Opłata recyklingowa dla firm – kogo dotyczy?

Dążenie do tego, by działania przedsiębiorstw i konsumentów uwzględniały ekologię, coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w przepisach. Jednym z pomysłów na ograniczenie ilości produkowanych odpadów, było wprowadzenie odpowiedniej opłaty dla firm. Zbadaliśmy temat i zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje. Czytaj dalej i nie daj się zaskoczyć!
Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się:

Czym jest opłata recyklingowa?


To sposób ustawodawcy na walkę z nawykiem korzystania z plastikowych toreb na zakupy przy każdej możliwej okazji. Jeszcze kilka lat temu nikogo nie dziwiła sytuacja, w której klient przychodził do sklepu bez własnych reklamówek – zamiast tego korzystał z nowych, które można było bezpłatnie odebrać przy kasie. 

W ten sposób konsumenci przyczyniali się do zwiększonej produkcji foliowych toreb oraz – co za tym idzie – do większej ilości odpadów. We wrześniu 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, które miały położyć kres tym zachowaniom. Dziś możemy stwierdzić, że sukces – przynajmniej częściowo – został osiągnięty.


Omawiana opłata dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną lub hurtową, którzy oferują torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego. To właśnie właściciele sklepów i marketów mają obowiązek pobierania opłaty recyklingowej, którą następnie muszą przekazać na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. 

Jeżeli prowadzisz jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego i oferujesz klientom możliwość zakupu torebek z tworzywa sztucznego, musisz uzyskać wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W tym celu należy wypełnić wniosek dostępny na stronie gov.pl i dołączyć do niego:

 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru oraz potwierdzające zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym lub
 • oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z Rejestru BDO.

Skąd wziąć środki na opłatę recyklingową?


Ustawa precyzuje, że sprzedający musi pobrać opłatę od klientów – nie może po prostu wnieść odpowiedniej kwoty do urzędu we własnym zakresie. 

Opłacie podlegają wszelkiego rodzaju torby foliowe – chodzi nie tylko o popularne niegdyś “zrywki”, czyli jednorazowe torby, ale także grubsze (przekraczające grubość 15 μm) reklamówki. To, że konsumenci w sklepach muszą płacić za torby, nie wynika jednak z decyzji sprzedawców – odpowiedni zapis znalazł się w Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ważne!

Jak od wielu innych, także od tej reguły obowiązuje wyjątek: jeżeli torebka została wykonana z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, a służy ona do pakowania żywności i stanowi ona podstawowe opakowanie żywności luzem (to znaczy, że żywność nie jest opakowana w nic innego), nie jest ona objęta opłatą recyklingową. Uzasadnieniem takiej decyzji jest chęć zapobiegania marnowaniu żywności.

Ile wynosi opłata recyklingowa?


Obecnie stawka za jedną torbę z tworzywa sztucznego (niezależnie od grubości materiału) wynosi 20 groszy. Kwotę tę należy doliczyć do ceny za torebkę ustalonej przez przedsiębiorcę, może też stanowić jej całość. 

Jak uiścić opłatę recyklingową?


Opłatę należy uiścić do urzędu marszałkowskiego raz na kwartał, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Opłatę recyklingową należy więc przelewać na konto urzędu cztery razy do roku: w kwietniu, lipcu, październiku i styczniu. Jeżeli nie wiesz, na jakie konto powinieneś wysyłać pieniądze, sprawdź na stronie swojego urzędu marszałkowskiego lub skontaktuj się z działem obsługi i poproś o numer rachunku bankowego do wnoszenia opłaty recyklingowej.

Ewidencja wydanych toreb foliowych


Do listy obowiązków przedsiębiorcy w kontekście opakowań należy dopisać jeszcze dwie pozycje: firma musi prowadzić ewidencję oraz regularnie sporządzać zestawienia zakupionych i wydanych torebek. Jeżeli przedsiębiorca założył już indywidualne konto w Rejestrze BDO, znajdzie tam unikalny numer, który będzie niezbędny do złożenia rocznego sprawozdania. 

W dokumencie muszą znaleźć się następujące informacje:

 • liczba nabytych i wydanych toreb lekkich – o grubości od 15 do 49 μm,
 • liczba nabytych i wydanych toreb pozostałych – o grubości 50 μm i więcej.

Sprawozdanie należy złożyć raz w roku do 15 marca za cały poprzedni rok kalendarzowy. Możesz to zrobić elektronicznie, korzystając ze swojego konta BDO.

Sporządzenie sprawozdania to jednak nie koniec. Do obowiązków przedsiębiorcy należy także prowadzenie tradycyjnej lub elektronicznej ewidencji zakupionych i wydanych toreb. Ewidencję taką należy sporządzić osobno dla każdego punktu sprzedaży i przechowywać przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy.

Skutki podatkowe opłaty recyklingowej


Pobieranie opłaty od klientów oraz jej uiszczanie do urzędu marszałkowskiego to zdarzenia, które wywołują skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego i VAT.

Podatek dochodowy – pobranie opłaty recyklingowej od klienta wiąże się z uzyskaniem przychodu. Z kolei gdy przedsiębiorca wnosi opłatę na rzecz urzędu marszałkowskiego, ponosi koszt uzyskania przychodu. Każde z tych zdarzeń należy rozliczyć, choć właściwie są one neutralne podatkowo. Należy jednak pamiętać, że całość opłaty pobieranej od klientów za torbę może być wyższa niż opłata recyklingowa (na przykład za lepszej jakości torby konsument zapłaci 2 zł. Jedynie 20 gr z tej kwoty stanowi opłata recyklingowa, zaś 1,80 zł to przychód sklepu). Ponadto, każda sprzedaż torby foliowej musi zostać zarejestrowana w kasie fiskalnej.

Podatek VAT – tutaj sprawa jest prosta: sprzedaż toreb jednorazowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tak jak każda inna transakcja na rzecz konsumentów (osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej). Ewentualne wątpliwości rozwiewa treść komunikatu Ministra Finansów – Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych.

Co za tym idzie, opłata recyklingowa jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%.

O tym warto wiedzieć:


 • Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

  Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?


  Pracujesz za granicą lub prowadzisz tam interesy, jednocześnie mieszkając w kraju? Dowiedz się, jak nie płacić podwójnego opodatkowania!
  Więcej: Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?
 • Czym jest NIP europejski i w jakich sytuacjach jest wymagany?


  Jak wygląda i kiedy potrzebny jest NIP europejski? Sprawdź!
  Więcej: Czym jest NIP europejski i w jakich sytuacjach jest wymagany?
 • Jakie są terminy odliczenia VAT z faktur

  Termin odliczenia VAT z faktur


  Dowiedz się, kiedy i jak odliczyć VAT z faktur, aby móc obniżyć wysokość podatku dochodowego.
  Więcej: Termin odliczenia VAT z faktur

Poznaj naszą bazę biznesowej wiedzy