po stronie podatnika.

Obowiązek podatkowy

 

Podatek od środków transportowych – dokumenty

Dokumentem, który podatnik musi złożyć do właściwego organu podatkowego, jest deklaracja na podatek od środków transportowych. Aby złożyć ją prawidłowo, należy wypełnić formularz DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A do dnia 15 lutego danego roku podatkowego. 

Ważne!


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał później niż 15 lutego, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od momentu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego (np. zakup samochodu ciężarowego przez firmę).

 

Korekta podatku od środków transportowych

14 dni to także czas, który przewidziano na składanie ewentualnych korekt do deklaracji, jeżeli zaistnieją okoliczności mające wpływ na status obowiązku podatkowego, a także gdy zmieni się miejsce zamieszkania podatnika lub siedziba jego firmy.

Ważne!


Zarówno deklaracje, jak i korekty można składać drogą internetową przez portal epuap.gov.pl.

 

Podatek od środków transportowych – terminy płatności

Zasadniczo podatek od środków transportowych opłaca się w dwóch ratach – proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lutego danego roku, pierwsza rata powinna zostać spłacona w terminie do 15 lutego, a druga do 15 września w danym roku podatkowym.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał między 1 lutego a 31 sierpnia, pierwszą ratę należy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Termin płatności drugiej raty pozostaje bez zmian.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał 1 września lub później, konieczna jest jednorazowa płatność w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 

Podatek od środków transportowych – zwolnienia

 
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje także sytuacje, w których osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo zwalnia się z podatku od środków transportowych. Dzieje się tak w kilku przypadkach:
 

 

Ważne!


Gminy mają możliwość wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z podatku od środków transportowych, zwolnienie nie może jednak dotyczyć pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 12 ton (art. 8, pkt 2, 4, 6 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

 
 
Czytaj także:
 
JPK_V7 – nowy Jednolity Plik Kontrolny
Klasyfikacja PKD – co to jest?
Ulga abolicyjna – zmiany od 2021 roku

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Formy opodatkowania w Polsce

Formy opodatkowania w Polsce

Jakie są dostępne formy opodatkowania w Polsce? Czy każdy przedsiębiorca może wybrać dowolną z dostępnych możliwości? Sprawdź!

Czytaj więcej
KPiR

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to ewidencja prowadzona na potrzeby podatkowe. Jakie elementy musi zawierać i kto ma obowiązek ją prowadzić?

Czytaj więcej
REGON- czym jest numer i rejestr REGON

Rejestr i numer REGON

Czym jest numer REGON i jak go uzyskać? Dowiedz się, czemu służy REGON i czy każda polska firma musi go mieć.

Czytaj więcej